Guvernare Electronică

Guvernarea electronică reprezintă modalitatea de aplicare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul de a asigura accesul la informaţie şi de a presta servicii publice în regim interactiv.â

Guvernarea electronică este un instrument ce contribuie la armonizarea relaţiilor între cetăţeni şi autorităţile publice, în baza respectului reciproc şi a colaborării interesate între stat şi cetăţeni.

Principiile guvernării electronice sunt:
 • transparenţă şi parteneriat – desfăşurarea tuturor activităţilor în mod transparent, fiind discutate în mod public, cu luarea în considerare a ideilor şi propunerilor tuturor părţilor implicate;
 • accesibilitate a informaţiei – respectarea dreptului fundamental al cetăţeanului de a avea acces la informaţiile oficiale;
 • orientare socială – realizarea măsurilor principale în cadrul implementării guvernării electronice, cu luarea în considerare a intereselor  cetăţenilor;
 • armonizarea cadrului juridic cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • protecţie şi securitate – respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor în procesul de creare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei, inclusiv protecţia datelor personale, prin metode şi mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale;
 • prioritatea aspectelor politice, economice şi sociale asupra celor tehnice şi tehnologice;
 • principiul ”primei persoane” – obligativitatea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat de a participa activ în procesul de implementare a e-guvernării. 

Vezi de asemenea:

  Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni
  Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni, cunoscut și sub numele de DigComp, oferă un instrument de îmbunătățire a competenței digitale a cetățenilor. DigComp a fost publicat pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru numeroase inițiative de competențe digitale, atât la nivel european, cât și la nivel național.

  Acest document introduce DigComp 2.0. Aceasta constituie prima etapă a actualizării cadrului care se axează pe modelul de referință conceptual, pe noul vocabular și pe descriptorii raționalizați. Documentul actual oferă, de asemenea, exemple de utilizare a DigComp la nivel european, național și regional.

  Mai mult

  Drepturile digitale ale cetăţenilor UE   „Îmbunătățim deja viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, fie că este vorba de eliminarea tarifelor de roaming sau de un mediu online mai sigur.Prin finalizarea tuturor inițiativelor noastre digitale, vom oferi și mai multe schimbări pozitive atât consumatorilor, cât și întreprinderilor.”
  Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală,

  Drepturi digitale care sunt folosite deja zilnic
  • Începând din luna iunie 2017, cetățenii au putut să își utilizeze telefoanele mobile atunci când călătoresc în UE la fel ca și când ar fi acasă, fără să plătească tarife suplimentare. De când UE a eliminat tarifele de roaming, volumul de date consumate a sporit de peste cinci ori, iar numărul apelurilor telefonice efectuate în UE și în Spațiul Economic European a crescut de aproape două ori și jumătate.
  • Începând din luna aprilie 2018, consumatorii pot să acceseze, și atunci când călătoresc în UE, serviciile de conținut online la care s-au abonat în țara lor de origine, inclusiv, printre altele, filme, seriale și transmisiuni sportive (a se vedea exemple în fișa informativă).
  • În temeiul noilor norme în materie de protecție a datelor care au intrat în vigoare în întreaga UE la 25 mai 2018, europenii pot să transfere în condiții de siguranță date cu caracter personal între prestatorii de servicii, cum ar fi cele de cloud sau de poștă electronică; oricine are acum dreptul să știe dacă datele sale au fost divulgate ori piratate sau să fie informat despre modul în care sunt colectate datele sale cu caracter personal. În plus, datorită „dreptului de a fi uitat”, datele cu caracter personal trebuie să fie șterse la cerere, în cazul în care o întreprindere nu are motive întemeiate să le păstreze.
  • În fine, datorită normelor privind neutralitatea rețelei care au intrat în vigoare din primăvara anului 2016, toți europenii au acces la un internet deschis, care le garantează libertatea fără discriminare atunci când aleg conținutul, aplicațiile, serviciile și informațiile pe care le doresc.
  În curând

