Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni
Cadrul european de competențe digitale pentru cetățeni, cunoscut și sub numele de DigComp, oferă un instrument de îmbunătățire a competenței digitale a cetățenilor. DigComp a fost publicat pentru prima dată în 2013 și a devenit o referință pentru numeroase inițiative de competențe digitale, atât la nivel european, cât și la nivel național.

Acest document introduce DigComp 2.0. Aceasta constituie prima etapă a actualizării cadrului care se axează pe modelul de referință conceptual, pe noul vocabular și pe descriptorii raționalizați. Documentul actual oferă, de asemenea, exemple de utilizare a DigComp la nivel european, național și regional.

Mai mult