Prioritățile agendei de e-transformare a Guvernului pentru anul 2014

Pe parcursul anului 2014, Guvernul va lansa un șir de servicii electronice destinate mediului de afaceri: e-factura fiscală (februarie 2014),
  •  registrul electronic al controalelor de stat (martie 2014),
  •  e-autorizaţii de transport (iulie 2014), e-autorizaţii de folosinţă a apei (iulie 2014),
  •  serviciul de vămuire electronică fiind deja lansat şi în fază de pilotare. 
  • sistemul e-ANSA, privind managementul activităţii de supraveghere import-export în contextul asigurării cerinţelor sanitare şi fitosanitare;
  •  un sistem informaţional pentru înregistrarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a imobilului, 
  • de e-achiziţii publice,
  • crearea si stemului informaţional „e-Autorizaţii de desfăşurare a activităţii de comerţ în baza ghişeului unic".  

De asemenea, Guvernul a demarat implementarea platformei de interoperabilitate, care va facilita schimbul de date dintre autorităţile publice şi va contribui la oferirea serviciilor publice de calitate, inclusiv în format online.

Executivul oferă mai multe servicii electronice destinate mediului de business: e-Servicii fiscale, e-Licențiere, e-CNAM, e-CNAS. Au fost aplicate mai multe platforme de e-guvernare: Mpay, Mpass, MCloud, Semnătura Digitală Mobilă, reutilizate la nivel sectorial pentru a oferi servicii electronice cetăţenilor şi businessului în diverse domenii. Acestea sunt deschise pentru reutilizare şi de către sectorul privat pentru a facilita transformare digitală a economiei.


Mai mult 
(VIDEO)Prezentarea Agendei e-Gov 2014