Aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018Conform documentului, în perioada vizată Republica Moldova îşi va concentra eforturile pe consolidarea integrităţii publice, gestionarea mai eficientă a resurselor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate cetăţenilor.

Autorităţile vor întreprinde măsuri pentru  
  • sporirea transparenţei bugetare şi în domeniul achiziţiilor publice, 
  • asigurarea unui proces decizional participativ 
  • şi implicarea cetăţenilor în elaborarea documentelor de politici. 

Instituțiile publice vor îmbunătăți accesul la informaţia de interes public, inclusiv a datelor privind performanţa instituţională. Documentul mai urmăreşte eficientizarea procesului de monitorizare a activităţii autorităţilor publice şi responsabilizarea angajaţilor din sectorul public.

Dintre eforturile de promovare a unei guvernări deschise depuse până în prezent:

1) Iniţiativa Datelor Guvernamentale Deschise - un pilon-cheie al agendei de e-Transformare a Guvernării, lansată în aprilie 2011, Republica Moldova a fiind al șaptesprezecelea stat care s-a alăturat Inițiativei Globale a Datelor Guvernamentale Deschise. Portalul datelor guvernamentale deschise, www.date.gov.md conţine peste 900 de seturi de date de la 48 ministere şi autorităţi publice, şi oferă cetăţenilor oportunitatea de a comenta pe marginea fiecărui set de date şi de a sugera date noi.
Portalul înregistrează în prezent peste 1,7 milioane de descărcări de date. În 2015 Moldova s-a clasat pe locul 22 din 122 de ţări în clasamentul Indexul datelor dechise, şi se situează pe locul 3 în clasamentul Indexului datelor deschise despre companii, alături de Danemarca şi Marea Britanie. 
2) Aprobarea unui cadru normativ privind datele deschise şi re-utilizarea
– baza legală care setează principiile deschiderii datelorşi a informaţiei guvernamentale şi re-utilizarea acestora de către societatea civilă, mediulde afaceri, jurnalişti etc.
3) Îmbunătăţirea Calităţii Prestării Serviciilor Publice

 Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă în 2011, aliniindu-se la eforturile globale privind promovarea şi asigurarea transparenţei, combaterea corupţiei şi îmbunătăţirea calităţii furnizării serviciilor publice, prin valorificarea potenţialului tehnologic şi inovaţional.

Vezi

HOTĂRÎRE Nr. 1432 din 29.12.2016  cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare
deschisă pentru anii 2016-2018  

Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8 art Nr : 10