UE prezintă următoarele etape către o economie europeană bazată pe date

10 ianuarie 2017


Comisia Europeană a propus  ca parte a Strategiei sale privind piața unică digitală, prezentată în mai 2015, soluții politice și juridice menite să deblocheze potențialul economiei europene bazate pe date.

Comisia abordează acest aspect deoarece UE nu valorifică încă la maximum potențialului pe care îl reprezintă datele. Pentru a îndrepta această situație, trebuie eliminate restricțiile nejustificate din calea liberei circulații a datelor la nivel transfrontalier, precum și o serie de incertitudini juridice. Comunicarea prezentată astăzi propune soluții politice și juridice menite să deblocheze potențialul economiei europene a datelor. Pentru stabilirea următoarele etape, Comisia a lansat, de asemenea, două consultări publice și o dezbatere cu statele membre și cu părțile interesate.Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: Datele digitale ar trebui să poată circula în mod liber dintr-un loc într-altul, dincolo de frontiere și în interiorul unui spațiu de date unic. În Europa, fluxul de date și accesul la acestea sunt adesea împiedicate de normele privind localizarea sau de alte obstacole tehnice și juridice. Dacă dorim ca economia bazată pe date să ducă la o creștere economică și la crearea de locuri de muncă, este necesar ca datele să fie utilizate. Însă, pentru a fi utilizate, acestea trebuie, de asemenea, să fie disponibile și analizate. Avem nevoie de o abordare coordonată și paneuropeană pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de date, bazându-ne pe norme UE solide în materie de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: Datele sunt motorul noii economii. Pentru a asigura succesul Europei în noua eră a economiei industriale, avem nevoie de un cadru solid și previzibil pentru fluxul de date în interiorul pieței unice. Existența unor norme clare privind accesul la date, securitatea și răspunderea este esențială pentru ca întreprinderile europene, IMM-urile și întreprinderile nou-înființate să profite pe deplin de potențialul de creștere al internetului obiectelor. În loc să construim frontiere digitale, ar trebui să ne axăm pe dezvoltarea unei economii europene bazate pe date, competitivă și pe deplin integrată în cadrul economiei mondiale bazate pe date.” 

În comunicare, Comisia a propus, de asemenea, statelor membre interesate să se implice în proiecte transfrontaliere care să analizeze noile probleme care apar în domeniul datelor în situații reale. În diverse state membre sunt deja în curs de desfășurare proiecte privind mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată (CAD) care permit automobilelor să se conecteze unele cu altele și cu infrastructura rutieră. Comisia dorește să pornească de la aceste proiecte și să testeze implicațiile pe care accesului la date și răspunderea privind datele le au asupra reglementării.

Economia bazată pe date a UE a fost estimată la 272 miliarde EUR în 2015 (înregistrând o creștere anuală de 5,6 %) și ar putea oferi 7,4 milioane de locuri de muncă până în 2020. Aceste date pot fi utilizate pentru a îmbunătăți aproape fiecare aspect al vieții cotidiene, de la analiza activității economice la stabilirea prognozei meteo, de la o nouă eră în medicină care să permită o asistență medicală personalizată, la drumuri mai sigure cu mai puține ambuteiaje. Acesta este motivul pentru care comunicarea Comisiei pune accentul pe rolul fluxului liber de date în UE.

În plus, studiile evidențiază numeroase restricții juridice sau administrative, în principal sub formă de obligații de localizare a datelor naționale care afectează întreaga piață a datelor la nivelul UE. Înlăturarea acestor restricții ar putea contribui la PIB cu până la 8 miliarde EUR anual (studiu).

Toate aceste inițiative se bazează pe norme stricte de protejare a datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, adoptat anul trecut) și pe norme care să asigure confidențialitatea comunicațiilor electronice (a se vedea propunerea de astăzi privind confidențialitatea electronică), întrucât încrederea constituie fundamentul pe care se poate construi o economie bazată pe date.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) prevede o serie completă de norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal în UE, inclusiv a datelor generate automat sau a celor industriale care identifică sau permit identificarea persoanelor fizice. Fluxul liber al datelor cu caracter personal în UE este asigurat prin stabilirea unor standarde înalte uniforme de protecție a datelor. Cu toate acestea, Regulamentul general privind protecția datelor nu se aplică datelor fără caracter personal în cazul în care este vorba de date industriale sau generate în mod automat, nici obstacolelor din calea circulației datelor cu caracter personal bazate pe alte motive decât pe cel al protecției datelor cu caracter personal, de exemplu în cazul dreptului fiscal sau al legislației din domeniul contabilității.

Pentru a valorifica la maximum datele în beneficiul economiei europene, Comisia:
  • se va angaja în dialoguri structurate cu statele membre și cu părțile interesate pentru a discuta proporționalitatea restricțiilor datelor determinate de locație. Obiectivul este, de asemenea, de a colecta dovezi suplimentare cu privire la natura acestor restricții și la impactul acestora asupra întreprinderilor, în special a IMM-urilor și întreprinderilor noi, precum si asupra organizațiilor din sectorul public;
  • va iniția, dacă este necesar și oportun, măsuri de punere în aplicare și, în cazul în care este necesar, va prezenta noi inițiative pentru a aborda restricțiile nejustificate sau disproporționate privind localizarea datelor.
Comisia a analizat, de asemenea, incertitudinile juridice create de noile probleme care apar în contextul economiei bazate pe date și invită părțile interesate să își exprime punctele de vedere cu privire la posibilele răspunsuri politice și juridice în ceea ce privește:
  • Accesul la date și transferul de date. Utilizarea pe scară largă a datelor generate în mod automat care nu au caracter personal poate conduce la inovații importante, la întreprinderi nou-înființate și la noi modele de afaceri apărute în UE.
  • Răspunderea privind produsele și serviciile bazate pe date. Normele actuale ale UE privind răspunderea nu sunt încă adaptate la produsele și serviciile din ziua de azi, bazate pe date.
  • Portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor fără caracter personal este în prezent complicată de procese precum transferul unor cantități importante de date ale companiei de la un furnizor de servicii cloud la altul.

Context

Inițiativele de astăzi vor contribui la eliminarea obstacolelor care persistă pe piața unică, astfel cum a solicitat Consiliul European în decembrie 2016 (concluzii). Cu sprijinul Parlamentului European și al statelor membre, piața unică digitală ar trebui finalizată cât mai rapid cu putință. Inițiativele de astăzi vor contribui la conturarea viitoarei agende politice privind economia europeană bazată pe date. Consultarea cu privire la dezvoltarea economiei europene bazate pe date se va desfășura până la 26 aprilie 2017 și va contribui la elaborarea potențialei inițiative viitoare a Comisiei referitoare la economia europeană bazată pe date în cursul anului 2017. Consultarea referitoare la evaluarea Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defect se va desfășura până la data de 26 aprilie 2017. Aceste consultări vizează producătorii, colectorii, utilizatorii potențiali și reali ai datelor fără caracter personal, în special datele brute automate sau generate de senzori. Acestea includ întreprinderile de toate dimensiunile, producătorii și utilizatorii de dispozitive conectate, operatorii și utilizatorii de platforme on-line, brokerii de date, autoritățile publice, organizațiile neguvernamentale, institutele de cercetare și consumatorii.

Pentru informații suplimentare