Guvernare Electronică

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv.â

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni.

Principiile guvernării electronice sunt:
 • transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate;
 • accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea acces la informaţiile oficiale;
 • orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării electronice, cu luarea în considerare a intereselor  cetăţenilor;
 • armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale;
 • prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice;
 • principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 

Vezi de asemenea:

  UE: Planul de acțiune privind educația digitală  Cum poate UE să ajute oamenii, instituțiile și sistemele de educație să se adapteze la schimbările din lumea digitală?

  Planul de acțiune privind educația digitală stabilește o serie de inițiative prin care să sprijine oamenii și organizațiile să facă față schimbărilor rapide din universul digital. Planul de acțiune se concentrează pe dezvoltarea competențelor digitale (competențe, cunoștințe și atitudini) necesare pentru a putea lucra și participa la societate în sens mai larg, pe utilizarea eficace a tehnologiei în procesul de educație și pe folosirea datelor și a previziunilor pentru a ameliora sistemele de educație. Măsurile vor include sprijinirea școlilor pentru ca acestea să aibă acces la conexiuni de mare viteză în bandă largă, folosirea mai intensă a SELFIE, un nou instrument de autoevaluare elaborat de Comisie pentru a ajuta școlile să utilizeze mai bine tehnologia destinată predării și învățării și o campanie de sensibilizare a publicului cu privire la siguranța online, la igiena cibernetică și la educația în domeniul mass-mediei.

  Cum va sprijini Comisia Europeană punerea în aplicare a planului?

  Planul de acțiune indică o serie de inițiative pe care le va implementa Comisia, în parteneriat cu statele membre și părțile interesate, până la sfârșitul anului 2020. Planul va fi implementat în contextul procesului Educație și formare profesională 2020 (ET 2020), cadrul UE pentru cooperarea dintre statele membre în materie de educație și formare. Comisia va colabora îndeaproape cu părțile interesate, inclusiv cu Grupul de lucru pentru ET 2020 referitor la competențele și aptitudinile digitale.

  Care sunt principalele priorități ale planului?

  Planul de acțiune are trei obiective-cheie:
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru a putea trăi și lucra într-o epocă a evoluțiilor digitale rapide;
  • o educație de calitate superioară prin intermediul unei analize a datelor și a unor previziuni mai bune.
  Ce se poate face pentru ca tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și subiectele STIM să devină atrăgătoare pentru fete?

  Reiese din studii că interesul pentru studii și cariere în domeniul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică ) al elevelor scade adeseori până la vârsta de 15 ani. Fetele ar dori să aibă mai multe modele de sex feminin în domeniul STIM și să poată beneficia de mai multă experiență practică în ceea ce privește subiectele STIM. În planul de acțiune, Comisia se angajează să colaboreze cu sectorul, cu ONG-uri și cu sistemele de educație pentru a se asigura că elevele stăpânesc competențele digitale și au la dispoziție modelele și mentorii pozitivi de care au nevoie pentru a contribui la asigurarea participării în egală măsură la studiile și carierele din domeniul STIM.
  Comisia va încuraja organizarea unui număr mai mare de cursuri de programare pentru fete în contextul inițiativei Săptămâna UE a programării. Comisia va colabora și cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și cu alte organizații din Europa pentru a promova activități prin care fetele și femeile să fie încurajate să își dezvolte competențele digitale. Comisia va recurge la conlucrarea cu întreprinderile și societatea civilă în scopul de a elimina stereotipurile și de a se asigura că fetele sunt mai bine informate în legătură cu posibilitățile de a găsi locuri de muncă în sectorul TIC. Comisia va porni de asemenea de la inițiative de succes promovate de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), de exemplu ateliere destinate elevilor din învățământul secundar.
  Cum va ajuta Comisia Europeană la modernizarea benzii largi de mare viteză în școli?
  Există o diferență clară între țările UE în privința domeniului digital: în unele state, școlile sunt deja conectate la banda largă de mare viteză, iar în altele, școlile înregistrează deficiențe la acest capitol. Una dintre cauzele pentru care școlile nu sunt conectate este că o serie de școli și autorități locale nu sunt la curent cu opțiunile disponibile legate de serviciile de bandă largă, nici cu sursele posibile de sprijin și finanțare. Comisia Europeană va depune eforturi pentru ca acest lucru să se schimbe, de exemplu, prin Rețeaua UE a birourilor cu competențe în materie de bandă largă, recent înființată.
  În plus, Comisia va analiza modalitățile în care poate sprijini conectivitatea de mare viteză în școli, și anume printr-un sistem de servicii publice gratuite axat pe zonele dezavantajate.

