Realizările Centrului de Guvernare Electronică la 5 ani de activitate


Centrul de Guvernare Electronică a marcat 5 ani de activitate la mijlocul lunii august 2015

Pe parcursul celor 5 ani de e-Transformare, în Republica Moldova au fost lansate 7 platforme guvernamentale, au fost digitizate 105 de servicii publice, precum și o serie de alte instrumente aferente, cum ar fi Semnătura Electronică Mobilă.
 
Unele servicii publice sunt practic în totalitate solictate online. Spre exemplu, în luna august a.c. 99% din Cazierele Judiciare au fost solicitate online, 94% din raportări au fost depuse online. Peste 17. 000 de persoane au solicitat până în prezent perfectarea, reperfectarea și prelungirea licenței de activitate, dintre care 97% au fost solicitate online. Tot mai mulți cetățeni au optat să semneze cu Semnătura Digitală Mobilă (SDM), astfel înregistrînd un număr total de cca. 42 de mii utilizatori de SDM.
  
În ceea ce privește plățile electronice, ultimele date demonstrează o rată de adopție în creștere, datorită racordării mai multor eServicii la MPay, precum eCazier, eApostila, taxa pentru grădinițe, amenzi la poliție, eCadastru, eLicențiere, achitarea impozitului pe venit etc. Astfel, peste un milion de tranzacții  au fost operate prin intemediul MPay (serviciul guvernamental de plăți electronice).


 INFOGRAFIC. Acordul de Asociere cu UE și dezvoltarea serviciilor e-GOV în Moldova (12.11.2015)