Servicii fiscale electronice


Serviciile electronice în domeniul fiscului oferite pe platrforma www.servicii.fisc.md au menirea să optimizeze nivelul conlucrării între contribuabili şi serviciul fiscal, precum şi să faciliteze viaţa cetăţenilor şi agenţilor economici.

Interfaţa pune la dispoziţia contribuabililor compartimente cu informaţie detaliată despre fiecare serviciu în parte, asigurând o informare completă şi un grad sporit de interacţiune cu utilizatorii.

Scopul acestei pagini pe Internet se axează pe asigurarea accesibilităţii şi simplităţii în utilizarea ansamblului de servicii automatizate, elaborate şi prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor.

Designul platformei servicii.fisc.md a fost elaborat după criterii moderne, atractive şi ergonomice, în conformitate cu tendinţele actuale din mediul on-line. Acestea asigură o navigare uşoară, rapidă şi comodă.

Portalul serviciilor electronice fiscale este disponibil


 în 2 versiuni lingvistice: română şi rusă, fiind organizat după o structură flexibilă ce oferă un mod de utilizare accesibil, conceput pentru fiecare segment de utilizatori.

Grupuri de utilizatori:

Compartimente:
Module interactive:
 • Verificarea bonului de casă la USV
 • Verificarea facturii fiscale
 • Verificarea timbrului de acciz
 • Calculatorul impozit auto
 • Newsline “Monitorul Fiscal FISC.md şi altele.

Servicii oferite on-line:
 • „Declaraţia electronică”,
 • „Fişa personală a contribuabilului”
 • ”Cutia electronică poştală de înştiinţare”,
 • ”Acces avansat la informaţii despre contribuabil”,
 • ”Calendarul fiscal extins”,
 • ”Declaraţie rapidă”,
 • "Forum-ul”,
 • ”Suport On-line”.