Potențialul și Impactul serviciilor de Cloud Computing și ale paginilor web ale Reţelelor Sociale

Panelul Parlamentului European pentru Evaluarea Opţiunilor Științei și Tehnologiei (STOA) a comandat un proiect de cercetare pentru a investiga potențialul serviciilor de cloud computing și al rețelor sociale pentru Europa intitulat "Potential and Impacts of Cloud Computing Services and Social Network Websites".  

Publicaţia elaborată în cadrul acestui proiect cuprinde rezultatele studiului,annexerecomandări de politică generală. Principalele subiecte abordate sunt:

-Trecerea în revistă a ultimelor progrese tehnologice şi economice;
- Identificare factorilor de evoluţie şi bareirele existente în spaţiul european;
- Identificarea principalilor actori şi interesele acestora
- Analiza impactului cetăţenilor, întreprinderilor (inclusiv industria TI) şi administraţiei publice
- Evaluarea efectelor din domeniul tahnic, economic, cultural, juridic şi normativ şi impactul lor.