Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” (E-Dosar)


Procuratura Generală şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Sistemul informaţional automatizat „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” (E-Dosar), care urmează a fi implementat pentru exploatare în toate organele procuraturii.

Sistemul va fi centralizat şi va integra funcţiile de înregistrare, prelucrare, administrare şi raportare efectuate în cadrul sistemelor de evidenţă existente în organele procuraturii, şi va permite gestionarea altor tipuri de informaţii. Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele din sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ale altor autorităţi publice centrale.

Printre avantajele de bază în urma implementării respectivului Sistem informatic vor fi:


- asigurarea evidenţei unificate şi a interacţiunii informaţionale a organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti şi organelor de executare a pedepsei privative de libertate;
- asigurarea unui tablou informaţional complex al activităţii de urmărire penală;
- respectarea disciplinei executorii în procesul de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor şi a instrumentării dosarelor penale;
- securizarea proceselor de prelucrare şi păstrare a datelor colectate în cadrul urmăririi penale;
- evitarea dublării de resurse şi competenţe în cazurile gestionate de organele de urmărire penală;
- perfecţionarea posibilităţilor de analiză statistică şi criminologică etc.

Elaborarea şi implementarea Sistemului este prevăzută în Strategia de reformă a sectorului justiţiei, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat în anii 2013-2014 de către Uniunea Europeană.