  De ce propune Comisia un cadru pentru calificările certificate digital? 

  Tehnologiile digitale oferă modalități noi de sporire a credibilității și transparenței calificărilor și de protecție împotriva falsificării documentelor. Calificările digitale sunt mai mobile decât certificatele „pe suport de hârtie” și pot fi stocate pe mai multe servere sau în mai multe instituții. Acestea pot include metadate cuprinzătoare, pot fi mai ușor de afișat în CV-uri, pe platforme de comunicare socială și pe pagini web personale și pot fi văzute de părțile interesate.
  Crearea unui Spațiu european al învățământului înseamnă că și calificări obținute de la prestatori de mici dimensiuni sunt recunoscute și pot fi fiabile, în special într-un context transfrontalier. Un cadru pentru calificări semnate digital va permite o mai mare coerență și va oferi sprijin pentru asigurarea calității, va spori transferabilitatea și comparabilitatea și va veni în sprijinul mobilității, al cooperării și al realizării de schimburi.

  Cum va promova Comisia Europeană programarea?

  Obiectivul Comisiei este de implica, până în 2020, cel puțin jumătate din școli în Săptămâna UE a programării. Săptămâna UE a programării este o acțiune dinamică la nivel local care urmărește să aducă programarea și alfabetizarea digitală în atenția tuturor europenilor într-un mod distractiv și antrenant, lăsându-i pe participanți să facă cunoștință cu programarea, hardware-ul, imprimarea 3D, roboții, etc.
  Deoarece acest lucru se face prin intermediul școlilor, poate implica toți tinerii, fete și băieți în egală măsură. Totodată, întrucât cadrele didactice pot explora programarea în diverse domenii împreună cu elevii lor, acestea își îmbunătățesc competențele cu privire la utilizarea programării ca instrument pentru predarea competențelor digitale.
  Pentru a promova și mai mult programarea, Comisia va colabora cu ambasadorii Săptămânii UE a programării, cu statele membre, cu rețeaua eTwinning, cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, cu campionii digitali și cu alte organisme și organizații interesate.

  Cu ce riscuri se confruntă elevii când folosesc tehnologiile și ce poate face UE pentru a-i proteja și a le oferi toate instrumentele de care au nevoie?

  În această lume tot mai conectată, riscurile includ vulnerabilitatea datelor personale, amenințările la adresa securității cibernetice și frauda, știrile false, hărțuirea online și radicalizarea violentă. Trebuie abordate toate aspectele siguranței online și ale igienei cibernetice, iar oamenii trebuie să înțeleagă, de exemplu, cum trebuie să își gestioneze prezența online, să își țină conturile, informațiile și dispozitivele în siguranță.
  Este esențial să se stimuleze gândirea critică și să se sporească gradul de educație în domeniul mass-mediei ale copiilor și tinerilor. Tehnologiile digitale vor continua să se integreze în viețile noastre fizice și mentale și cetățenii din toate generațiile trebuie să stăpânească competențele digitale, să poată profita de posibilitățile puse la dispoziție de tehnologia digitală și totodată să fie conștienți de riscurile implicate de digitalizare și să se protejeze de acestea.
  UE va promova activitățile educative și de sporire a gradului de conștientizare care urmăresc să le ofere tuturor cetățenilor UE toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să devină utilizatori activi, responsabili și critici ai tehnologiilor și care să fie în siguranță atunci când le folosesc. O astfel de acțiune va fi lansarea unei campanii la nivelul întregii UE pe tema igienei cibernetice, a educației în domeniul mass-mediei și al platformelor de comunicare socială și a unor modalități eficace de a aborda riscurile prezente online precum hărțuirea online, știrile false sau conținutul deranjant. Campania va include toate părțile interesate relevante și îi va avea ca public-țintă pe copii, pe tineri, pe părinți și pe educatori. Mai mult, acțiunea îi va sprijini pe educatorii din toată Europa să înțeleagă și să predea securitatea cibernetică prin crearea și predarea de cursuri online și față în față pentru profesori.
  Mai mult

   

  Piața unică digitală UE: Eliminarea geoblocării nejustificate

  20.11.2017

  Parlamentul European, Consiliul și Comisia și-au onorat angajamentele asumate în cadrul reuniunii la nivel înalt pe teme digitale care a avut loc în luna septembrie la Tallinn, punând capăt geoblocării nejustificate, unul dintre dosarele prioritare ale UE pentru 2017

  Eliminarea geoblocării nejustificate reprezintă un pas important pentru consumatori și pentru crearea unei veritabile piețe unice digitale care să funcționeze pentru toți. Pe lângă eliminarea tarifelor de roaming și portabilitatea, cetățenii UE vor beneficia și de posibilitatea de a achiziționa online mobilier nou, de a rezerva camere de hotel sau de a-și utiliza cardul de credit peste granițe, la fel ca acasă.” 

  Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă că vor putea să folosească internetul pentru a cumpăra aparate electrice noi, a închiria o mașină sau a-și achiziționa bilete la concerte peste granițe, în aceleași condiții ca și în țara lor de origine. Noile norme vor garanta faptul că cetățenii nu se vor mai confrunta cu obstacole precum solicitarea de a plăti cu o carte de debit sau de credit emisă în altă țară. Pentru întreprinderi, acestea vor aduce o mai mare certitudine juridică în ceea ce privește desfășurarea activităților la nivel transfrontalier

  Noile norme stabilesc trei situații specifice în care să poată fi exclusă de la bun început orice justificare și orice criteriu obiectiv care ar permite aplicarea unui tratament diferit clienților din state membre diferite ale UE.
  Acestea sunt:
  · Vânzarea de bunuri fără livrare fizică. Exemplu: un client din Belgia dorește să cumpere un frigider și găsește cea mai bună ofertă pe un site german. Clientul va avea dreptul să comande produsul și să îl colecteze la sediul comerciantului sau să organizeze el însuși livrarea la domiciliul său.
  · Vânzarea de servicii prestate pe cale electronică. Exemplu: o consumatoare bulgară dorește să cumpere servicii de găzduire pentru site-ul său de la o întreprindere spaniolă. Aceasta va avea acum acces la serviciu, se va putea înregistra și va putea achiziționa serviciul respectiv fără a plăti comisioane suplimentare față de un consumator spaniol.
  · Vânzarea de servicii prestate într-un loc fizic anume. Exemplu: o familie din Italia poate cumpăra direct bilete la un parc de distracții din Franța, fără a fi redirecționată către un site din Italia.

  Regulamentul nu impune obligația de a vinde și nu armonizează prețurile. Acesta abordează, în schimb, discriminarea în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii în cazurile în care o astfel de discriminare nu poate fi justificată obiectiv (de exemplu, prin obligațiile în materie de TVA sau prin existența unor cerințe juridice diferite).
  Noile norme vor intra în vigoare direct, la nouă luni de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, pentru a permite în special micilor comercianți să se adapteze la acestea.

  Consolidarea capacității UE în materie de securitate cibernetică

  La data de 13 septembrie 2017 în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „În ultimii trei ani, am făcut progrese în ceea ce privește protejarea siguranței cetățenilor europeni în mediul online. [D]ar Europa tot nu este bine echipată în ceea ce privește atacurile cibernetice. Acesta este motivul pentru care, astăzi, Comisia propune noi instrumente, inclusiv o Agenție Europeană pentru Securitate Cibernetică, care să ne ajute să ne apărăm împotriva unor astfel de atacuri.”
  Europenii au mare încredere în tehnologiile digitale. Acestea le oferă cetățenilor noi oportunități de a se conecta, facilitează difuzarea de informații și constituie coloana vertebrală a economiei Europei. Cu toate acestea, au adus cu ele și noi riscuri, după cum o demonstrează creșterea numărului de tentative de furt de date, de fraudă sau chiar de destabilizare a guvernelor, de către actori statali și nestatali. Anul trecut au avut loc zilnic peste 4 000 de atacuri de șantaj digital (ransomware) și 80 % dintre întreprinderile europene s-au confruntat cu cel puțin un incident legat de securitatea cibernetică. Numai în ultimii patru ani impactul economic al criminalității cibernetice a crescut de cinci ori.
  Pentru a echipa Europa cu instrumentele care să-i permită să facă față atacurilor cibernetice, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant propun un set amplu de măsuri de consolidare a securității cibernetice în UE. Printre acestea se numără  o propunere privind instituirea unei Agenții a UE pentru Securitate Cibernetică, care va ajuta statele membre să facă față atacurilor cibernetice, precum și un nou sistem european de certificare, care va asigura faptul că utilizarea produselor și serviciilor din mediul digital este sigură.

