UE: îmbunătățirea accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale sectorului public

 3.05.2016

Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei au convenit asupra primelor norme ale UE care urmăresc să îmbunătățească accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, în special pentru persoanele nevăzătoare și cele surde sau cu deficiențe de auz.
Internetul a devenit un mijloc esențial de accesare și furnizare a informațiilor și serviciilor. Prin urmare, este mai important ca niciodată să se asigure tuturor posibilitatea de a accesa și a înțelege site-urile web și aplicațiile mobile și, de asemenea, de a interacționa corect cu acestea.

În UE, aproape 80 de milioane de persoane sunt afectate de un handicap. Pe măsură ce populația UE îmbătrânește, este de așteptat ca această cifră să ajungă la 120 de milioane până în 2020. O abordare comună în ceea ce privește asigurarea accesibilității internetului va aduce beneficii tuturor cetățenilor europeni, contribuind la crearea unei societăți digitale favorabile incluziunii și la valorificarea avantajelor pieței unice digitale.

Vor intra sub incidența directivei site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public, de la administrații, instanțe și secții de poliție, până la spitale publice, universități și biblioteci. Acestea vor deveni accesibile tuturor cetățenilor, în special persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de auz sau surde, cu dificultăți de vedere și cu handicap funcțional.Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a salutat acordul: „Accesul la internet ar trebui să fie o realitate pentru toți.A lăsa în urmă milioane de europeni nu este o opțiune. Acordul din această seară este un pas important în direcția pieței digitale unice, care înseamnă tocmai înlăturarea barierelor, astfel încât toți europenii să poată beneficia pe deplin de avantajele lumii digitale.”

Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a declarat, la rândul său: „Este inacceptabil ca milioane de cetățeni europeni să fie lăsați în urmă de societatea digitală. Acordul la care tocmai am ajuns va asigura tuturor aceleași șanse de a se bucura de beneficiile internetului și ale aplicațiilor mobile, de a se integra pe deplin în societate și de a duce o viață mai independentă.”Textul convenit al directivei:
  • acoperă site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public, cu un număr limitat de excepții (de exemplu, societățile de radiodifuziune, transmisiile în direct pe internet).
  • specifică standardele care îmbunătățesc accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Aceste standarde prevăd, de exemplu, că pentru imagini trebuie să fie disponibile texte sau că navigarea pe internet trebuie să fie posibilă fără maus (care poate fi dificil de utilizat de către unele persoane cu handicap);
  • impune statelor membre să monitorizeze cu regularitate site-urile web și aplicațiile mobile și să raporteze periodic cu privire la acestea. Rapoartele respective trebuie transmise Comisiei și făcute publice. Directiva privind accesibilitatea internetului, împreună cu Actul european privind accesibilitatea propus în decembrie 2015 (comunicat de presă) și care acoperă un număr mult mai mare de produse și servicii, se încadrează în eforturile Comisiei de a ajuta persoanele cu handicap să se integreze pe deplin în societate.

Context

În decembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat o propunere de Directivă privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (comunicat de presă).
Articolul 9 din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap prevede obligația statelor membre și a UE de a lua măsuri adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap, în condiții de egalitate cu celelalte persoane, la, printre altele, tehnologia informației și comunicațiilor, inclusiv la internet.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap se bazează pe Convenția ONU și prevede măsuri în mai multe domenii prioritare, inclusiv în domeniul accesibilității internetului, care au ca obiectiv „asigurarea accesului persoanelor cu handicap la bunuri, servicii, inclusiv servicii publice, și dispozitive de asistare.”

Comisia s-a angajat ferm să asigure accesibilitatea site-urilor sale web și a aplicațiilor sale mobile și a adoptat standarde internaționale ridicate ca obiective de atins în acest domeniu. Acestea sunt reflectate în Information Providers Guide, care este ghidul Comisiei pentru publicarea de materiale pe internet. Comisia continuă, de asemenea, să investească în sensibilizarea și formarea administratorilor de site-uri web în domeniul accesibilității internetului.