Management public şi e-Guvernarea

Consultati în Sala de lectură a CPESC
Teoria și practica administrării publice [Text tipărit] : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 22 mai 2012 / Col. de red. : Vasile Marina [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2012 . - 354 p.


Din sumar

SECŢIA 2.2 MANAGEMENT PUBLIC SI E-GUVERNAREA . . - P.257-310

 • Svetlana COJOCARU Managementul riscului în dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
 • Teodora GHERMAN Guvernarea electronică - componentă de bază a societăţii informaţionale,
 • Alexei STURZA Rolul programului strategic e-Transformare în efоcientizarea activităţii autorităţilor publice.
 • Nicolae DAMASCHIN Mass-media în contextul transformărilor democratice actuale în Republica Moldova
 • Andrei GRUIA De la guvernare la guvernare electronică.
 • Ion BARBAROŞ, Nadejda NAZAR Gestionarea efectivă a fondului funciar în Republica Moldova 
 • Nelian CÂPÂŢÎNA, Svetlana COJOCARU Managementul fondului ecologic din mun. Chişinău.
 • Tatiana TUREŢCHI, Tatiana TO FAN Schimbarea culturii organizaţionaleîn contextul abordărilor organizatorice moderne.
 • Veronica BUTNARU, Victor MANOLI Implementarea managementului calităţii totale şi impactul său asupra organizaţiilor publice din Republica Moldova
 • Alexandru SPĂTARU, Svetlana COJOCARU Influenţa managementului resurselor umane asupra managementului bazat pe cunoştinţe.
 • Silvia MUNTEAN Trăsăturile caracteristice ale implementării strategiei e-Guvernare în activitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. .