Sondajul Național “Percepția, asimilarea și susținerea, de către populație a e-Transformării Guvernării în Republica Moldova”DESCARCATI
 Rezultatele sondajului efectuat în decembrie 2013  demonstrează creșterea cu 12% în comparație cu anul precedent (2012) a gradului de deschidere a cetățenilor pentru utilizarea e-serviciilor (prin intermediul calculatorului și/sau telefonului mobil): de la 53% în 2011, 57% în 2012 la 65% în 2013.

De asemenea, nivelul de înțelegere a conceptului de e-Guvernare și avantajelor reformei printre cetățeni, precum și nivelul de susținere de către populație a reformei de e-Transfromare au înregistrat o dinamică pozitivă.  Astfel, în 2013  s-a dublat numărul persoanelor care cunosc avantajele oferite de procesul de  e-Guvernare, iar ponderea cetățenilor care susțin (de la moderat până la în deplină măsură) implementarea reformei a crescut de la 58% în 2012 până la 68% în 2013.


În 2013 s-a constatat și o creștere accentuată a accesării de către cetățeni a resurselor online puse la dispoziție de către instituțiile guvernamentale, ponderea persoanelor care au accesat cel puţin o pagină web a unei instituţii guvernamentale fiind de 22% (în 2012 aceasta a fost de 16%, iar în 2011 de 8%).

Cea mai accesată pagină web pe parcursul ultimilor 12 luni a fost cea a Ministerului Educaţiei (circa 40% dintre respondenţi), aceasta fiind urmată de paginile Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ministerului Afacerilor Interne, ÎS „Poşta Moldovei”, Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Biroului Naţional de Statistică.

 Studiul anual 2013 “Percepția, asimilarea și susținerea de către populație a e-Transformării Guvernării în Republica Moldova” este un o cercetare cantitativă (datele fiind colectate pe un eșantion reprezentativ de 3021 persoane de la 18 ani în sus) care a inclus localități din toate raioanele republicii.  Studiul a fost realizat de către CBS AXA, la comanda Centrului de Guvernare ElectronicăMai mult