Lansarea serviciului electronic e-Factura

Unul dintre cele mai solicitate servicii guvernamentale – eliberarea facturilor fiscale – este oferit și în formă digitală (on-line) de către Guvern, în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu suportul Centrului de Guvernare Electronică.

Serviciul „e - Factura” permite întreprinderilor să emită şi expedieze facturile sau facturile fiscale fără a se deplasa la sediul Serviciul Fiscal de Stat.

Stela Mocan, Director CEG: “Comoditate, eficiență, transparență, rapiditate şi siguranță – aceste criterii stau la baza conceptului de digitizare a serviciilor publice.  e-Factură răspunde tuturor acestor criterii, mai mult ca atât, procesele de digitizare au fost proiectate în așa mod, încît să fie garantată siguranța tranzacțiilor pe internet și al protecției datelor personale.


Serviciul electronic e-Factura urmează să fie lansat în trei etape: prima etapă – pilot, cu  durata de 6 luni, în cadrul căreia urmează să fie testat serviciul cu un număr limitat de agenți economici, astfel încât la finele etapei să poată fi operate ajustări de soft, dacă va fi cazul.  A doua etapă  - zona experimentală, va fi lansată în regim de testare a programului pentru toți  agenții economici, începînd cu  iunie, 2014. Etapa finală - lansarea industrială,  presupune utilizarea sistemului e-Factura la scară națională, începînd cu  ianuarie 2015.

Serviciul „e-Factura” este parte a proiectului de  e-Transformare a Guvernării, susținut de  Banca Mondială și implementat prin intermediul  Centrului de Guvernare Electronică. Lucrările de creare a acestui serviciu electronic au fost efectuate de către specialiştii din cadrul Centrului de Guvernare Electronică şi cei ai Î.S.”Fiscservinform”.