Cyber Europe 2014

30.10.2014

Astăzi are loc cel mai mare exercițiu de securitate cibernetică organizat vreodată în Europa


Peste 200 de organizații și 400 de specialiști în materie de securitate cibernetică din 29 de țări europene verifică, în cadrul unei simulări de o zi organizate de Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), cât de pregătiți sunt să dejoace atacurile cibernetice. În cadrul unui scenariu de securitate cibernetică realistic și de mari proporții – Cyber Europe 2014, experții din sectorul public și din cel privat, printre care agenții de securitate cibernetică, centre de răspuns la incidente de securitate cibernetică, ministere, societăți de telecomunicații, societăți energetice, instituții financiare și furnizori de servicii de internet, își testează procedurile și capacitățile de a face față pericolelor în rețea.

#CyberEurope2014 este cel mai amplu și complex exercițiu de acest gen organizat în Europa. Participanții se vor confrunta cu peste 2000 de incidente cibernetice separate, inclusiv atacuri de blocare 


a accesului îndreptate asupra serviciilor online, rapoarte informative și mediatice despre operațiunile de atac cibernetic, desfigurări de site-uri (atacuri care schimbă aspectul unui site), scurgeri de informații sensibile, atacuri asupra infrastructurii critice (rețelele de energie sau de telecomunicații). Vor fi testate, de asemenea, cooperarea în UE și procedurile de escaladare. Acesta este un exercițiu desfășurat în mai multe centre din Europa și coordonat de un centru de control principal.

 Exercițiul #CyberEurope2014 va testa, printre altele, procedurile referitoare la schimburile de informații operaționale privitoare la crizele cibernetice din Europa; va consolida capacitățile naționale de combatere a crizelor cibernetice; va analiza efectul schimburilor multiple și paralele de informații dintre sectorul privat și cel public și din cadrul sectorului privat la nivel național și internațional. De asemenea, exercițiul testează procedurile standard de operare ale UE (EU-SOPs), un set de orientări referitoare la schimburile de informații operaționale privitoare la crizele cibernetice. 


#CyberEurope2014 este un amplu exercițiu de securitate informatică care are loc o dată la doi ani. Exercițiul este organizat de către ENISA, iar anul acesta numără 29 de țări europene (26 de state membre ale UE și 3 state AELS), la care se adaugă instituțiile UE. Exercițiul se desfășoară în 3 etape pe parcursul anului: etapa tehnică, care cuprinde detectarea, investigarea și atenuarea incidentelor, precum și schimburi de informații (etapă finalizată în aprilie); etapa operațională/tactică, care cuprinde avertizarea, evaluarea crizei, cooperarea, coordonarea, analiza tactică, sfaturile și schimburile de informații la nivel operațional (etapa se desfășoară astăzi și în prima parte a anului 2015); etapa strategică, în cadrul căreia sunt examinate procesul decizional, impactul politic și afacerile publice. Acest exercițiu nu va afecta infrastructurile critice de informație, sistemele sau serviciile aferente.
 
În Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene și în propunerea de Directivă privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune, Comisia Europeană lansează un apel la dezvoltarea unor planuri naționale de urgență, la organizarea unor exerciții periodice și la testarea capacității de răspuns și de redresare în cazul incidentelor de mare anvergură care afectează securitatea rețelelor. De asemenea, noul mandat al ENISA subliniază importanța pe care exercițiile de pregătire în materie de securitate cibernetică o au pentru consolidarea încrederii în serviciile online în întreaga Europă. Propunerile de proceduri standard de operare ale UE au fost testate în decursul ultimilor trei ani, inclusiv în timpul CE2012.