Protecţia drepturilor copiilor în mediul digital : o provocare tot mai mare


În noul articol publicat în Carnetul drepturilor Omului, Nils Muižnieks, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, atrage atenţia asupra pericoleleor la care sunt supuşi copiii în mediul virtual şi oferă recomandări care să protejeze drepturile copiilor pe internet.

Majoritatea adolescenţilor petrec mult timp pe internet, mai ales pe reţelele sociale, care au devenit un mijloc important de socializare. Dezvoltarea accesului la internet oferă copiilor posibilităţi aproape nelimitate pentru a consulta conţinuturi şi a-şi exercita drepturile, printre care dreptul de a primi şi a comunica informaţii”, a declarat Nils Muižnieks, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, într-un nou articol publicat în Carnetul drepturilor Omului.


În special riscă să fie ameninţată viaţa privată a copiilor. Astfel, mulţi adolescenţi difuzează pe reţelele sociale fotografii şi alte date cu caracter personal, care pot rămânea online perioade lungi de timp. Or, aceste informaţii riscă să le aducă prejudicii mai târziu, dacă acestea vor fi utilizate de către instituţiile de învăţământ, sau potenţialii patroni. Profilarea şi păstrarea datelor referitoare la activităţile copiilor pe internet, practicate în scopuri comerciale, de asemenea prezintă riscuri la adresa vieţii private, despre care copiii în mare parte nu sunt conştienţi.

De asemenea, copiii riscă să întâlnească conţinuturi ilegale sau prejudiciabile, tot mai mult răspândite pe internet: pornografia, documente cu caracter rasist sau violent, sau conţinuturi care glorifică toxicomania, suicidul sau alte comportamente auto-distructive.

Pe de altă parte înşişi copiii pot deveni infractori cibernetici atunci când provoacă altora prejudicii prin intermediul internetului. Printre aceste activităţi prejudiciabile pot fi menţionate hărţuirea altor copii pe reţelele sociale; aceste cazuri sunt tot mai des semnalate serviciilor telefonice destinate copiilor.....

Citeşte tot articolul în engleză: Protecting children’s rights in the digital world: an ever-growing challenge
Citeşte tot articolul în franceză: Protéger les droits des enfants dans le monde numérique : un défi croissant
Citeşte tot articolul în rusă.: Защита прав детей в цифровом мире: постоянно растущий вызов