Guvernare Electronică

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv.â

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni.

Principiile guvernării electronice sunt:
 • transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate;
 • accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea acces la informaţiile oficiale;
 • orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării electronice, cu luarea în considerare a intereselor  cetăţenilor;
 • armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale;
 • prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice;
 • principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 

Vezi de asemenea:

  Rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017.


  3 .03 .2017

  DESI este un indice compozit care permite măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Ca atare, acesta reunește o serie de indicatori relevanți privind mixul de politici digitale actuale din Europa. DESI este menit să ajute țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare, cu scopul de a crea o adevărată piață unică digitală, una dintre măsurile de maximă prioritate ale Comisiei.
  Bazându-se pe rezultatele DESI și în completarea Semestrului european, raportul Comisiei privind progresele din sectorul digital, care va fi publicat în mai 2017, va conține o evaluare aprofundată a modului în care UE și statele membre evoluează în dezvoltarea lor digitală și va identifica eventuale măsuri pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor naționale în domeniul digital.

  Potrivit Indicelui economiei și societății digitale (DESI - Digital Economy and Society Index) pentru 2017, UE face progrese, însă decalajul dintre cei mai buni actori din sectorul digital și țările care înregistrează cele mai scăzute rezultate este încă foarte mare. Sunt necesare mai multe eforturi și investiții pentru a valorifica cât mai bine piața unică digitală.

  Comisia Europeană a publicat rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017. Acest instrument prezintă performanțele celor 28 de state membre în diverse domenii, de la conectivitate și competențe digitale la integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi și serviciile publice.

  Fii tu schimbarea: Uniți pentru un internet mai bun! - Ziua Siguranței pe Internet 2017  Ziua Siguranței pe Internet îndeamnă toți cetățenii să promoveze o utilizare mai sigură și mai responsabilă a tehnologiilor informaționale online și a telefoanelor mobile, mai ales printre copii și tineri. Cu această ocazie, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM,  a organizat în perioada 7 - 17 februarie 2017 o expoziție de documente, publicații și informații utile privind politicile, practicile și instrumentele Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, care asigură securitatea internetului și siguranța navigării în spațiul virtual. La 10 februarie 2017, un grup de elevi de clasa VII și VIII, de la LTPA ”Ion și Doina Aldea-Teodorovici”,  au participat la o lecție interactivă privind regulile de comportament pe internet și accesarea sigură a jocurilor online.


  Un grup format din cei mai activi vloggeri şi bloggeri din Republica Moldova au venit cu un mesaj comun adresat copiilor şi adolescenţilor. Într-un filmuleţ lansat în contextul Zilei Siguranţei pe Internet 2017, formatorii de opinie i-au provocat pe internauţi să ţină cont de cinci recomandări, pentru o navigare online în siguranţă.

  ”Guvern fără hârtie”: Cancelaria de Stat a Guvernului trece la circuitul electronic al documentelor

  Începând cu ianuarie 2017, documentele Cancelariei de Stat a Guvernului sunt  înregistrate, expediate și redirecționate doar prin sistemul informațional „e-Management”. Măsura vine să asigure buna implementare a inițiativei ”Guvern fără hârtie” și să eficientizeze activitatea operațională a instituției.

  Astfel, proiectele hotărârilor urmează a fi  înaintate spre examinare și aprobare Guvernului în format electronic și respectiv, cele aprobate de Cabinetul de miniștri, după emiterea acestora, nu mai sunt expediate ministerelor pe suport de hârtie, ci doar în format electronic. 

  Totodată, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional, proiectul ordinii de zi a ședințelor de Guvern și proiectele de acte normative ce urmează a fi examinate și aprobate de către membrii Executivului vor fi plasate doar în format electronic, pe pagina web oficială a Guvernului www.gov.md.

