Proiectele de e-guvernare sprijinite prin FEDER au fost eficace?


Proiectele de e-guvernare sprijinite prin FEDER au fost eficace? /Curtea de Conturi Europeană. - 2011.  - 52 pdescarcati
Raportul special nr. 9, 2011 e

Administraţiile publice au văzut în e-guvernare un mijloc prin care se putea reduce sarcina administrativă a cetăţenilor, a întreprinderilor şi a altor administraţii. Auditul Curţii s-a concentrat pe proiecte cofinanţate de FEDER în perioada 2000-2006 vizând dezvoltarea de servicii de e-guvernare în patru state membre: Franţa, Italia, Polonia şi Spania. Curtea a concluzionat că, per ansamblu, proiectele de e-guvernare au contribuit la dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cu toate acestea, chiar dacă majoritatea acestor proiecte erau operaţionale din punct de vedere tehnic, beneficiile obţinute au fost la un nivel mult mai scăzut decât s-ar fi putut preconiza, deoarece nu s-a pus suficient accent pe rezultatele proiectelor