Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015

A  fost aprobat Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015. Documentul a fost elaborat în urma unei sinteze a serviciilor publice existente și a analizei acestora sub aspectul eficienței, accesibilității și transparenței lor. Astfel, s-a constatat că actele oficiale în vigoare prevăd 580 de servicii publice, dintre care doar 40 sînt considerate conforme, fiind incluse în Program intacte, restul fiind supuse modificării sau excluderii. De menționat, că procesul de modernizare a serviciilor publice este deja în derulare, pînă la moment fiind plasate pe pagina web www.servicii.gov.md circa 200 de servicii modernizate. Programul este prevăzut pentru o perioadă de 4 ani, în acest răstimp urmînd a fi revizuite și modernizate cîte 120 de servicii publice anual.

În acest context, Premierul a declarat că, începînd cu 1 ianuarie 2014, Guvernul Republicii Moldova urmează să devină un „guvern fără hîrtie", adică să realizeze transformarea electronică, oferind servicii calitative, eficiente și accesibile cetățenilor.