Stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă: plan de acțiune pentru dublarea volumului comerțului electronic în Europa până în 2015


Bruxelles, 11 ianuarie 2012 - Dezvoltarea comerțului electronic și a serviciilor online reprezintă un potențial considerabil, generator de efecte economice, sociale și societale benefice. Economia bazată pe internet creează 2,6 locuri de muncă pentru fiecare loc de muncă „offline” suprimat și le oferă consumatorilor mai multe posibilități de alegere, inclusiv în zonele rurale sau izolate. Câștigurile legate atât de prețurile mai mici practicate pe internet, cât și de gama mai variată de produse și de servicii disponibile sunt estimate la 11,7 miliarde de euro - sumă echivalentă cu 0,12% din PIB-ul european. În cazul în care comerțul electronic ar reprezenta 15% din comerțul cu amănuntul iar obstacolele din calea pieței interne ar fi eliminate, câștigurile pentru consumatori s-ar putea ridica la 204 miliarde de euro, adică 1,7% din PIB-ul european1. Cu toate acestea, Comisia Europeană a constatat că există numeroase probleme care împiedică întreprinderile și consumatorii să se implice pe deplin în serviciile online: normele aplicabile rămân adesea necunoscute sau nesigure, ofertele sunt lipsite de transparență și dificil de comparat, iar plățile, ca și modalitățile de livrare, sunt adesea costisitoare și neadaptate2.Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm