Internetul şi politica: efectele noilor TIC asupra democraţiei


La sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, desfăşurată între 27-31 ianuarie 2014 la Strasbourg, a fost pus în discuţie Raportului „Internetul şi politica: efectele noilor tehnologii de informare şi comunicare asupra democraţiei

În timpul dezbaterilor pe marginea Raportului parlamentarii au menţionat că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a reconecta instituţiile democratice, prin intermediul internetului, cu cetăţenii care s-au îndepărtat de ele, şi de a dezvolta, în special în parlamentele europenee, capacităţile şi competenţele necesare pentru exploatarea acestui potenţial pozitiv oferit de internet.

Parlamentarii au adoptat o rezoluţie şi o recomandare la acest subiect în care şi-au exprimat opinia că este necesară o creştere a capacităţii instituţiilor politice - şi, în special a parlamentelor - de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare, pentru a îmbunătăţi transparenţa procesului de luare a deciziilor şi a dialogului cu cetăţenii.

Rezoluţia adoptată (Rez 1970), în baza unui raport elaborat de Anne Brasseur (Luxemburg, ALDE), avertizează că datorită Internetului creşte riscul de abuzuri şi excese care ar putea pune în pericol drepturile omului, statul de drept şi democraţia. Documentul menţionează că este necesar de a preveni transformarea internetului într-o zonă în care de facto nu există drepturi, într-o sferă dominată de puteri ascunse în care nici o responsabilitate nu poate fi atribuită în mod clar nimănui.

Potrivit parlamentarilor, auto-reglementarea este indispensabilă pentru garantarea neutralităţii internetului şi ar trebui să fie încurajată; totodată ea nu pare a fi suficientă. În acest sens rezoluţia propune o serie de măsuri, cum ar fi elaborarea unui cadru normativ coerent şi/sau stimulente pentru auto-reglementarea privind responsabilitatea principalilor operatori de internet şi susţinerea elaborării unei Cărţi Albe a Consiliului Europei „democraţia, politica şi internetul”.

Mai mult:

Recomandarea (Rec 2033): Internetul şi politica: efectele noilor tehnologii de informare şi comunicare asupra democraţiei