UE intensifică eforturile de gestionare a ameninţărilor cibernetice

Comisia semnează un acord privind securitatea cibernetică cu sectorul de profil şi  intensifică eforturile de gestionare a ameninţărilor cibernetice 

5.07.2016
  
Comisia Europeană a lansat un nou parteneriat public-privat13 în domeniul securităţii cibernetice, care se aşteaptă să genereze până în 2020 investiţii de 1,8 miliarde euro. Acesta se înscrie într-o serie de noi iniţiative destinate să pregătească Europa pentru a face faţă mai bine atacurilor cibernetice şi să consolideze competitivitatea sectorului securităţii cibernetice. 

Planul de acţiune include lansarea primului parteneriat public-privat european privind securitatea cibernetică. În cadrul programului său de cercetare şi inovare Orizont 2020, UE va investi 450 de milioane EUR în acest parteneriat. 

Se preconizează că actorii de pe piaţa securităţii cibernetice, reprezentaţi de Organizaţia Europeană pentru Securitatea Cibernetică (European Cyber Security Organisation - ECSO), vor investi de trei ori mai mult. Acest parteneriat va include, de asemenea, membri din administraţiile publice, centrele de cercetare şi instituţiile universitare naţionale, regionale şi locale. Obiectivele parteneriatului sunt stimularea cooperării în etapele iniţiale ale procesului de cercetare şi inovare şi dezvoltarea unor soluţii de securitate