Guvernare Electronică

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv.â

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni.

Principiile guvernării electronice sunt:
 • transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate;
 • accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea acces la informaţiile oficiale;
 • orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării electronice, cu luarea în considerare a intereselor  cetăţenilor;
 • armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale;
 • prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice;
 • principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 

Vezi de asemenea:

  Consolidarea capacității UE în materie de securitate cibernetică

  La data de 13 septembrie 2017 în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „În ultimii trei ani, am făcut progrese în ceea ce privește protejarea siguranței cetățenilor europeni în mediul online. [D]ar Europa tot nu este bine echipată în ceea ce privește atacurile cibernetice. Acesta este motivul pentru care, astăzi, Comisia propune noi instrumente, inclusiv o Agenție Europeană pentru Securitate Cibernetică, care să ne ajute să ne apărăm împotriva unor astfel de atacuri.”
  Europenii au mare încredere în tehnologiile digitale. Acestea le oferă cetățenilor noi oportunități de a se conecta, facilitează difuzarea de informații și constituie coloana vertebrală a economiei Europei. Cu toate acestea, au adus cu ele și noi riscuri, după cum o demonstrează creșterea numărului de tentative de furt de date, de fraudă sau chiar de destabilizare a guvernelor, de către actori statali și nestatali. Anul trecut au avut loc zilnic peste 4 000 de atacuri de șantaj digital (ransomware) și 80 % dintre întreprinderile europene s-au confruntat cu cel puțin un incident legat de securitatea cibernetică. Numai în ultimii patru ani impactul economic al criminalității cibernetice a crescut de cinci ori.
  Pentru a echipa Europa cu instrumentele care să-i permită să facă față atacurilor cibernetice, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant propun un set amplu de măsuri de consolidare a securității cibernetice în UE. Printre acestea se numără  o propunere privind instituirea unei Agenții a UE pentru Securitate Cibernetică, care va ajuta statele membre să facă față atacurilor cibernetice, precum și un nou sistem european de certificare, care va asigura faptul că utilizarea produselor și serviciilor din mediul digital este sigură.

  Mai mult 


  Standardele europene pentru o lume digitală mai bună

  Standardele europene contribuie la dezvoltarea unei lumi digitale mai bune, în care consumatorii pot avea încredere

  DESCARCATI
  Protecția consumatorilor este crucială în sporirea încrederii față de tehnologiile digitale. CEN și CENELEC, cu suportul și expertiza ANEC, „vocea europeană a consumatorilor în procesul de standardizare”, sunt angajate în susținerea drepturilor consumatorilor din Europa, oferind o platformă pentru dezvoltarea standardelor europene privind tehnologiile digitale. rirea încrederii față de tehnologiile digitale 
  Eliminarea tarifelor de roaming în UE


  Incepând de 15 iunie 2017, în Uniunea Europeană nu se vor mai aplica tarife de roaming. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, în numele Președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au dat publicității următoarea declarație:

  „Uniunea Europeană înseamnă a-i apropia pe oameni și a le ușura viața. Eliminarea tarifelor de roaming constituie o autentică reușită europeană.
  De acum înainte, cetățenii care călătoresc în UE vor putea să telefoneze, să trimită mesaje și să se conecteze pe dispozitivele lor mobile la același preț ca și acasă. Eliminarea tarifelor de roaming este una dintre cele mai importante și mai concrete realizări ale UE.

  În ultimii 10 ani, instituțiile noastre au conlucrat intens pentru a remedia această deficiență a pieței. De fiecare dată când cetățenii europeni treceau o frontieră a UE, indiferent dacă erau în concediu, se deplasau în scop profesional sau educațional ori călătoreau doar pentru o zi, utilizarea telefoanelor mobile era un motiv de preocupare din cauza tarifelor de roaming ridicate și a faptului că, la întoarcerea acasă, trebuiau să plătească o factură telefonică foarte mare. De acum înainte, tarifele de roaming sunt de domeniul trecutului. Începând de mâine, veți putea să rămâneți conectați atunci când călătoriți în UE, plătind același preț ca și acasă.
  A fost un proces îndelungat, pentru reușita căruia au depus eforturi mulți actori. Printr-o strânsă conlucrare, Uniunea Europeană le-a oferit cetățenilor săi un rezultat concret, pozitiv. Suntem mândri că UE a eliminat tarifele de roaming foarte ridicate și le mulțumim celor care au dat dovadă de hotărâre pentru a depăși numeroasele provocări și a îndeplini acest obiectiv.
  În același timp, UE a reușit să găsească un echilibru adecvat între eliminarea tarifelor de roaming și necesitatea de a menține competitivitatea și atractivitatea pachetelor naționale de telefonie mobilă. Operatorii au avut la dispoziție doi ani pentru a pregăti eliminarea tarifelor de roaming și suntem încrezători că aceștia vor valorifica oportunitățile oferite de noile reglementări în beneficiul clienților lor.
  Eliminarea tarifelor de roaming stă la baza pieței unice digitale a UE și reprezintă un nou pas în direcția construirii unei societăți digitale europene unite și durabile, care să fie accesibilă tuturor cetățenilor noștri.”

