Extinderea serviciilor electronice de solicitare a extraselor de pe actele de naştere, căsătorie şi deces


În scopul asigurării prestării serviciilor publice calitative, operative, accesibile şi transparente populaţiei, de către Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiţiei, la data de 11 iunie 2015, deopotrivă cu serviciile stare civilă electronice deja implementate, a fost completat şirul de acte de stare civilă solicitate prin intermediul reţelei de ghişee multi-media.


Serviciul Stare Civilă, drept urmare a finalizării primei etape a proiectului de digitizare a fondului arhivistic de stare civilă, vine cu

Extinderea serviciilor stare civilă electronice reprezintă o continuitate a acţiunilor demarate, începând cu luna decembrie a anului 2012.

 În acest context, pentru prima etapă a fost elaborat mecanismul de depunere a cererilor prin intermediul reţelei de ghişee multi-media privind solicitarea următoarelor tipuri de documente:• Certificatul privind starea civilă
• Avizul privind infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui
Ulterior, în august 2013, Serviciul Stare Civilă a completat serviciul menţionat cu încă trei documente de stare civilă, şi anume:
• Extrasul multilingv de pe actul de naştere;
• Extrasul multilingv de pe actul de căsătorie;
• Extrasul multilingv de pe actul de deces.

Ca rezultat, cetăţenii dispun de posibilitatea solicitării documentelor menţionate supra de la terminalele de efectuare a plăţilor QIWI, amplasate pe întreg teritoriul ţării, pe ecranul cărora este indicat logoul Serviciului Stare Civilă. Totodată, documentele solicitate pot fi obţinute la oricare oficiu stare civilă din ţară, inclusiv la subdiviziunea competentă a Serviciului Stare Civilă (amplasată pe str. M. Viteazul 11/1, mun. Chişinău), conform cererii depuse, la prezentarea personală sau a persoanei împuternicite în acest sens.