Tabloul de bord 2014 al Agendei digitale a UE

Potrivit unor noi date furnizate de Comisia Europeană, 95 din cele 101 obiective digitale pentru 2015 sunt în grafic, progresele fiind, așadar, satisfăcătoare. Cetățenii și întreprinderile din UE folosesc mai mult internetul, fac mai multe cumpărături on-line și au mai multă încredere în TIC, precum și mai multe competențe în acest domeniu, însă le lipsește adeseori infrastructura de bandă largă de mare viteză, mai ales în zonele rurale, pentru a-și satisface acest apetit digital, iar deficitul iminent în materie de competențe digitale constituie în continuare o mare problemă (a se vedea MEMO/14/383).

Dna Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene , a declarat: „Majoritatea cetățenilor europeni sunt acum activi în mediul digital și își doresc mai mult. Am rezolvat problema accesului la internet, dar deficitul în materie de competențe digitale persistă. Dacă nu vom lua mai multe măsuri, ne vom confrunta cu o subclasă analfabetă din punct de vedere digital în Europa”. Gradul de utilizare regulată a internetului a crescut: din 2010, numărul persoanelor care utilizează internetul cel puțin o dată pe săptămână a crescut de la 60 % la 72 %. Progresele cele mai mari se înregistrează în Grecia, România, Irlanda, Republica Cehă și Croația. 

Țările cu rezultatele cele mai bune (peste 90 % din populație utilizează internetul) sunt Danemarca, Suedia, Țările de Jos și Luxemburg. În comparație, în SUA 87 % dintre adulți utilizează internetul.

S-au înregistrat progrese semnificative în rândul categoriilor defavorizate: utilizarea de către șomeri, persoanele cu un nivel scăzut de educație și persoanele în vârstă a crescut la 57 % de la 41 % în urmă cu patru ani. Dacă tendințele actuale se mențin, obiectivul de 60 % va fi atins înainte de 2015.

Numărul neutilizatorilor a scăzut cu o treime: 20 % dintre cetățenii UE nu au utilizat niciodată internetul (cu o treime mai puțini față de acum 4 ani). Dacă tendințele actuale se mențin, obiectivul ADE de a reduce această valoare la 15 % până în 2015 va fi atins.

Mult mai multe persoane fac cumpărături on-line: 47 % dintre cetățenii UE fac, în prezent, cumpărături on-line, pondere care a crescut cu 10 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că obiectivul de a se ajunge la 50 % în 2015 va fi probabil atins.

Accesul este asigurat: toți cetățenii europeni au acum acces la banda largă, de obicei cu mai multe opțiuni (fibră optică, cablu, ADSL sau conexiune mobilă 3G/4G), și toți cetățenii europeni au cel puțin acces la tarife convenabile la banda largă prin satelit.

Tehnologiile în bandă largă de mare viteză: disponibilitatea conexiunii mobile 4G în bandă largă a crescut vertiginos la 59 %, față de 26 % cu un an în urmă. Conexiunea fixă la internet de cel puțin 30 Mbps este disponibilă pentru 62 % din populația UE, față de 54 % cu un an în urmă și 29 % în 2010. Banda largă cu acces rapid este deja disponibilă pentru cel puțin 90 % dintre gospodării în Belgia, Danemarca, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos și Regatul Unit.

Principalele provocări rămase:

Întreprinderile mici pierd oportunități: doar 14 % dintre întreprinderile cu mai puțin de 250 de angajați fac vânzări on-line. În întreaga UE, nici măcar o țară nu se apropie de realizarea obiectivului mediu al UE de 33 % până în 2015.

Zonele rurale ale Europei se confruntă cu riscuri: în UE, numai 18 % dintre gospodăriile rurale au acces la banda largă de mare viteză.

În 2013, serviciile de e-Guvernare au stagnat, fiind utilizate doar de 42 % din populația UE. Dacă se continuă în acest ritm, statele membre nu vor atinge obiectivul de 50 % stabilit pentru 2015. 

Media în UE
Bandă largă
2014
Obiectiv
Acoperire de bandă largă de bază pentru toți
100 %
100 % (2013)
Piața unică digitală
Consumatori care fac cumpărături on-line
47 %
50 % (2015)
eCommerce transfrontalier
12 %
20 % (2015)
IMM-uri care fac vânzări on-line
14 %
33 % (2015)
Incluziunea digitală
Utilizarea regulată a internetului
72 %
75 % (2015)
Utilizarea regulată a internetului de către persoanele defavorizate
57 %
60 % (2015)
Persoane care nu au utilizat niciodată internetul
20 %
15 % (2015)
Serviciile publice
Cetățeni care interacționează on-line cu autoritățile publice
42 %
50 % (2015)
Cetățeni care transmit autorităților publice formulare completate pe cale electronică până în 2015

21 %
25 % (2015)
Astăzi, Comisia a publicat, de asemenea, cea de a 11-a ediție a Analizei comparative privind e-Guvernarea.

Mai mult