UE propune stimularea serviciilor de internet mobil


Comisia Europeană propune stimularea serviciilor de internet mobil prin punerea la dispoziție a unor frecvențe radio de înaltă calitate

Bruxelles, 2 februarie 2016

Comisia prezintă o propunere de coordonare a utilizării benzii de 700 MHz pentru serviciile mobile. Acest lucru va îmbunătăți accesul la internet pentru toți europenii și va contribui la dezvoltarea unor aplicații transfrontaliere.
Frecvențele radio nu cunosc granițe: spectrul trebuie mai bine coordonat la nivelul UE, pentru a evita interferențele și a permite funcționarea pe întregul continent a serviciilor inovatoare, cum ar fi automobilele conectate sau asistența medicală la distanță. UE trebuie, de asemenea, să facă față cererii tot mai mari de bandă largă pe suport radio. Până în 2020, traficul de internet mobil va crește de aproape opt ori. Astăzi, Comisia ia măsuri pentru a răspunde acestor provocări. În cadrul strategiei sale de creare a pieței unice digitale, Comisia propune o abordare echilibrată, pe termen lung, privind utilizarea benzii UHF (banda de frecvențe ultra-înalte, 470-790 MHz). În prezent, această bandă este folosită în principal pentru televiziune. Potrivit propunerii, până în 2020, se va pune la dispoziția serviciilor mobile un spectru suplimentar în banda de 700 MHz (694-790 MHz). Această bandă este ideală pentru furnizarea serviciilor de internet de înaltă calitate, indiferent dacă utilizatorii se află într-un oraș mare, într-un mic sat îndepărtat sau pe o autostradă. Spectrul din banda de frecvențe sub 700 MHz (470-694 MHz) va rămâne disponibil, cu titlu prioritar, pentru serviciile audiovizuale. Această abordare va garanta accesul europenilor la conținutul creativ, atât pe tablete și smartphone-uri — o tendință în creștere — cât și prin intermediul serviciilor clasice de televiziune. Propunerea de astăzi corespunde și celor mai recente acorduri internaționale privind utilizarea benzii UHF (care include banda de 700 MHz).

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru Piața unică digitală, a declarat: „Din punct de vedere economic, în piața unică digitală nu are sens existența a 28 de abordări diferite ale gestionării frecvențelor radio în UE. Astăzi prezentăm prima noastră propunere privind mai buna coordonare a spectrului în UE. Propunem o abordare comună privind utilizarea benzii de 700 MHz pentru serviciile mobile. Această bandă este cea mai indicată pentru a asigura atât o acoperire largă, cât și viteze mari. Va oferi tuturor europenilor acces de cea mai bună calitate la internet, chiar și în zonele rurale, și va pregăti terenul pentru următoarea generație de rețele de comunicații, 5G. În același timp, asigurăm frecvențe pentru sectorul audiovizual și încurajăm dezvoltarea tehnologiilor care utilizează eficient undele radio. Spectrul este o resursă limitată, pe care trebuie să o valorificăm cât mai bine.”

Günther H. Oettinger, comisar pentru Economie digitală și societate digitală, a declarat, la rândul său: "Nu putem avea internet mobil de înaltă calitate oriunde, pentru orice și oricine, decât dacă avem o infrastructură modernă și norme moderne. Prin această propunere arătăm că putem avea un sector audiovizual dinamic, dar și spectrul de care vom avea nevoie pentru 5G. Banda de 700 MHz va fi ideală pentru noile sectoare promițătoare, cum ar fi automobilele conectate și internetul obiectelor. Îmi doresc ca Europa să fie lider în domeniul tehnologiilor 5G. Pentru ca acest lucru să devină realitate, toate statele membre trebuie să ia măsuri până în 2020.”

Propunerea cuprinde două elemente principale:
  • în banda de 700 MHz: un calendar comun al punerii sale efective la dispoziție pentru utilizare, în condiții tehnice armonizate, de către serviciile pe suport radio în bandă largă, precum și măsurile de coordonare aferente care sprijină această tranziție;
  • în banda de frecvențe sub 700 MHz: prioritate pe termen lung pentru distribuția de servicii mass-media audiovizuale către publicul larg, alături de o abordare flexibilă a utilizării spectrului, pentru a ține seama de nivelurile diferite de penetrare a televiziunii digitale terestre (TDT) în statele membre.
Propunerea de astăzi va facilita dezvoltarea în întreaga UE a dispozitivelor și a serviciilor inovatoare și va reduce costurile acesteia: nu va mai fi necesară trecerea de la o bandă la alta și nici adaptarea la cerințe naționale divergente.

