Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor

Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor / Curtea europeană a Drepturilor Omului, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. - 2014. - 214 p.

Consiliul Europei şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) au lansat, cu ocazia Zilei Protecţiei Datelor, un ghid practic privind legislaţia europeană de protecţie a datelor.

Acest manual este conceput pentru a familiariza reprezentanţii profesiunilor juridice care nu sunt specializaţi în domeniul protecţiei datelor cu acest domeniu al dreptului. Publicaţia oferă o imagine de ansamblu a cadrului juridic aplicabil al CoE şi UE.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pune în evidenţă nevoia tot mai mare pentru protecţia robustă a datelor cu caracter personal - un drept garantat atât de instrumentele Consiliului Europei (CoE), cât şi ale Uniunii Europene (UE).

Progresele tehnologice extind graniţele, de exemplu, ale supravegherii, interceptării comunicărilor şi stocării datelor, toate acestea reprezintând provocări semnificative pentru dreptul la protecţia datelor.

Manualul explică jurisprudenţa-cheie, rezumând hotărârile cele mai importante atât ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

În cazul în care nu există o asemenea jurisprudenţă, sunt prezintate ilustraţii practice cu scenarii ipotetice. Pe scurt, acest ghid are scopul de a contribui la asigurarea că dreptul la protecţia datelor este susţinut cu vigoare şi determinare.

Descarcă Manualul 
Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor (traducere)
Handbook on European data protection law (original)
Manuel de droit européenne en matière de protection des données (versiunea franceză)

Pentru informaţii suplimentare: