Modernizarea tehnologică a guvernării în 2014

Planul de acţiuni pe anul 2014 privind aplicarea Programului strategic de modernizare tehhologică a guvernării a fost aprobat la 26 decembrie 2013.

Printre măsurile prioritare se numără: 
  • lansarea Registrului digital agricol ;
  • crearea istemului informaţional de evidenţă, administrare şi control al dosarelor depuse spre subvenţionare; 
  • crearea sistemului informaţional pentru înregistrarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a imobilului; 
  • crearea sistemului informaţional de depunere online şi monitorizare a declaraţiilor de avere şi interese;
  • lansarea Registrului controalelor efectuate de instituţiile cu funcţii de control.
În domeniul educaţiei, Planul prevede:
  • crearea condiţiilor de aplicare online la instituţiile de învăţământ superior;
  • dezvoltarea sistemului informaţional de autentificare, 
  • legalizarea şi recunoaşterea actelor de studii.

În anul 2014 urmează să fie continuat procesul de digitizare a arhivei actelor de stare civilă şi lansată digitizarea documentelor cadastrale.