  Dacă unele drepturi digitale sunt deja în vigoare, altele vor deveni aplicabile în lunile următoare.
  •  Începând cu luna septembrie, europenii se vor bucura într-o măsură tot mai mare de dreptul de a-și utiliza identificarea electronică națională (eID) în întreaga UE pentru a accesa serviciile publice.
  • Începând cu luna decembrie, oricine va beneficia de fluxul liber al datelor fără caracter personal, din moment ce va avea acces la servicii mai bune și mai competitive de stocare și prelucrare a datelor în UE, completându-se astfel libera circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Între timp, întreprinzătorii vor avea dreptul de a decide în ce stat membru al UE stochează și prelucrează toate tipurile de date.
  • Începând cu data de 3 decembrie, europenii vor putea să facă achiziții online fără să fie supuși unor discriminări nejustificate, oriunde s-ar afla în UE. Europenii nu vor trebui să se mai teamă că un site web le va bloca accesul sau îi va redirecționa doar pentru că ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o altă țară.
  • Începând de anul viitor, cetățenii vor putea să compare mai ușor costurile de livrare a coletelor și să beneficieze de prețuri mai accesibile pentru livrarea transfrontalieră de colete.
  Normele convenite privind taxa pe valoarea adăugată pentru comerțul electronic le vor permite antreprenorilor să găsească, pe un singur portal online și în propria lor limbă, răspunsuri la întrebările lor în materie de TVA transfrontalier.

  Datorită recent aprobatului Cod european al comunicațiilor electronice, europenii vor avea dreptul de a schimba mai ușor furnizorii de servicii de internet și de telecomunicații. Europenii vor avea și dreptul de a primi alerte publice pe telefoanele mobile în caz de urgență. Noile norme vor garanta, de asemenea, o conectivitate mai bună și mai accesibilă în UE.

  Datorită normelor actualizate privind mass-media audiovizuale, europenii vor avea dreptul la un mediu online sigur, care îi protejează împotriva incitării la violență, a urii, a terorismului, a pornografiei infantile, a rasismului și a xenofobiei.   Mai mult 
  Piața unică digitală
  Fișă informativă: O piață unică digitală în beneficiul tuturor europenilor
  Fișă informativă: Crearea unei piețe unice digitale - acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015
  Fișă informativă: Bugetul UE pentru viitor – Transformarea digitală în perioada 2021-2027
  Protecția datelor – beneficii pentru cetățeni
  Postare de pe blogul vicepreședintelui Ansip: Să ne pregătim pentru vară în Europa beneficiind de o libertate digitală sporită (Getting ready for summer in Europe with more digital freedom)

  UE: Indicele economiei și societății digitale 2018

  18 mai 2018  Comisia Europeană  a publicat Indicelei economiei și societății digitale (DESI) pentru 2018. Acest instrument monitorizează performanțele statelor membre pe următoarele planuri: conectivitatea digitală, competențele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice digitale. Indicele arată că UE se digitalizează din ce în ce mai mult, dar progresele realizate sunt insuficiente pentru a permite Europei să ajungă din urmă liderii mondiali și pentru a reduce diferențele dintre statele membre. Se impune, deci, ca piața unică digitală să fie rapid finalizată, iar investițiile în economia și societatea digitală să sporească.
  Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat:„În domeniul digital se observă o evoluție, fie ea și minoră, în direcția corectă. În ansamblu, UE face progrese, dar acestea rămân insuficiente. Între timp, alte țări și regiuni din întreaga lume avansează mai rapid. De aceea, ar trebui să investim mai mult în domeniul digital și să finalizăm piața unică digitală cât mai curând posibil: ca să stimulăm performanțele digitale ale Europei, ca să oferim conectivitate și servicii publice online de cea mai înaltă calitate și ca să avem un sector al comerțului electronic înfloritor.”

  Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual, are drept scop măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Acesta ajută țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare. În plus, DESI constituie un instrument esențial pentru analiza evoluțiilor din domeniul digital în cadrul semestrului european, care le permite țărilor din UE să poarte dezbateri pe marginea planurilor bugetare și economice naționale și să monitorizeze progresele în anumite momente din cursul unui an.
  În acest an, sunt publicate concomitent, sub denumirea DESI, atât indicele DESI propriu-zis, cât și o analiză mai detaliată a politicilor digitale naționale, care oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și a punerii în aplicare a politicilor de către statele membre (denumită anterior Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa). La aceste rapoarte este anexat un capitol mai detaliat consacrat sectorului telecomunicațiilor din fiecare stat membru. Pentru ca rezultatele statelor membre să poată fi comparate cu mai mare ușurință, DESI cuprinde, de asemenea, analize comparative între țări în următoarele domenii: conectivitatea, competențele, utilizarea internetului, adoptarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, serviciile publice digitale, investițiile în cercetare și dezvoltare și în inovare consacrate tehnologiei informației și comunicațiilor și utilizarea de către statele membre a fondurilor disponibile pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020.

  Din ce în ce mai mulți europeni utilizează internetul pentru a comunica
  Cea mai mare creștere a utilizării serviciilor de internet se referă la apelurile telefonice sau video: aproape jumătate dintre europeni (46 %) utilizează internetul pentru a efectua apeluri telefonice, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20 % față de anul anterior și de peste 40 % față de anul 2013. Alți indicatori arată că, în prezent, 81 % din cetățenii europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână (față de 79 % anul trecut).
  Pentru a spori încrederea în mediul online, la 25 mai 2018 vor intra în vigoare noi norme ale UE privind protecția datelor
   Cetățenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice online
  58 % dintre utilizatorii de internet își depun online formularele adresate administrației publice (52 % în 2013).
  • 18 % dintre cetățeni apelează la servicii de sănătate online.
  În aprilie 2018, Comisia a adoptat inițiative referitoare la reutilizarea informațiilor din sectorul public și la e-sănătate, care vor îmbunătăți semnificativ serviciile publice online transfrontaliere în UE.

  Întrebări și răspunsuri
  Profiluri de țară
  Fișă informativă: O piață unică digitală care aduce beneficii tuturor europenilor
  Fișă informativă: Economia datelor pentru toți europenii
  Crearea unei piețe unice digitale - acțiunile întreprinse de Comisia Europeană începând din 2015
  Materiale video
  #DESIEU

  Ziua Digitală 2018


  În ultimul an, s-au realizat progrese majore în ceea ce privește piața unică digitală. Eliminarea tarifelor de roaming și portabilitatea conținutului online fac de acum parte din viața cetățenilor europeni. Norme mai stricte privind protecția datelor cu caracter personal și primele norme la nivelul UE privind securitatea cibernetică vor deveni realitate în mai 2018.

  Pentru numeroase propuneri, se așteaptă încă să se ajungă la un acord. Europa ar trebui să avanseze și, pe baza pieței unice digitale, să sporească investițiile și să promoveze cooperarea într-o serie de domenii-cheie, precum inteligența artificială, tehnologia blockchain, serviciile de e-sănătate și inovarea.

  Domnul Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii încep să resimtă concret beneficiile pieței unice digitale. Ei pot acum să se bucure de serviciile lor preferate de muzică și film în streaming atunci când călătoresc în străinătate, fără tarife de roaming. În curând, geoblocarea atunci când facem cumpărături online nu va mai fi decât o amintire îndepărtată. Datele noastre personale vor fi mai bine protejate începând din 25 mai. Ediția din acest an a Zilei Digitale este momentul cel mai potrivit pentru a recunoaște ceea ce am realizat până acum, dar și pentru a încuraja statele membre să avanseze rapid în privința propunerilor legislative care sunt încă în discuție. Trebuie să ne pregătim împreună viitorul digital. Unindu-ne forțele și resursele, trebuie să facem mai mult pentru a profita de oportunitățile oferite de tehnologii precum inteligența artificială și blockchain.

