Democraţie participativă în Moldova


Maximizarea transparenţei decizionale, la toate etapele de elaborare şi adoptare a unei decizii a fost urmărită prin lansarea portalului www.particip.gov.md - un suport unic, având genericul „aici spui Guvernului cum ar fi mai bine", pe care ministerele şi alte autorităţi publice centrale plasează, utilizând un modul comun, proiectele de legi sau propunerile de politici publice;

În cadrul Strategiei Naţionale de dezvoltare „Moldova – 2020”, la 27 martie 2012, guvernul a lansat platforma particip.gov.md, prin intermediul căreia cetăţenii pot fi consultaţi cu privire la diferite proiecte de acte normative.

Odată cu lansarea acestei platforme, toate proiectele pot fi vizualizate pe o singură pagină şi cetăţenii se pot implica în procesul legislativ, transmitând pareri despre legile în dezbatere.

Modulul de participare, găzduit pe platformă, este soluţia tehnică pentru organizarea unor consultări publice online simple şi transparente atăt pentru responsabilii din instutuţiile guvernamentale, cât şi pentru cetăţeni.

Prin intermediul modulului web cetăţenii pot fi informaţi permanent cu privire la actele normative în discuţie din domeniul de interes, folosind tehnologia RSS, şi chiar pot genera un cod pe care îl pot plasa pe orice site şi pe care automat apar proiectele de reglementări de la instituţiile de interes.

Pe platformă cetăţenii pot urmări şi agenda consultărilor publice. Astfel, ei pot verifica ce consultări publice urmează să aibă loc. Mai mult, în cazul consultărilor publice din trecut, cetăţenii pot contacta organizatorul sau pot privi înregistrarea video, dacă aceasta este disponibilă.

Din cuprinsul platformei:

Proiecte
Agenda
Căutare documente
Statistica
Modulul de participare