EUROPA DIGITALĂResurse

CoE Actualitati
UE Actualitati
UE Documente
UE Resurse


Consiliul European şi Parlamentul European (UE) au adoptat în anul 2010 Agenda Digitală pentru Europa – parte integrantă a Strategiei Europa 2020, pentru stimularea economiei digitale şi abordarea provocărilor societale prin TIC.

Comisia Europeană a adoptat la 18 decembrie 2012 priorităţi noi pentru economia şi societatea digitală. Rata de creştere înregistrată de economia digitală este de şapte ori mai mare faţă de cea pentru restul economiei, însă acest potenţial este în prezent estompat de o fragmentare a cadrului de politici la nivel paneuropean. Priorităţile adoptate sînt rezultatul unei ample revizuiri a politicilor şi plasează un accent suplimentar asupra elementelor cu cel mai ridicat potenţial de transformare din cadrul versiunii iniţiale a Agendei Digitale pentru Europa 2010.

Punerea în aplicare integrală a acestei agende digitale actualizate va impune creşterea PIB-ului european cu 5% sau 1500 euro pe persoană în următorii opt ani, prin creşterea investiţiilor în TIC, prin îmbunătăţirea nivelurilor de competenţă informatică ale forţei de muncă, prin facilitarea inovării în sectorul public şi prin reformarea condiţiilor-cadru pentru economia bazată pe Internet.

Noile priorităţi ale Agendei Digitale pentru Europa sînt:

1) crearea unui nou cadru de reglementare stabil în domeniul serviciilor în bandă largă;
2) noi infrastructuri de servicii publice digitale prin mecanismul Conectarea Europei;
3) lansarea Marii coaliţii pentru promovarea competenţelor şi crearea locurilor de muncă în domeniul digital;
4) elaborarea unor propuneri privind o strategie şi o directivă în domeniul securităţii cibernetice la nivelul UE;
5) actualizarea cadrului UE privind drepturile de autor;
6) impulsionarea sistemului de „cloud computing” în baza puterii de cumpărare a sectorului public;
7) lansarea unei noi strategii industriale în domeniul electronic.