  Printre evenimentele marcante ale Zilei Digitale 2018 se numără o serie de declarații care vizează:
  • Unirea forțelor în domeniul inteligenței artificiale: inteligența artificială poate aduce beneficii importante societății și economiei noastre, cum ar fi servicii medicale mai bune, transporturi mai sigure și un sector industrial mai competitiv. Pentru a putea profita pe deplin de oportunitățile oferite de inteligența artificială, țările europene trebuie să colaboreze, inclusiv în ceea ce privește utilizarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor. Comisia va adopta o comunicare privind inteligența artificială în cursul săptămânilor următoare.
  • Crearea unui parteneriat european privind tehnologiile blockchain: Comisia Europeană  va pune bazele unui Parteneriat european pentru tehnologia blockchain, menit să promoveze infrastructuri interoperabile care vor dezvolta serviciile digitale de încredere. Mai multe informații despre declarația privind tehnologia blockchain
  • Schimbul de date pentru personalizarea serviciilor medicale: nevoile cetățenilor ar trebui să fie în centrul inovării bazate pe date în domeniul asistenței medicale, iar cetățenii ar trebui să aibă un rol activ în tratamentul lor personalizat. Declarația privind e-sănătatea vizează crearea unei conexiuni de acces între bazele de date genomice existente și viitoare din întreaga Uniune Europeană, ceea ce va facilita progresele cercetării în domenii precum bolile rare, cancerul, farmacogenomica, prevenirea bolilor, afecțiunile creierului și alte afecțiuni. Cooperarea consolidată dintre statele membre va contribui la soluționarea problemelor legate de lipsa interoperabilității și de fragmentarea inițiativelor în cadrul UE, garantând totodată cele mai înalte standarde europene de protecție a datelor. Aceasta va permite, de asemenea, menținerea UE printre actorii mondiali majori din domeniul medicinii personalizate, ceea ce va încuraja contribuțiile științifice și competitivitatea industrială.
  • Încurajarea inovării cu ajutorul unui nou instrument online: radarul de inovare poate facilita punerea în legătură a inovatorilor cu persoanele care îi pot ajuta să își introducă inovațiile pe piață. Cu ocazia Zilei Digitale 2018, Comisia încurajează cooperarea pentru sprijinirea inovațiilor revoluționare în Europa. Inițiativa urmărește, de asemenea, să dezvolte și mai mult acest instrument online și să îl îmbogățească prin includerea celor mai bune proiecte naționale de inovare.
  • Coridoare de testare 5G transfrontaliere pentru a sprijini mobilitatea conectată și automatizată

   Informații suplimentare
   Transmisiunea în direct online a Zilei Digitale 2018
   Ziua Digitală 2017 organizată la Roma
   Cooperarea pentru dezvoltarea supercalculatoarelor europene
   Calendar: Piața unică digitală — acțiunile Comisiei începând cu anul 2015
   #DigitalDay18
   @DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya
    

  UE: Măsurile pentru combaterea eficientă a conținutului online ilegal

  Uniunea Europeană a răspuns provocării reprezentate de conținuturile online ilegale luând măsuri cu caracter atât obligatoriu, cât și facultativ în cadrul unor inițiative sectoriale și orizontale. Se conturează rezultate pozitive în urma lucrărilor în curs din cadrul dialogurilor sectoriale cu companiile. De exemplu, pe baza Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, companiile din domeniul internetului elimină în prezent, în medie, 70 % din discursurile ilegale de incitare la ură care le-au fost notificate, iar, în peste 80 % dintre aceste cazuri, eliminarea a avut loc în termen de 24 de ore. Conținutul online ilegal rămâne însă o problemă gravă care are consecințe mari asupra securității și siguranței cetățenilor și a companiilor și care subminează încrederea în economia digitală. 
  Ca urmare a concluziilor Consiliului European din iunie 2017 și pe baza diverselor dialoguri cu industria, în septembrie 2017, Comisia a oferit orientări și a definit o serie de instrumente comune pentru detectarea, eliminarea și împiedicarea reapariției conținutului ilegal care incită la ură, la violență și la terorism în mediul online într-un mod rapid și proactiv. Cu această ocazie, Comisia a indicat că ar putea fi necesare și alte măsuri pentru a scoate conținutul ilegal de pe internet, inclusiv măsuri legislative. De atunci, Comisia a tot îndemnat platformele online să își intensifice și să își accelereze cât mai curând eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal online, în special a celui legat de terorism.
    Ce este considerat conținut online ilegal?
  Ceea ce este ilegal în afara internetului este, de asemenea, ilegal pe internet. Conținutul ilegal înseamnă orice informație care nu este în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al unui stat membru. Aceasta include
  Conținutul cu caracter terorist se referă la orice material care reprezintă infracțiuni de terorism în temeiul Directivei UE privind combaterea terorismului sau în temeiul legislațiilor naționale - inclusiv materialele produse sau care pot fi atribuite organizațiilor teroriste de pe listele UE sau ONU.

  Comisia recomandă la 1 martie 2018 un set de măsuri operaționale, secondate de măsurile de protecție necesare, care să fie luate de companii și de statele membre pentru a accelera aceste eforturi. Recomandările formulate se aplică tuturor formelor de conținut ilegal, de la conținut cu caracter terorist, incitare la ură și violență, materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la produse contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor.
  Recomandările se bazează pe activitățile derulate în prezent împreună cu industria în cadrul mai multor inițiative voluntare menite să asigure absența de pe internet a conținutului ilegal, consolidând acțiunile întreprinse în cadrul diferitor inițiative.

