Consiliul Europei: actualităţi

29.04.2014

Protecţia drepturilor copiilor în mediul digital : o provocare tot mai mare

În noul articol publicat în Carnetul drepturilor Omului, Nils Muižnieks, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, atrage atenţia asupra pericolelor la care sunt supuşi copiii în mediul virtual şi oferă recomandări care să protejeze drepturile copiilor pe internet.
Detalii

13-14.03.2014

Modelarea spaţiului digital – Asigurarea drepturilor noastre pe Internet


În perioada 13-14 martie, în Austria a avut loc Conferinţa întitulată “Modelarea spaţiului digital – Asigurarea drepturilor noastre pe Internet”, organizată în cadrul Preşedinţiei Austriece a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei.

Detalii

11.02.2014

Ziua Siguranţei pe Internet
Începând din 2004, în toată lumea se organizează anual Ziua Siguranţei pe Internet, scopul căreia constă în promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei on-line şi a telefoanelor mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. Susţinută la nivel european de către Consiliul Europei, organizaţia INSAFE, Directoratul General pentru Media şi Societatea Informatică al Comisiei Europene, Ziua Siguranţei pe Internet a atins un grad global de participare, conştientizare şi acoperire media, aflându-se în continuă creştere.


28.01.2014

Lansarea Manualului de drept european privind protecţia datelor

Consiliul Europei şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) au lansat, cu ocazia Zilei Protecţiei Datelor, un ghid practic privind legislaţia europeană de protecţie a datelor.

Acest manual este conceput pentru a familiariza reprezentanţii profesiunilor juridice care nu sunt specializaţi în domeniul protecţiei datelor cu acest domeniu al dreptului. Publicaţia oferă o imagine de ansamblu a cadrului juridic aplicabil al CoE şi UE. 


27.01.2014

Internetul şi politica: efectele noilor TIC asupra democraţiei

La sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, desfăşurată între 27-31 ianuarie 2014 la Strasbourg, a fost pus în discuţie Raportului „Internetul şi politica: efectele noilor tehnologii de informare şi comunicare asupra democraţiei

Detalii

2013

27-29.11.2013

Reconectarea democraţiei: consolidarea legăturilor între instituţii şi cetăţeni în era digitală 


Reţelele sociale, blog-urile şi mass-media on-line oferă cetăţenilor un acces direct fără precedent la viaţa publică. Este Internetul pe care să revolutioneze conceptul nostru de democraţie?

Acest subiect a fost examinat la ediţia din 2013 a Forumului Mondial pentru Democraţie, organizat la Strasbourg de Consiliul Europei, care a reunit reprezentanţi ai societăţii civile, oficiali aleşi, politicieni, reprezentanţi ai mass-media din peste 100 de ţări. Forumul întitulat "Reconectarea democraţiei: consolidarea legăturilor între instituţii şi cetăţeni în era digitală"  constituind o platformă oportună pentru un adevărat dialog participativ cu privire la transformările şi viitorul democraţiei, ar  contribuit la modelarea acţiunii viitoare a organizaţiei, a instituţiilor sale şi a Statelor membre”.

Forumul a fost organizat în parteneriat cu primăria oraşului Strasbourg, Guvernul francez şi regiunea Alsacia şi s-a desfăşurat la Consiliul Europei în perioada 27 - 29 noiembrie. Evenimentele şi dezbaterile destinate publicului larg au început la 23 noiembrie.


Pagina Forumului
7-8.11.2013

Libertatea de exprimare şi libertatea pe Internet în Europa

Conferinţa întitulată " Libertatea de exprimare şi democraţia în era digitală - oportunităţi, drepturi şi responsabilităţi " a fost organizată, la 7-8 noiembrie, la Belgrad, de către Consiliul Europei în colaborare cu Ministerul Culturii şi Informării al Republicii Serbia .

Participanţii au discutat despre oportunităţile şi provocările libertăţii de exprimare şi alte drepturi şi libertăţi fundamentale ce ce referă la Internet, în special despre impactul accesului la internet asupra exercitării efective a acestor drepturi şi riscurile care decurg din protecţia necorespunzătoare a vieţii private on-line .

Conferinţa a abordat problema persistenta a violenţei împotriva jurnaliştilor, şi a examinat diverse modalităţi de prevenire a acţiunilor de intimidare şi hărţuire. Participanţii au discutat, de asemenea, drepturile şi responsabilităţile jurnaliştilor, bloggerilor, lansatorilor de alerte şi militanţilor pentru drepturile omului, precum şi acţiunele de promovare a pluralismului, diversităţii şi calităţii în peisajul mediatic în schimbare .

Miniştrii statelor membre au solicitat punerea în aplicare a măsurilor eficiente de protecţie împotriva abuzurilor, având în vedere dezvoltarea posibilităţilor tehnologice de supraveghere electronică în masă. Aceste practici abuzive ar putea submina sau chiar distruge democraţia, au menţionat miniştii.

Detalii

Mai mult


22.10.2013

Un nou Ghid privind Drepturile Omului pentru Utilizatorii Internetului


Consiliul Europei lucrează asupra unui Ghid privind Drepturile Omului pentru Utilizatorii Internetului, scopul căruia este de a sensibiliza utilizatorii Internetului, numărul cărora este în permanentă creştere, despre drepturile omului şi libertăţile fundamentale online, oferindu-le instrumente care ar putea fi utilizate şi pe care ar putea să se bazeze atunci cînd se confruntă cu diferite dificultăţi în timp ce îşi exercită drepturile şi libertăţile, canalizând eforturile guvernamentale spre respectarea, protecţia şi promovarea drepturilor omului online şi încurajând sectorul privat să acţioneze în mod responsabil şi cu respect faţă de persoanele cu care contactează.

Opiniile, comentariile şi sugestiile pot fi expediate până la 15 noiembrie 2013 prin e-mail la ig@coe.int or elvana.thaci@coe.int.

Versiunea PDF poate fi consultată aici

Versiunea MsWord poate fi consultată aici

20.06.2013

Dialog European privind Guvernarea Internetului (EuroDIG)

Cea de-a 6-a ediţie a Dialogulu Dialogului European privind Guvernarea Internetului (EuroDIG), va aborda cele mai noi tendinţe în politicile publice şi provocările privind Internetul, printre care discuţiile controversate cu privire la supraveghea online de către guverne a comunicărilor dintre persoanele particulare.

În discursul său la deschiderea evenimentului, Jan Kleijssen, Directorul Consiliului Europei pentru Information Society and Action against Crime, a menţionat că sănătatea democratică a unei ţări se măsoară prin protecţia libertăţii Intenetului. De asemenea, el a pus accentul pe necesitatea de a face compatibile libertatea şi securitatea, de a îmbunătăţi cunoştinţele utilizatorilor despre drepturile lor. El a amintit că Consiliul Europei a adoptat recent o declaraţie cu privire la riscurile pe care le prezintă urmărirea digitală şi alte tehnologii de supraveghere pentru drepturile omului, statul de drept şi democraţi, dar şi necesitatea de a asigura legalitatea utilizării acestora.

11.06.2013

Consiliul Europei atenţionează guvernele cu privire la pericolele supravegherii şi urmăririi digitalePrintr-o declaraţia a Comitetului de Miniştri, Consiliul Europei a atras atenţia celor 47 de state membre cu privire la pericolele pe care le prezintă urmărirea digitală şi alte tehnologii de supraveghere asupra drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept şi a reiterat necesitatea de a asigura legitimitatea utilizării lor.
Detalii

Convenţia privind criminalitatea informatică: o protecţie pentru tine şi pentru drepturile tale