Guvernare Electronică

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv.â

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni.

Principiile guvernării electronice sunt:
 • transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate;
 • accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea acces la informaţiile oficiale;
 • orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării electronice, cu luarea în considerare a intereselor  cetăţenilor;
 • armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale;
 • prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice;
 • principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 
VEZI

  Conturarea viitorului digital al Europei

  CPESC: Documente si comunicare: Conturarea viitorului digital al Europei: Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor ș...  Conturarea viitorului digital al Europei

  Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.   La 19 februarie 2020 Comisia Europeană a  dezvăluit ideile și acțiunile pentru o transformare digitală.

  „Astăzi prezentăm tuturor viziunea noastră ambițioasă cu privire la viitorul digital al Europei. Este o viziune care abordează toate aspectele, de la securitatea cibernetică la infrastructurile critice, de la educație digitală la competențe, de la democrație la mass-media. Îmi doresc ca Europa digitală să reflecte valorile noastre cele mai de preț, care ne definesc ca europeni – deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și încrederea.” - Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leye 

  UE: Legea privind securitatea cibernetică (EU Cybersecurity Act) intră în vigoare la 27 iunie 2019

  UE dispune în prezent de o serie de instrumente care îi permit să își protejeze rețelele de comunicații electronice, printre care se numără Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), Legea UE privind securitatea cibernetică și noile norme în domeniul telecomunicațiilor.

   „În mediul digital, oamenii și întreprinderile trebuie să se simtă în siguranță; doar în acest mod vor putea profita pe deplin de economia digitală a Europei. Încrederea și securitatea sunt fundamentale pentru buna funcționare a pieței unice digitale. Acordul din această seară privind certificarea cuprinzătoare pentru produsele de securitate cibernetică și o Agenție UE pentru Securitate Cibernetică mai puternică reprezintă încă un pas în direcția finalizării acesteia.” Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața unică digitală,

  Legea privind securitatea informatică (Cybersecurity Act),

  REGULAMENTUL (UE) 2019/881 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 (Regulamentul privind securitatea cibernetică)// JO L 151 -  7iunie 2019 -  p. 15-69

  stabilește cadrul UE pentru certificarea securității informatice, care promovează securitatea informatică a produselor și serviciilor digitale în Europa

  Legea privind securitatea cibernetică introduce, pentru prima dată, norme la nivelul UE pentru certificarea de securitate cibernetică a produselor, proceselor și serviciilor. Mai mult, Legea privind securitatea cibernetică prevede un nou mandat permanent pentru Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și îi alocă mai multe resurse pentru a-i permite să își îndeplinească obiectivele.

  • consolidează activitatea ENISA acordând agenției un mandat permanent, consolidând resursele sale financiare și umane și, în general, consolidând rolul său în sprijinirea UE în vederea realizării unei securități cibernetice comune și la un nivel ridicat.
  • stabilește primul cadru de certificare a securității cibernetice la nivelul UE pentru a asigura o abordare comună de certificare a securității informatice pe piața internă europeană și, în ultimă instanță, pentru a îmbunătăți securitatea informatică într-o gamă largă de produse digitale (de exemplu Internet of Things‎) și servicii.

  Noile reguli vor ajuta oamenii să aibă încredere în dispozitivele pe care le folosesc în fiecare zi, deoarece pot alege între produse, cum ar fi dispozitivele IoT, care sunt “cyber secure”.

  Cadrul de certificare va fi un ghișeu unic (one-stop shop) pentru certificarea securității informatice, care va duce la economii semnificative de costuri pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri care altfel ar fi trebuit să aplice pentru mai multe certificate în mai multe țări. O singură certificare va elimina, de asemenea, barierele potențiale de intrare pe piață. În plus, companiile sunt stimulate să investească în securitatea informatică a produselor lor și să transforme acest lucru într-un avantaj competitiv.

  Informații suplimentare
  Întrebări și răspunsuri – Securitatea cibernetică a UE
  Asigurarea unei securități cibernetice solide în Uniunea EuropeanăBuilding strong cybersecurity in the European Union: resilience, deterence, defence. - 2019. -  12 p. [Accesat 27.06.2019]

  Disponibil : http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60492

  Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni
  Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni, cunoscut și sub numele de DigComp, oferă un instrument de îmbunătățire a competenței digitale a cetățenilor. DigComp a fost publicat pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru numeroase inițiative de competențe digitale, atât la nivel european, cât și la nivel național.

