A fost instituită platforma tehnologică guvernamentală MCloud

Guvernul a realizat o infrastructură tehnologică comună pentru toate autorităţile publice, MCloud, în baza tehnologiei „Cloud Computing", în scopul atingerii obiectivului general de e-Tranformare a guvernării.

Platforma va fi utilizată prioritar de autorităţile administrației publice pentru a-şi găzdui securizat sistemele informaţionale şi serviciile electronice şi a realiza obiectivele de e-Transformare a guvernării.

MCloud constituie un model de livrare inovator de infrastructură, platformă și software ca servicii şi oferă mai multe avantaje autorităţilor publice: reducerea riscului de pierdere a datelor deţinute de autorităţile publice centrale în urma incidentelor, dar și creșterea vitezei de digitizare a serviciilor publice etc.


Cancelaria de Stat, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Centrul de Guvernare Electronică, va institui un grup de lucru care, în termen de trei luni, va efectua  inventarierea sistemelor informaţionale automatizate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale subordonate Executivului, inclusiv ale structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă, şi va înainta propuneri pentru migrarea acestora în Platforma tehnologică guvernamentală MCloud.

Platforma MCloud gazduiește acum sistemele informaționale a 14 ministere și agenții guvernamentale.

Platforma a fost lansată de Guvern la 14 februarie 2013 şi este gestionată de Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale", pentru a fi utilizată de către autorităţile publice centrale şi a facilita transformările sectoriale de e-transformare şi digitizare a serviciilor publice la costuri mai mici.