Tranziție coordonată până în 2020

Comisia propune ca, în toate țările UE, banda de 700 MHz să fie asignată serviciilor pe suport radio în bandă largă, până cel târziu la 30 iunie 2020, în concordanță cu instalarea tehnologiei 5G, prevăzută începând cu 2020. Pentru a respecta acest termen, statele membre vor trebui să adopte și să publice planurile naționale privind acoperirea asigurată de rețea și eliberarea benzii până la 30 iunie 2017. Acestea vor trebui, de asemenea, să încheie acorduri de coordonare transfrontalieră până la sfârșitul anului 2017. Aceste planuri vor facilita tranziția și vor asigura o bună acoperire a rețelei, ceea ce va contribui la diminuarea decalajului digital și la crearea condițiilor de acoperire necesare pentru vehiculele conectate și pentru asistența medicală la distanță.

Două state membre (Franța și Germania) au autorizat deja utilizarea benzii de 700 MHz pentru serviciile mobile. Alte state membre (Danemarca, Finlanda, Suedia și Regatul Unit) au întocmit planuri de reafectare a benzii de 700 MHz în anii imediat următori.

Comisia se bazează pe adoptarea rapidă a propunerii de astăzi de către Parlamentul European și statele membre, pentru a putea asigura o tranziție predictibilă și în timp util.

Context

Banda de frecvențe ultra-înalte (UHF) se situează în intervalul 470-790 MHz și este utilizată în prezent pentru televiziunea digitală terestră și pentru microfoanele fără fir folosite la producția de programe și la evenimentele speciale. Europa se confruntă cu o creștere semnificativă a cererii de servicii pe suport radio în bandă largă, determinată în principal de consumul de conținut video pe dispozitive mobile. Traficul mobil de date din ce în ce mai mare exercită presiune asupra capacității rețelelor existente și conduce la creșterea cererii de spectru suplimentar. Propunerea de astăzi asigură acest spectru suplimentar pentru serviciile în bandă largă în banda de 700 MHz (694-790 MHz). În același timp, aceasta vizează menținerea modelului audiovizual european, care presupune difuzarea de programe de interes public cu acces liber și necesită resurse de spectru sustenabile în banda de frecvențe sub 700 MHz (470-694 MHz).

În 2014, Comisia i-a încredințat fostului comisar Pascal Lamy sarcina de a găsi, în calitate de președinte al unui grup la nivel înalt compus din reprezentanți ai sectorului mobil, ai sectorului radiodifuziunii și ai sectorului mass-media, o poziție comună privind utilizarea viitoare a benzii UHF. Raportul președintelui a recomandat reafectarea benzii de 700 MHz pentru serviciile pe suport radio în bandă largă și menținerea, în același timp, a modelului audiovizual european prin garantarea accesului radiodifuziunii terestre la spectrul din banda de frecvențe sub 700 MHz.

Respondenții la consultarea publică ulterioară și-au exprimat sprijinul pentru o acțiune coordonată a UE. Reprezentanții statelor membre în Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) au adoptat un aviz care sprijină, de asemenea, o abordare coordonată la nivelul UE pentru furnizarea de servicii pe suport radio în bandă largă în banda de 700 MHz și recomandă adoptarea de condiții tehnice armonizate și a unui termen-limită comun pentru utilizarea eficace a benzii, precum și asigurarea utilizării pe termen lung a benzii de frecvențe sub 700 MHz de către distribuția audiovizuală și a disponibilității acestei benzi pentru televiziunea digitală terestră (TDT).
Ținând seama de rezultatele procesului de consultare la nivelul UE a părților interesate și de rezultatele acordurilor internaționale ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), abordarea Comisiei cu privire la utilizarea pe termen lung a benzii UHF are scopul de a încuraja piața unică digitală și de a asigura gestionarea eficientă a acestui spectru radio valoros, pe măsura valorii sale sociale, culturale și economice.

Progrese în direcția pieței unice digitale 

Noile norme propuse astăzi pentru banda de 700 MHz urmează primelor propuneri prezentate în decembrie 2015 în cadrul Strategiei privind piața unică digitală în legătură cu drepturile de autor (comunicat de presă) și contractele digitale (comunicat de presă). Strategia privind piața unică digitală include 16 inițiative-cheie care urmează să fie prezentate până la sfârșitul acestui an.
Se estimează că următoarele etape ale coordonării spectrului vor fi incluse în revizuirea normelor UE din domeniul telecomunicațiilor, care va fi prezentată anul acesta.

***
Informații suplimentare
Întrebări frecvente: frecvențele radio
Documentul adoptat astăzi:
Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune
Impact Assessment:   https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768
Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767
Alte linkuri utile:
Spectrul de frecvențe radio în UE
Piața unică digitală (#DigitalSingleMarket)
Vicepreședintele pentru Piața unică digitală, Andrus Ansip
Comisarul pentru Economie digitală și societate digitală, Günther H. Oettinger
Programul de lucru al Comisiei pentru 2016