  Acest document introduce DigComp 2.0. Aceasta constituie prima etapă a actualizării cadrului care se axează pe modelul de referință conceptual, pe noul vocabular și pe descriptorii raționalizați. Documentul actual oferă, de asemenea, exemple de utilizare a DigComp la nivel european, național și regional.

  Mai mult

  Drepturile digitale ale cetăţenilor UE   „Îmbunătățim deja viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, fie că este vorba de eliminarea tarifelor de roaming sau de un mediu online mai sigur.Prin finalizarea tuturor inițiativelor noastre digitale, vom oferi și mai multe schimbări pozitive atât consumatorilor, cât și întreprinderilor.”
  Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală,

  Drepturi digitale care sunt folosite deja zilnic
  • Începând din luna iunie 2017, cetățenii au putut să își utilizeze telefoanele mobile atunci când călătoresc în UE la fel ca și când ar fi acasă, fără să plătească tarife suplimentare. De când UE a eliminat tarifele de roaming, volumul de date consumate a sporit de peste cinci ori, iar numărul apelurilor telefonice efectuate în UE și în Spațiul Economic European a crescut de aproape două ori și jumătate.
  • Începând din luna aprilie 2018, consumatorii pot să acceseze, și atunci când călătoresc în UE, serviciile de conținut online la care s-au abonat în țara lor de origine, inclusiv, printre altele, filme, seriale și transmisiuni sportive (a se vedea exemple în fișa informativă).
  • În temeiul noilor norme în materie de protecție a datelor care au intrat în vigoare în întreaga UE la 25 mai 2018, europenii pot să transfere în condiții de siguranță date cu caracter personal între prestatorii de servicii, cum ar fi cele de cloud sau de poștă electronică; oricine are acum dreptul să știe dacă datele sale au fost divulgate ori piratate sau să fie informat despre modul în care sunt colectate datele sale cu caracter personal. În plus, datorită „dreptului de a fi uitat”, datele cu caracter personal trebuie să fie șterse la cerere, în cazul în care o întreprindere nu are motive întemeiate să le păstreze.
  • În fine, datorită normelor privind neutralitatea rețelei care au intrat în vigoare din primăvara anului 2016, toți europenii au acces la un internet deschis, care le garantează libertatea fără discriminare atunci când aleg conținutul, aplicațiile, serviciile și informațiile pe care le doresc.
  În curând

  Dacă unele drepturi digitale sunt deja în vigoare, altele vor deveni aplicabile în lunile următoare.
  •  Începând cu luna septembrie, europenii se vor bucura într-o măsură tot mai mare de dreptul de a-și utiliza identificarea electronică națională (eID) în întreaga UE pentru a accesa serviciile publice.
  • Începând cu luna decembrie, oricine va beneficia de fluxul liber al datelor fără caracter personal, din moment ce va avea acces la servicii mai bune și mai competitive de stocare și prelucrare a datelor în UE, completându-se astfel libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Între timp, întreprinzătorii vor avea dreptul de a decide în ce stat membru al UE stochează și prelucrează toate tipurile de date.
  • Începând cu data de 3 decembrie, europenii vor putea să facă achiziții online fără să fie supuși unor discriminări nejustificate, oriunde s-ar afla în UE. Europenii nu vor trebui să se mai teamă că un site web le va bloca accesul sau îi va redirecționa doar pentru că ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o altă țară.
  • Începând de anul viitor, cetățenii vor putea să compare mai ușor costurile de livrare a coletelor și să beneficieze de prețuri mai accesibile pentru livrarea transfrontalieră de colete.
  Normele convenite privind taxa pe valoarea adăugată pentru comerțul electronic le vor permite antreprenorilor să găsească, pe un singur portal online și în propria lor limbă, răspunsuri la întrebările lor în materie de TVA transfrontalier.

  Datorită recent aprobatului Cod european al comunicațiilor electronice, europenii vor avea dreptul de a schimba mai ușor furnizorii de servicii de internet și de telecomunicații. Europenii vor avea și dreptul de a primi alerte publice pe telefoanele mobile în caz de urgență. Noile norme vor garanta, de asemenea, o conectivitate mai bună și mai accesibilă în UE.