  Informații suplimentare

  WiFi4EU | Wi-Fi gratuit pentru europeni

  Prin intermediul inițiativei WiFi4EU, Comisia Europeană dorește să promoveze accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, muzeele și centrele de sănătate, peste tot în Europa


   29.05.2017

  Negociatorii UE au ajuns la un acord cu privire la inițiativa WiFi4EU
   
   Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic cu privire la inițiativa WiFi4EU și la finanțarea sa. Această inițiativă are drept obiectiv instalarea unor puncte de acces Wi-Fi publice gratuite în comunitățile locale de pe întreg teritoriul UE: în piețele și piațetele publice, în parcuri, în spitale și în alte spații publice.
  Potrivit declarației președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, inițiativa WiFi4EU va contribui la dezideratul de a dota „până în 2020 fiecare sat și oraș din Europa cu acces gratuit la internet wireless în jurul principalelor centre de interes public.”

  Acordul politic obținut include un angajament din partea celor trei instituții de a veghea la alocarea cunei sume totale de 120 de milioane EUR pentru finanțarea echipamentelor necesare în scopul de a furniza servicii Wi-Fi publice gratuite în 6 000 până la 8 000 de localități din toate statele membre. Sursele de finanțare specifice vor fi precizate în cadrul dezbaterilor legislative în curs privind revizuirea actualului cadru financiar multianual. Autoritățile locale vor putea să introducă cereri de finanțare de îndată ce sistemul va deveni operațional. 

  ;


  În practică, autoritățile publice locale (municipalitățile sau grupurile de municipalități) care doresc să ofere servicii Wi-Fi în spații în care nu există încă o ofertă publică sau privată similară vor putea să solicite finanțare printr-o procedură simplă și nebirocratică. Finanțarea, acordată ca grant sub formă de cupoane valorice, va fi utilizată în vederea achiziționării și instalării de echipamente de ultimă generație, respectiv de puncte de acces locale fără fir, costurile de funcționare ale conexiunii propriu-zise urmând să fie acoperite de autoritatea publică în cauză  Evaluarea Strategiei UE privind piața unică digitală.

  10.05.2017

  Comisia Europeană a publicat evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei sale privind piața unică digitală.
  Aceasta trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică. 

  Începând din mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri legislative și inițiative de politică, după cum a anunțat în Strategia privind piața unică digitală. În prezent se pune accentul pe obținerea unui acord politic cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul rând normele actualizate ale UE în domeniul telecomunicațiilor, care vor stimula investițiile în rețelele de mare viteză și de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe deplin a economiei și a societății digitale.

  În comunicarea prezentată astăzi privind evaluarea la jumătatea perioadei, 

  Comisia a identificat trei domenii principale în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE: 

  (1) dezvoltarea economiei europene a datelor la întregul său potențial, 
  (2) protejarea activelor Europei prin abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică și (3) promovarea platformelor online ca actori responsabili ai unui ecosistem echitabil al internetului.  Rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017.


  3 .03 .2017

  DESI este un indice compozit care permite măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Ca atare, acesta reunește o serie de indicatori relevanți privind mixul de politici digitale actuale din Europa. DESI este menit să ajute țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare, cu scopul de a crea o adevărată piață unică digitală, una dintre măsurile de maximă prioritate ale Comisiei.
  Bazându-se pe rezultatele DESI și în completarea Semestrului european, raportul Comisiei privind progresele din sectorul digital, care va fi publicat în mai 2017, va conține o evaluare aprofundată a modului în care UE și statele membre evoluează în dezvoltarea lor digitală și va identifica eventuale măsuri pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor naționale în domeniul digital.

  Potrivit Indicelui economiei și societății digitale (DESI - Digital Economy and Society Index) pentru 2017, UE face progrese, însă decalajul dintre cei mai buni actori din sectorul digital și țările care înregistrează cele mai scăzute rezultate este încă foarte mare. Sunt necesare mai multe eforturi și investiții pentru a valorifica cât mai bine piața unică digitală.

  Comisia Europeană a publicat rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017. Acest instrument prezintă performanțele celor 28 de state membre în diverse domenii, de la conectivitate și competențe digitale la integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi și serviciile publice.