Înlăturarea barierelor în calea plăților sigure și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia mobil


Bruxelles, 11 ianuarie 2012 – Prezentarea unui bilet de tren virtual sau rambursarea unei datorii către un prieten de pe telefonul mobil, cumpărarea online a produselor alimentare, plata cu cardul de debit în străinătate – modul în care cetățenii europeni fac cumpărături și plătesc se află într-un proces radical de schimbare. Un mediu sigur și transparent de plăți integrate în întreaga UE ar putea crea mijloace de plată mai eficiente, mai moderne și mai sigure – în beneficiul consumatorilor, al comercianților și al furnizorilor de servicii de plată. Pe baza consultării pe marginea Cărții verzi adoptate astăzi, Comisia dorește să afle părerile părților interesate cu privire la obstacolele care împiedică o mai mare integrare a pieței și modul în care acestea pot fi înlăturate. Termenul limită pentru prezentarea contribuțiilor în cadrul consultărilor este 11 aprilie 2012.

Plățile electronice sunt esențiale pentru toți consumatori, fie în momentul achiziționării unui produs la punctele de vânzare, fie atunci când fac cumpărături pe internet. Pe întreg teritoriul UE, sunt în uz peste 700 de milioane de carduri de plată, comerțul electronic oferă oportunități extraordinare, iar numărul de telefoane inteligente crește într-un ritm uluitor. Cartea verde analizează obstacolele care împiedică integrarea pieței europene în aceste tehnologii de plată promițătoare.


Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Europa are ocazia de a fi în fruntea a ceea ce ar putea însemna în viitor a face o plată. Cu toate acestea, nu vom putea atinge acest obiectiv în condițiile actuale de fragmentare a pieței. Existența plăților electronice sigure, eficiente, competitive și inovatoare este esențială pentru consumatori, comercianții cu amănuntul și societăți pentru a se bucura pe deplin de avantajele pieței unice, precum și pentru a stimula dezvoltarea comerțului electronic. Consultarea pe care o lansăm astăzi este pe deplin în conformitate cu mandatul Comisiei de a se axa pe creștere economică și crearea de locuri de muncă și de a consolida realizările deja obținute în domeniul plăților cu amănuntul”.

Vicepreședintele Joaquín Almunia a adăugat: „sistemele ineficiente de plată din Uniunea Europeană ridică nejustificat costurile tranzacțiilor, subminează competitivitatea economiei europene la nivel mondial și îi limitează potențialul de creștere. Consumatorii, comercianții și întreprinderile europene merită servicii de plată în pas cu secolul al XXI-lea: transparente, cu valoare adăugată reală și care să utilizeze cel mai bine tehnologiile noastre.”

Context

Această Carte verde evaluează peisajul actual al plăților cu cardul, prin internet și prin telefonia mobilă în Europa, identifică discrepanțele dintre situația actuală și viziunea unei piețe de plăți integrate pe deplin și obstacolele care au creat aceste discrepanțe. Obiectivul Cărții verzi este de a lansa un proces de consultare generală cu părțile interesate pentru a valida sau a contribui la analiza Comisiei, precum și de a identifica modalitatea optimă pentru a îmbunătăți integrarea pieței.
Principalele probleme identificate în Cartea verde se referă la:
  • accesul și intrarea pe piață pentru furnizorii de servicii existenți și noi;
  • siguranța plăților și protecția datelor;
  • tarifarea transparentă și eficientă a serviciilor de plată;
  • standardizarea tehnică;
  • interoperabilitatea între furnizorii de servicii.
Un alt aspect crucial, care înglobează toate aspectele de mai sus, este cel al unei guvernanțe adecvate. Cu alte cuvinte, modul în care pot fi puse în practică cel mai bine soluțiile de înlăturare a obstacolelor identificate, astfel încât să se poată garanta că beneficiile se vor materializa într-un interval rezonabil de timp.

Deși Comisia a fost activă în trecut în ceea ce privește problema plăților cu cardul, în special în cadrul zonei unice de plăți în euro (SEPA) și prin aplicarea dreptului concurenței (a se vedea Deciziile Comisiei adresate MasterCard și Visa) 1, plățile prin internet și prin telefonia mobilă sunt domenii de politică relativ noi la nivel european. La pregătirea Cărții verzi, Comisia a luat, așadar, în considerare o gamă foarte largă de politici care pot fi relevante pentru aceste domenii.

Ultima zi de trimitere a răspunsurilor la Cartea verde este 11 aprilie 2012. Pe baza unei analize amănunțite a răspunsurilor din cadrul consultării, Comisia va anunța următoarele măsuri care trebuie luate înainte de vara anului 2012.

A se vedea și MEMO/12/6

Informații suplimentareDecizia Comisiei din 19 decembrie 2007 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 din Tratatul CE și cu articolul 53 din Acordul SEE — cazul COMP/34.579 — MasterCard, cazul COMP/36.518 – EuroCommerce, cazul COMP/38.580 – Commercial Cards; și Decizia Comisiei din 8 decembrie 2010 privind o procedură în conformitate cu articolul 101 din TFUE și cu articolul 53 din Acordul SEE — cazul COMP/39.398 – Visa MIF.
The European Commission has moved to further integrate the 27-nation market for card, internet and mobile payments and stave off a lack of competition in that business.
Published jointly by Internal Market Commissioner Michel Barnier and Competition Commissioner Joaquín Almunia, the consultation paper - or so-called Green Paper - also aims to boost transparency, innovation and security in the single market.

Of the €59-billion worth of total retail payments made in the eurozone during 2009, there was very little integration across member states and platforms of payment, the Commission claims.