  UE: Norme mai stricte privind confidențialitatea pentru comunicațiile electronice


   10 ianuarie 2017
  Comisia Europeană propune norme de protecție la un nivel ridicat a vieții private pentru toate comunicațiile electronice și norme actualizate de protecție a datelor pentru instituțiile UE
  Comisia propune o nouă legislație pentru a asigura o protecție mai bună a vieții private în comunicațiile electronice, oferind, în același timp, noi oportunități de afaceri.
  Măsurile prezentate  vizează actualizarea normelor actuale, prin extinderea domeniului lor de aplicare la toți furnizorii de comunicații electronice. De asemenea, acestea urmăresc să creeze noi posibilități de prelucrare a datelor aferente comunicațiilor și să consolideze încrederea și securitatea pe piața unică digitală — un obiectiv-cheie al Strategiei privind piața unică digitală. Totodată, proiectul aliniază normele privind comunicațiile electronice la noile standarde de nivel mondial din Regulamentul privind protecția generală a datelor al UE. De asemenea, Comisia propune noi norme care să asigure că, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal de către instituțiile și organismele UE, viața privată este protejată la fel ca în statele membre în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor și stabilește totodată o abordare strategică a problemelor privind transferurile internaționale de date cu caracter personal.

  UE prezintă următoarele etape către o economie europeană bazată pe date

  10 ianuarie 2017


  Comisia Europeană a propus  ca parte a Strategiei sale privind piața unică digitală, prezentată în mai 2015, soluții politice și juridice menite să deblocheze potențialul economiei europene bazate pe date.

  Comisia abordează acest aspect deoarece UE nu valorifică încă la maximum potențialului pe care îl reprezintă datele. Pentru a îndrepta această situație, trebuie eliminate restricțiile nejustificate din calea liberei circulații a datelor la nivel transfrontalier, precum și o serie de incertitudini juridice. Comunicarea prezentată astăzi propune soluții politice și juridice menite să deblocheze potențialul economiei europene a datelor. Pentru stabilirea următoarele etape, Comisia a lansat, de asemenea, două consultări publice și o dezbatere cu statele membre și cu părțile interesate.


  Aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018  Conform documentului, în perioada vizată Republica Moldova îşi va concentra eforturile pe consolidarea integrităţii publice, gestionarea mai eficientă a resurselor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate cetăţenilor.

  Autorităţile vor întreprinde măsuri pentru  
  • sporirea transparenţei bugetare şi în domeniul achiziţiilor publice, 
  • asigurarea unui proces decizional participativ 
  • şi implicarea cetăţenilor în elaborarea documentelor de politici. 

  Instituțiile publice vor îmbunătăți accesul la informaţia de interes public, inclusiv a datelor privind performanţa instituţională. Documentul mai urmăreşte eficientizarea procesului de monitorizare a activităţii autorităţilor publice şi responsabilizarea angajaţilor din sectorul public.

  Dintre eforturile de promovare a unei guvernări deschise depuse până în prezent:

  1) Iniţiativa Datelor Guvernamentale Deschise - un pilon-cheie al agendei de e-Transformare a Guvernării, lansată în aprilie 2011, Republica Moldova a fiind al șaptesprezecelea stat care s-a alăturat Inițiativei Globale a Datelor Guvernamentale Deschise. Portalul datelor guvernamentale deschise, www.date.gov.md conţine peste 900 de seturi de date de la 48 ministere şi autorităţi publice, şi oferă cetăţenilor oportunitatea de a comenta pe marginea fiecărui set de date şi de a sugera date noi.
  Portalul înregistrează în prezent peste 1,7 milioane de descărcări de date. În 2015 Moldova s-a clasat pe locul 22 din 122 de ţări în clasamentul Indexul datelor dechise, şi se situează pe locul 3 în clasamentul Indexului datelor deschise despre companii, alături de Danemarca şi Marea Britanie. 
  2) Aprobarea unui cadru normativ privind datele deschise şi re-utilizarea
  – baza legală care setează principiile deschiderii datelorşi a informaţiei guvernamentale şi re-utilizarea acestora de către societatea civilă, mediulde afaceri, jurnalişti etc.
  3) Îmbunătăţirea Calităţii Prestării Serviciilor Publice

   Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă în 2011, aliniindu-se la eforturile globale privind promovarea şi asigurarea transparenţei, combaterea corupţiei şi îmbunătăţirea calităţii furnizării serviciilor publice, prin valorificarea potenţialului tehnologic şi inovaţional.

  Vezi

  HOTĂRÎRE Nr. 1432 din 29.12.2016  cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare
  deschisă pentru anii 2016-2018  

  Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8 art Nr : 10