  UE: Planul de acțiune privind educația digitală  Cum poate UE să ajute oamenii, instituțiile și sistemele de educație să se adapteze la schimbările din lumea digitală?

  Planul de acțiune privind educația digitală stabilește o serie de inițiative prin care să sprijine oamenii și organizațiile să facă față schimbărilor rapide din universul digital. Planul de acțiune se concentrează pe dezvoltarea competențelor digitale (competențe, cunoștințe și atitudini) necesare pentru a putea lucra și participa la societate în sens mai larg, pe utilizarea eficace a tehnologiei în procesul de educație și pe folosirea datelor și a previziunilor pentru a ameliora sistemele de educație. Măsurile vor include sprijinirea școlilor pentru ca acestea să aibă acces la conexiuni de mare viteză în bandă largă, folosirea mai intensă a SELFIE, un nou instrument de autoevaluare elaborat de Comisie pentru a ajuta școlile să utilizeze mai bine tehnologia destinată predării și învățării și o campanie de sensibilizare a publicului cu privire la siguranța online, la igiena cibernetică și la educația în domeniul mass-mediei.

  Cum va sprijini Comisia Europeană punerea în aplicare a planului?

  Planul de acțiune indică o serie de inițiative pe care le va implementa Comisia, în parteneriat cu statele membre și părțile interesate, până la sfârșitul anului 2020. Planul va fi implementat în contextul procesului Educație și formare profesională 2020 (ET 2020), cadrul UE pentru cooperarea dintre statele membre în materie de educație și formare. Comisia va colabora îndeaproape cu părțile interesate, inclusiv cu Grupul de lucru pentru ET 2020 referitor la competențele și aptitudinile digitale.

  Care sunt principalele priorități ale planului?

  Planul de acțiune are trei obiective-cheie:
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru a putea trăi și lucra într-o epocă a evoluțiilor digitale rapide;
  • o educație de calitate superioară prin intermediul unei analize a datelor și a unor previziuni mai bune.
  Ce se poate face pentru ca tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și subiectele STIM să devină atrăgătoare pentru fete?

  Reiese din studii că interesul pentru studii și cariere în domeniul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică ) al elevelor scade adeseori până la vârsta de 15 ani. Fetele ar dori să aibă mai multe modele de sex feminin în domeniul STIM și să poată beneficia de mai multă experiență practică în ceea ce privește subiectele STIM. În planul de acțiune, Comisia se angajează să colaboreze cu sectorul, cu ONG-uri și cu sistemele de educație pentru a se asigura că elevele stăpânesc competențele digitale și au la dispoziție modelele și mentorii pozitivi de care au nevoie pentru a contribui la asigurarea participării în egală măsură la studiile și carierele din domeniul STIM.
  Comisia va încuraja organizarea unui număr mai mare de cursuri de programare pentru fete în contextul inițiativei Săptămâna UE a programării. Comisia va colabora și cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și cu alte organizații din Europa pentru a promova activități prin care fetele și femeile să fie încurajate să își dezvolte competențele digitale. Comisia va recurge la conlucrarea cu întreprinderile și societatea civilă în scopul de a elimina stereotipurile și de a se asigura că fetele sunt mai bine informate în legătură cu posibilitățile de a găsi locuri de muncă în sectorul TIC. Comisia va porni de asemenea de la inițiative de succes promovate de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), de exemplu ateliere destinate elevilor din învățământul secundar.
  Cum va ajuta Comisia Europeană la modernizarea benzii largi de mare viteză în școli?
  Există o diferență clară între țările UE în privința domeniului digital: în unele state, școlile sunt deja conectate la banda largă de mare viteză, iar în altele, școlile înregistrează deficiențe la acest capitol. Una dintre cauzele pentru care școlile nu sunt conectate este că o serie de școli și autorități locale nu sunt la curent cu opțiunile disponibile legate de serviciile de bandă largă, nici cu sursele posibile de sprijin și finanțare. Comisia Europeană va depune eforturi pentru ca acest lucru să se schimbe, de exemplu, prin Rețeaua UE a birourilor cu competențe în materie de bandă largă, recent înființată.
  În plus, Comisia va analiza modalitățile în care poate sprijini conectivitatea de mare viteză în școli, și anume printr-un sistem de servicii publice gratuite axat pe zonele dezavantajate.