  Mai mult 


  Standardele europene pentru o lume digitală mai bună

  Standardele europene contribuie la dezvoltarea unei lumi digitale mai bune, în care consumatorii pot avea încredere

  DESCARCATI
  Protecția consumatorilor este crucială în sporirea încrederii față de tehnologiile digitale. CEN și CENELEC, cu suportul și expertiza ANEC, „vocea europeană a consumatorilor în procesul de standardizare”, sunt angajate în susținerea drepturilor consumatorilor din Europa, oferind o platformă pentru dezvoltarea standardelor europene privind tehnologiile digitale. rirea încrederii față de tehnologiile digitale 
  Eliminarea tarifelor de roaming în UE


  Incepând de 15 iunie 2017, în Uniunea Europeană nu se vor mai aplica tarife de roaming. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, în numele Președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au dat publicității următoarea declarație:

  „Uniunea Europeană înseamnă a-i apropia pe oameni și a le ușura viața. Eliminarea tarifelor de roaming constituie o autentică reușită europeană.
  De acum înainte, cetățenii care călătoresc în UE vor putea să telefoneze, să trimită mesaje și să se conecteze pe dispozitivele lor mobile la același preț ca și acasă. Eliminarea tarifelor de roaming este una dintre cele mai importante și mai concrete realizări ale UE.

  În ultimii 10 ani, instituțiile noastre au conlucrat intens pentru a remedia această deficiență a pieței. De fiecare dată când cetățenii europeni treceau o frontieră a UE, indiferent dacă erau în concediu, se deplasau în scop profesional sau educațional ori călătoreau doar pentru o zi, utilizarea telefoanelor mobile era un motiv de preocupare din cauza tarifelor de roaming ridicate și a faptului că, la întoarcerea acasă, trebuiau să plătească o factură telefonică foarte mare. De acum înainte, tarifele de roaming sunt de domeniul trecutului. Începând de mâine, veți putea să rămâneți conectați atunci când călătoriți în UE, plătind același preț ca și acasă.
  A fost un proces îndelungat, pentru reușita căruia au depus eforturi mulți actori. Printr-o strânsă conlucrare, Uniunea Europeană le-a oferit cetățenilor săi un rezultat concret, pozitiv. Suntem mândri că UE a eliminat tarifele de roaming foarte ridicate și le mulțumim celor care au dat dovadă de hotărâre pentru a depăși numeroasele provocări și a îndeplini acest obiectiv.
  În același timp, UE a reușit să găsească un echilibru adecvat între eliminarea tarifelor de roaming și necesitatea de a menține competitivitatea și atractivitatea pachetelor naționale de telefonie mobilă. Operatorii au avut la dispoziție doi ani pentru a pregăti eliminarea tarifelor de roaming și suntem încrezători că aceștia vor valorifica oportunitățile oferite de noile reglementări în beneficiul clienților lor.
  Eliminarea tarifelor de roaming stă la baza pieței unice digitale a UE și reprezintă un nou pas în direcția construirii unei societăți digitale europene unite și durabile, care să fie accesibilă tuturor cetățenilor noștri.”

  Informații suplimentare

  WiFi4EU | Wi-Fi gratuit pentru europeni

  Prin intermediul inițiativei WiFi4EU, Comisia Europeană dorește să promoveze accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, muzeele și centrele de sănătate, peste tot în Europa


   29.05.2017

  Negociatorii UE au ajuns la un acord cu privire la inițiativa WiFi4EU
   
   Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic cu privire la inițiativa WiFi4EU și la finanțarea sa. Această inițiativă are drept obiectiv instalarea unor puncte de acces Wi-Fi publice gratuite în comunitățile locale de pe întreg teritoriul UE: în piețele și piațetele publice, în parcuri, în spitale și în alte spații publice.
  Potrivit declarației președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, inițiativa WiFi4EU va contribui la dezideratul de a dota „până în 2020 fiecare sat și oraș din Europa cu acces gratuit la internet wireless în jurul principalelor centre de interes public.”

  Acordul politic obținut include un angajament din partea celor trei instituții de a veghea la alocarea cunei sume totale de 120 de milioane EUR pentru finanțarea echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii Wi-Fi publice gratuite în 6 000 până la 8 000 de localități din toate statele membre. Sursele de finanțare specifice vor fi precizate în cadrul dezbaterilor legislative în curs privind revizuirea actualului cadru financiar multianual. Autoritățile locale vor putea să introducă cereri de finanțare de îndată ce sistemul va deveni operațional. 

  ;


  În practică, autoritățile publice locale (municipalitățile sau grupurile de municipalități) care doresc să ofere servicii Wi-Fi în spații în care nu există încă o ofertă publică sau privată similară vor putea să solicite finanțare printr-o procedură simplă și nebirocratică. Finanțarea, acordată ca grant sub formă de cupoane valorice, va fi utilizată în vederea achiziționării și instalării de echipamente de ultimă generație, respectiv de puncte de acces locale fără fir, costurile de funcționare ale conexiunii propriu-zise urmând să fie acoperite de autoritatea publică în cauză