Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013

 04.04.2012

Guvernul a adoptat Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013. Stela Mocan, directoarea Centrului de Guvernare Electronică, a prezentat principalele acţiuni efectuate în acest sens pînă în prezent, printre care: Iniţiativa Datelor Guvernamentale Deschise (portarul www.date.gov.md conţine 150 seturi de date de la 20 de ministere şi autorităţi publice),

Fondul naţional de date geospaţiale şi Declaraţia fiscală electronică. În acelaşi timp, în vederea promovării unei guvernări transparente şi sporii calităţii serviciilor publice, este elaborat portalul Guvern pentru Cetăţeni, www.servicii.gov.md,  în calitate de ghişeu unic de acces la toate serviciile publice prestate în mod electronic.