  Datorită normelor actualizate privind mass-media audiovizuale, europenii vor avea dreptul la un mediu online sigur, care îi protejează împotriva incitării la violență, a urii, a terorismului, a pornografiei infantile, a rasismului și a xenofobiei.   Mai mult 
  Piața unică digitală
  Fișă informativă: O piață unică digitală în beneficiul tuturor europenilor
  Fișă informativă: Crearea unei piețe unice digitale - acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015
  Fișă informativă: Bugetul UE pentru viitor – Transformarea digitală în perioada 2021-2027
  Protecția datelor – beneficii pentru cetățeni
  Postare de pe blogul vicepreședintelui Ansip: Să ne pregătim pentru vară în Europa beneficiind de o libertate digitală sporită (Getting ready for summer in Europe with more digital freedom)

  UE: Indicele economiei și societății digitale 2018

  18 mai 2018  Comisia Europeană  a publicat Indicelei economiei și societății digitale (DESI) pentru 2018. Acest instrument monitorizează performanțele statelor membre pe următoarele planuri: conectivitatea digitală, competențele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale. Indicele arată că UE se digitalizează din ce în ce mai mult, dar progresele realizate sunt insuficiente pentru a permite Europei să ajungă din urmă liderii mondiali și pentru a reduce diferențele dintre statele membre. Se impune, deci, ca piața unică digitală să fie rapid finalizată, iar investițiile în economia și societatea digitală să sporească.
  Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat:„În domeniul digital se observă o evoluție, fie ea și minoră, în direcția corectă. În ansamblu, UE face progrese, dar acestea rămân insuficiente. Între timp, alte țări și regiuni din întreaga lume avansează mai rapid. De aceea, ar trebui să investim mai mult în domeniul digital și să finalizăm piața unică digitală cât mai curând posibil: ca să stimulăm performanțele digitale ale Europei, ca să oferim conectivitate și servicii publice online de cea mai înaltă calitate și ca să avem un sector al comerțului electronic înfloritor.”

  Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual, are drept scop măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Acesta ajută țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare. În plus, DESI constituie un instrument esențial pentru analiza evoluțiilor din domeniul digital în cadrul semestrului european, care le permite țărilor din UE să poarte dezbateri pe marginea planurilor bugetare și economice naționale și să monitorizeze progresele în anumite momente din cursul unui an.
  În acest an, sunt publicate concomitent, sub denumirea DESI, atât indicele DESI propriu-zis, cât și o analiză mai detaliată a politicilor digitale naționale, care oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și a punerii în aplicare a politicilor de către statele membre (denumită anterior Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa). La aceste rapoarte este anexat un capitol mai detaliat consacrat sectorului telecomunicațiilor din fiecare stat membru. Pentru ca rezultatele statelor membre să poată fi comparate cu mai mare ușurință, DESI cuprinde, de asemenea, analize comparative între țări în următoarele domenii: conectivitatea, competențele, utilizarea internetului, adoptarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, serviciile publice digitale, investițiile în cercetare și dezvoltare și în inovare consacrate tehnologiei informației și comunicațiilor și utilizarea de către statele membre a fondurilor disponibile pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020.

  Din ce în ce mai mulți europeni utilizează internetul pentru a comunica
  Cea mai mare creștere a utilizării serviciilor de internet se referă la apelurile telefonice sau video: aproape jumătate dintre europeni (46 %) utilizează internetul pentru a efectua apeluri telefonice, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20 % față de anul anterior și de peste 40 % față de anul 2013. Alți indicatori arată că, în prezent, 81 % din cetățenii europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână (față de 79 % anul trecut).
  Pentru a spori încrederea în mediul online, la 25 mai 2018 vor intra în vigoare noi norme ale UE privind protecția datelor
   Cetățenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice online
  58 % dintre utilizatorii de internet își depun online formularele adresate administrației publice (52 % în 2013).
  • 18 % dintre cetățeni apelează la servicii de sănătate online.
  În aprilie 2018, Comisia a adoptat inițiative referitoare la reutilizarea informațiilor din sectorul public și la e-sănătate, care vor îmbunătăți semnificativ serviciile publice online transfrontaliere în UE.

  Întrebări și răspunsuri
  Profiluri de țară
  Fișă informativă: O piață unică digitală care aduce beneficii tuturor europenilor
  Fișă informativă: Economia datelor pentru toți europenii
  Crearea unei piețe unice digitale - acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015
  Materiale video
  #DESIEU