Implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă: 2012 – 2013

Descarcati


Raportul prezintă evaluarea procesului de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 2013 prin prisma evaluării gradului de realizare a activităților planificate și respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Realizarea subacțiunilor Planul de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 2013 este în medie, de circa 52.66%. 

Obiectivul unu, „Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul de guvernare” a fost realizat în proporție de circa 47.17%. Cel de-al doilea obiectiv, „Gestionarea eficientă a resurselor publice prin sporirea transparenței cheltuielilor publice” a fost atins în măsură de circa 70.19%. Cel de-al treilea obiectiv, „Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice” a fost atins în măsură de 40%. 

Principala concluzie este că în procesul de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012 – 2013 au fost înregistrate unele progrese dar din cauza mai multor dificultăți procesul de consolidare a unei guvernări deschise a decurs anevoios. Principalele cauze ale realizării medii a Planului au fost insuficiența mecanismelor de monitorizare și control a realizării acțiunilor planificate, insuficiența resurselor umane pregătite în ministere dar și conștientizarea parțială de către ministere a importanței inițiativei de consolidare a guvernării deschise.