Standardele europene pentru o lume digitală mai bună

Standardele europene contribuie la dezvoltarea unei lumi digitale mai bune, în care consumatorii pot avea încredere

DESCARCATI
Protecția consumatorilor este crucială în sporirea încrederii față de tehnologiile digitale. CEN și CENELEC, cu suportul și expertiza ANEC, „vocea europeană a consumatorilor în procesul de standardizare”, sunt angajate în susținerea drepturilor consumatorilor din Europa, oferind o platformă pentru dezvoltarea standardelor europene privind tehnologiile digitale. rirea încrederii față de tehnologiile digitale