  De ce propune Comisia un cadru pentru calificările certificate digital? 

  Tehnologiile digitale oferă modalități noi de sporire a credibilității și transparenței calificărilor și de protecție împotriva falsificării documentelor. Calificările digitale sunt mai mobile decât certificatele „pe suport de hârtie” și pot fi stocate pe mai multe servere sau în mai multe instituții. Acestea pot include metadate cuprinzătoare, pot fi mai ușor de afișat în CV-uri, pe platforme de comunicare socială și pe pagini web personale și pot fi văzute de părțile interesate.
  Crearea unui Spațiu european al învățământului înseamnă că și calificări obținute de la prestatori de mici dimensiuni sunt recunoscute și pot fi fiabile, în special într-un context transfrontalier. Un cadru pentru calificări semnate digital va permite o mai mare coerență și va oferi sprijin pentru asigurarea calității, va spori transferabilitatea și comparabilitatea și va veni în sprijinul mobilității, al cooperării și al realizării de schimburi.

  Cum va promova Comisia Europeană programarea?

  Obiectivul Comisiei este de implica, până în 2020, cel puțin jumătate din școli în Săptămâna UE a programării. Săptămâna UE a programării este o acțiune dinamică la nivel local care urmărește să aducă programarea și alfabetizarea digitală în atenția tuturor europenilor într-un mod distractiv și antrenant, lăsându-i pe participanți să facă cunoștință cu programarea, hardware-ul, imprimarea 3D, roboții, etc.
  Deoarece acest lucru se face prin intermediul școlilor, poate implica toți tinerii, fete și băieți în egală măsură. Totodată, întrucât cadrele didactice pot explora programarea în diverse domenii împreună cu elevii lor, acestea își îmbunătățesc competențele cu privire la utilizarea programării ca instrument pentru predarea competențelor digitale.
  Pentru a promova și mai mult programarea, Comisia va colabora cu ambasadorii Săptămânii UE a programării, cu statele membre, cu rețeaua eTwinning, cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, cu campionii digitali și cu alte organisme și organizații interesate.

  Cu ce riscuri se confruntă elevii când folosesc tehnologiile și ce poate face UE pentru a-i proteja și a le oferi toate instrumentele de care au nevoie?

  În această lume tot mai conectată, riscurile includ vulnerabilitatea datelor personale, amenințările la adresa securității cibernetice și frauda, știrile false, hărțuirea online și radicalizarea violentă. Trebuie abordate toate aspectele siguranței online și ale igienei cibernetice, iar oamenii trebuie să înțeleagă, de exemplu, cum trebuie să își gestioneze prezența online, să își țină conturile, informațiile și dispozitivele în siguranță.
  Este esențial să se stimuleze gândirea critică și să se sporească gradul de educație în domeniul mass-mediei ale copiilor și tinerilor. Tehnologiile digitale vor continua să se integreze în viețile noastre fizice și mentale și cetățenii din toate generațiile trebuie să stăpânească competențele digitale, să poată profita de posibilitățile puse la dispoziție de tehnologia digitală și totodată să fie conștienți de riscurile implicate de digitalizare și să se protejeze de acestea.
  UE va promova activitățile educative și de sporire a gradului de conștientizare care urmăresc să le ofere tuturor cetățenilor UE toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să devină utilizatori activi, responsabili și critici ai tehnologiilor și care să fie în siguranță atunci când le folosesc. O astfel de acțiune va fi lansarea unei campanii la nivelul întregii UE pe tema igienei cibernetice, a educației în domeniul mass-mediei și al platformelor de comunicare socială și a unor modalități eficace de a aborda riscurile prezente online precum hărțuirea online, știrile false sau conținutul deranjant. Campania va include toate părțile interesate relevante și îi va avea ca public-țintă pe copii, pe tineri, pe părinți și pe educatori. Mai mult, acțiunea îi va sprijini pe educatorii din toată Europa să înțeleagă și să predea securitatea cibernetică prin crearea și predarea de cursuri online și față în față pentru profesori.
  Mai mult