Evaluarea Strategiei UE privind piața unică digitală.

10.05.2017

Comisia Europeană a publicat evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei sale privind piața unică digitală.
Aceasta trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică. 

Începând din mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri legislative și inițiative de politică, după cum a anunțat în Strategia privind piața unică digitală. În prezent se pune accentul pe obținerea unui acord politic cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul rând normele actualizate ale UE în domeniul telecomunicațiilor, care vor stimula investițiile în rețelele de mare viteză și de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe deplin a economiei și a societății digitale.

În comunicarea prezentată astăzi privind evaluarea la jumătatea perioadei, 

Comisia a identificat trei domenii principale în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE: 

(1) dezvoltarea economiei europene a datelor la întregul său potențial, 
(2) protejarea activelor Europei prin abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică și (3) promovarea platformelor online ca actori responsabili ai unui ecosistem echitabil al internetului.