Politica de Internet și Guvernarea Internetului: Rolul Europei în definirea viitorului Guvernării Internetului

DESCARCATI
La 12 februarie 2014, Comisia Europeană a propus  o reformă substanţială a modalităţii în care este gestionat Internetul . Propunerea solicită o guvernare mai transparentă, responsabilă și incluzivă.

Comisia se angajează să adoptate acţiuni pentru ca internetul şi în continuare să servească libertățile fundamentale și drepturile omului, care nu sunt negociabile şi trebuie să fie protejate on-line.  Mai mult