UE: Acces mai bun la bunuri și servicii online

 9.12.2015

În contextul acțiunilor sale de punere în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, Comisia prezintă astăzi două propuneri menite să îi protejeze mai bine pe consumatorii care fac cumpărături online în UE și să permită întreprinderilor să își dezvolte vânzările online.
 Unul dintre pilonii Strategiei privind piața digitală este acela de a asigura un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii online în întreaga Europă. Comerțul electronic este un sector în creștere, însă în continuare potențialul său nu este pe deplin exploatat nici de întreprinderile, nici de consumatorii din Europa: numai 12 % dintre comercianții cu amănuntul din UE își vând produsele online consumatorilor din alte țări ale UE, iar numărul celor care fac acest lucru în interiorul frontierelor naționale este de trei ori mai mare (37 %). Tot astfel, numai 15 % dintre consumatori cumpără produse online dintr-o altă țară din UE, în timp ce procentul celor care fac acest lucru în propria lor țară este de aproximativ trei ori mai mare (44 %). 

Comisia a adoptat  două propuneri: una referitoare la furnizarea de conținut digital (de exemplu, muzică în acces streaming) și una privind vânzarea de bunuri online(de exemplu, cumpărarea de haine pe internet). 
 
 
Cele două propuneri vor aborda principalele obstacole în calea comerțului electronic transfrontalier în UE: fragmentarea juridică a legislației în materie de contracte de consum și costurile ridicate antrenate de aceasta pentru întreprinderi (mai ales IMM-uri), precum și nivelul scăzut de încredere a consumatorilor în cazul efectuării de cumpărături online dintr-o altă țară.

Inlăturarea obstacolelor cauzate de diferențele în materie de drept contractual ar trebui să se răsfrângă în mod benefic asupra economiei europene în general. Se preconizează că peste 122 000 de întreprinderi din UE vor începe să își vândă produselor consumatorilor din alte state membre, iar numărul total al consumatorilor care vor cumpăra online din alte țări ale UE ar putea ajunge la 70 de milioane. Acest lucru va deschide noi piețe, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), va impulsiona concurența și va contribui la creșterea economică: se estimează că scăderea prețurilor de consum va stimula consumul în UE cu 18 miliarde EUR, în timp ce PIB-ul UE este așteptat să crească cu 4 miliarde EUR față de nivelul actual. 

Consumatorii vor beneficia de un nivel mai ridicat de protecție și de o mai mare varietate de produse, la prețuri mai competitive.
  • Inversarea sarcinii probei: de exemplu, dacă un consumator din Italia descoperă că un produs pe care l-a cumpărat online în urmă cu mai mult de 6 luni este cu defect și îi cere vânzătorului să îl repare sau să îl înlocuiască, este posibil să i se ceară să dovedească existența defectului respectiv în momentul livrării. Conform noilor norme propuse, pe toată durata perioadei de garanție de doi ani, consumatorul va avea dreptul să pretindă măsuri reparatorii fără să trebuiască să demonstreze că defectul exista deja în momentul livrării.
  • Drepturi clare și specifice pentru conținutul digital: de exemplu, un consumator care descarcă un joc pentru ca mai apoi să descopere că acesta nu funcționează în mod corespunzător nu poate primi în prezent drept compensație decât o reducere de preț aplicabilă pentru alte jocuri descărcate în viitor. Conform propunerii de directivă, consumatorii vor putea să solicite ca astfel de probleme să fie remediate și, în cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu se realizează în mod corespunzător, vor putea să obțină o reducere de preț sau să rezilieze contractul și să fie rambursați în totalitate.
Întreprinderile vor putea să furnizeze conținut digital și să vândă bunuri online consumatorilor din întreaga UE, aplicând același set de norme de drept contractual:
  • Securitatea juridicăși un mediu favorabil întreprinderilor: în prezent, întreprinderile trebuie să investească timp și bani pentru a se adapta la normele în materie de drept contractual aplicabile în statele membre în care efectuează operațiuni de vânzare. Conform normelor propuse, întreprinderile nu vor mai trebui să facă față acestei fragmentări: vor putea să furnizeze conținut digital sau să vândă bunuri consumatorilor din toate statele membre aplicând același set de norme-cheie de drept contractual:
  • Economii pentru întreprinderi: întreprinderile trebuie să suporte în prezent un cost unic suplimentar de 9 000 EUR pentru a se adapta la dispozițiile de drept contractual ale fiecărui nou stat membru în care doresc să efectueze operațiuni de vânzare. Noile norme aplicabile la nivelul UE vor permite întreprinderilor să facă economii de până la 243 000 EUR dacă doresc să vândă în toate celelalte 27 de țări ale UE.
Context
  • Noile norme adoptate astăzi privind drepturile de autor (comunicat de presă) și contractele digitale sunt primele propuneri legislative prezentate în cadrul Strategiei privind piața unică digitală. În total, până la sfârșitul anului viitor, vor fi prezentate 16 inițiative.
  • Întregul potențial al vânzărilor online nu este încă exploatat în mod corespunzător în UE: în 2014, ponderea comerțului electronic în cadrul întregului sector al comerțului cu amănuntul a fost de 7,2 % în Europa, față de 11,6 % în SUA.
  • Într-adevăr, există un vid juridic evident în legislația UE în domeniul conținutului digital defectuos. Majoritatea statelor membre nu au un cadru legislativ în vigoare în acest domeniu. Mai mult, cu toate că normele în materie de protecție a consumatorilor sunt deja armonizate la nivelul UE în anumite domenii, există în continuare divergențe între legislațiile naționale în materie de contracte de consum. Aceste divergențe generează costuri suplimentare pentru întreprinderi și afectează încrederea consumatorilor în cumpărăturile transfrontaliere. Mai exact, în ceea ce privește drepturile consumatorilor în cazul bunurilor cu defecte, Europa trebuie să țină seama în continuare de 28 de seturi, parțial diferite, de dispoziții legale în materie de contracte de consum, întrucât până acum, în acest domeniu, UE nu a impus decât cerințe minime.
Informații suplimentare
Alte linkuri utile