e-Guvernare: există îmbunătățiri, dar cetățenii cer eforturi suplimentare


Aproape o jumătate dintre cetățenii UE (46%) folosesc astăzi internetul pentru a căuta un loc de muncă, a folosi serviciile librăriilor publice, a transmite o declarație de impunere, a înregistra o naștere, a cere un pașaport sau pentru a utiliza alte servicii de e-Guvernare. 80% afirmă că serviciile publice online reprezintă o economie de timp, 76% apreciază flexibilitatea lor iar 62% afirmă că acestea îi ajută să economisească bani.
Acești utilizatori sunt însă mai mulțumiți de serviciile bancare online (nota de satisfacție 8,5 pe o scară de la 0 la 10) și de cumpărăturile online (7,6) decât de serviciile publice online (6,5).
 Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a reacționat în legătură cu aceste rezultate afirmând: „Tendințele sunt promițătoare în ceea ce privește e-Guvernarea în Europa. Cu toate acestea, faptul că utilizatorii sunt mai satisfăcuți de serviciile bancare online decât de serviciile publice online arată că administrațiile publice trebuie să își amelioreze capacitatea de a crea servicii de e-Guvernare care să pornească de la necesitățile utilizatorilor. De asemenea, sunt necesare mai multe eforturi pentru ca e‑Guvernarea să funcționeze dincolo de frontiere.”
Agenda digitală pentru Europa urmărește să sporească gradul de utilizare a serviciilor de e‑Guvernare la un procentaj de 50% dintre cetățenii UE până în 2015.
 
Analiza comparativă privind e-Guvernarea 2012 a inclus 28 000 de utilizatori de internet din 32 de țări. Printre cele mai importante constatări:
 
  1. Serviciile preferate au fost declararea impozitului pe venit (73% dintre utilizatori își declară impozitele online), mutarea sau schimbarea adresei (57%) și înscrierea în învățământul superior și/sau solicitarea unei burse de studiu (56%).
  2. În timp ce 54% dintre cei incluși în anchetă continuă să prefere contactele directe sau alte canale tradiționale de comunicare, cel puțin 30% dintre aceștia au indicat că ar putea deveni de asemenea utilizatori obișnuiți ai serviciilor de e-Guvernare, dacă ar fi oferite servicii mai relevante.
  3. 47% dintre cei care au recurs la e-guvernare au obținut tot ce doreau utilizând serviciile online, iar 46% au fost numai parțial satisfăcuți.
De asemenea, raportul arată că sunt necesare îmbunătățiri ale serviciilor online disponibile în cazul unor evenimente importante ale vieții, precum pierderea sau găsirea unui loc de muncă, înființarea unei întreprinderi sau înscrierea la studii.
  1. Pentru persoanele care trăiesc în țara lor de origine, în medie peste o jumătate dintre etapele administrative legate de aceste evenimente importante ale vieții pot fi realizate online. Pe internet pot fi consultate informații în legătură cu celelalte etape. Este însă necesară îmbunătățirea transparenței și a interacțiunii cu utilizatorii, pentru a mări autonomia cetățenilor.
  2. Situația este mai puțin favorabilă pentru cele aproape două milioane de persoane care se mută sau fac naveta dintr-un stat membru în altul. Deși majoritatea statelor membre furnizează informații despre posibilitățile de studiu sau de a înființa o întreprindere din străinătate, îndeplinirea online a formalităților este mai puțin obișnuită. Numai nouă țări oferă cetățenilor din alt stat membru al UE posibilitatea de a se înscrie online la studii, și numai 17 țări le permit să îndeplinească online anumite formalități pentru înființarea unei întreprinderi.
Context

Aspectele prezentate mai sus se vor număra printre cele discutate de reprezentanții la nivel înalt din țările UE și din alte țări (inclusiv țări în curs de dezvoltare) în cadrul conferinței intitulate „Leading the way in eGovernment development Conference” (Conferința privind promovarea dezvoltării e-Guvernării), care va avea loc la Helsinki între 28 și 30 mai. 

Acesta este cel de-al zecelea raport de analiză comparativă privind e-Guvernarea realizat din 2001. Ancheta de anul acesta a analizat situația din cele 27 de state membre ale UE, plus Croația, Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia. Pentru prima dată, raportul a analizat atât nivelul ofertei, cât și nivelul cererii în domeniul e‑Guvernării, incluzând o anchetă privind utilizatorii e-Guvernării. De asemenea, raportul a analizat facilitatea utilizării, transparența și factorii esențiali. În cele din urmă, au fost evaluate serviciile online legate de trei evenimente importante ale vieții: pierderea/găsirea unui loc de muncă, înființarea unei societăți și urmarea unei forme de învățământ.
 
Din decembrie 2010, Comisia și autoritățile publice ale statelor membre au depus eforturi pentru a extinde și a îmbunătăți serviciile oferite pe internet. Planul de acțiune privind e-Guvernarea conține patruzeci de măsuri specifice pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să utilizeze facilitățile online (a se vedea IP/10/1718). În prezent Comisia evaluează progresele înregistrate și va prezenta un raport în această privință până la sfârșitul anului 2013.

Comisia s-a angajat să sprijine dezvoltarea și utilizarea unor servicii publice online care să funcționeze dincolo de frontiere. În special, Comisia a contribuit la finanțarea unor Proiecte-pilot la scară largă care creează legături între diferite sisteme online naționale și pun temelia serviciilor publice transfrontaliere europene. În prezent sunt în curs de pregătire proiectele eID (STORK 2.0), e-Sănătate (epSOS) și e‑Justiție (e‑CODEX). Proiectele-pilot anterioare e-Afaceri (SPOCS) și e-Achiziții publice (PEPPOL, în prezent Open PEPPOL ASBL) s-au încheiat cu succes. Pentru perioada 2014-2020, Comisia intenționează să continue să susțină infrastructurile de servicii digitale interconectate, precum identificarea electronică și achizițiile publice electronice, prin intermediul noului mecanism Conectarea Europei.

În paralel, proiectele de norme UE propuse anul trecut în legătură cu identificarea, autentificarea și semnăturile electronice (IP/12/558) au scopul de a garanta că persoanele și întreprinderile pot utiliza identificarea lor electronică la nivel național pentru a avea acces la serviciile publice din alte țări ale UE. Acestea vor crea, de asemenea, o piață internă pentru semnăturile electronice și serviciile online conexe de asigurare a încrederii. 

Linkuri utile