Coaliţia privind Libertatea în Spaţiul Virtual

Coaliţia privind Libertatea în Spaţiul Virtual a fost creată în 2011, la iniţiativa Regatului Ţărilor de Jos, cu scopul de a facilita dialogul global privind responsabilitatea guvernelor în promovarea activă a libertăţii Internetului. Coaliţia reprezintă, de asemenea, o platformă politică în care statele membre îşi coordonează poziţiile pe subiecte ce ţin de drepturile omului, suport pentru societatea civilă şi companiile ICT, pentru încurajarea lor de a adopta politici şi practici care ar respecta drepturile omului în spaţiul virtual.

În prezent, CLSV are 22 membri – Austria, Canada, Costa Rica, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Estonia, Georgia, Germania, Ghana, Irlanda, Kenya, Letonia, Republica Maldive, Mexico, Moldova, Mongolia, Olanda, Suedia, Tunisia, Regatul Unit şi SUA. Următoarea conferinţă la nivel înalt a Coaliţiei va avea loc în perioada 28 – 29 aprilie 2014, la Tallinn.

Ţările care se alătură Coaliţiei semnează o Declaraţie fermă de susţinere a principiului potrivit căruia toţi oamenii se bucură de aceleaşi drepturi ale omului în spaţiul virtual, după cum o fac în afara spaţiului, inclusiv libertatea de exprimare, de întrunire şi de asociere; libertatea religiei sau convingerilor, şi dreptul de a fi protejat de lege împotriva unor imixtiuni arbitrare în viaţa privată. Statele participante se vor dedica domeniilor concrete de acţiuni:
  • Coordonare diplomatică: Coordonarea eforturilor pentru a avansa libertatea Internetului ca subiect inclus pe agenda forurilor bilaterale, multilaterale, precum şi a reuniunilor mai multor părţi interesate
  • Suport pentru societatea civilă: Oferirea de sprijin politic pentru persoanele care se confruntă cu represiuni pe Internet, precum şi în cazul unor state participante, susţinerea proiectelor prin Defenders Parteneriatul Digital
  •  Angajament cu sectorul privat: Activităţi campanii de Tehnologii de Informare şi Comunicare (TIC) în scopul încurajării adoptării practicilor şi politicilor care să respecte drepturile omului
Republica Moldova este membru al Coaliţiei privind Libertatea în Spaţiul Virtual (Freedom Online Coalition) începând cu 1 ianuarie 2014. Aderarea Republicii Moldova la această Coaliţie se încadrează în eforturile autorităţilor de la Chişinău în procesul de e-transformare şi promovarea drepturilor omului prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

DETALII