Rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017.


3 .03 .2017

DESI este un indice compozit care permite măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Ca atare, acesta reunește o serie de indicatori relevanți privind mixul de politici digitale actuale din Europa. DESI este menit să ajute țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri prioritare, cu scopul de a crea o adevărată piață unică digitală, una dintre măsurile de maximă prioritate ale Comisiei.
Bazându-se pe rezultatele DESI și în completarea Semestrului european, raportul Comisiei privind progresele din sectorul digital, care va fi publicat în mai 2017, va conține o evaluare aprofundată a modului în care UE și statele membre evoluează în dezvoltarea lor digitală și va identifica eventuale măsuri pentru a contribui la îmbunătățirea performanțelor naționale în domeniul digital.

Potrivit Indicelui economiei și societății digitale (DESI - Digital Economy and Society Index) pentru 2017, UE face progrese, însă decalajul dintre cei mai buni actori din sectorul digital și țările care înregistrează cele mai scăzute rezultate este încă foarte mare. Sunt necesare mai multe eforturi și investiții pentru a valorifica cât mai bine piața unică digitală.

Comisia Europeană a publicat rezultatele Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2017. Acest instrument prezintă performanțele celor 28 de state membre în diverse domenii, de la conectivitate și competențe digitale la integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi și serviciile publice.


Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Treptat, Europa se digitalizează, însă multe țări trebuie să-și intensifice eforturile. Toate statele membre ar trebui să investească mai mult pentru a beneficia pe deplin de piața unică digitală. Nu ne dorim o Europă digitală cu două viteze. Ar trebui să colaborăm cu toții pentru ca UE să se numere printre liderii mondiali în domeniul digital.”


Indicele economiei și societății digitale (DESI) arată următoarele:

Conectivitatea s-a îmbunătățit, dar este încă insuficientă pentru a aborda nevoile viitoare.
  • 76 % din gospodăriile din Europa au acces la bandă largă de mare viteză (cel puțin 30 Mbps) și în unele state membre o proporție semnificativă din acestea poate deja accesa rețele care oferă o viteză de 100 Mbps sau mai mult. Peste 25 % din gospodării au abonament la servicii de bandă largă de mare viteză.
  • Numărul de abonamente la servicii de date mobile este în creștere: de la 58 de abonați la 100 de locuitori în 2013, la 84 în 2016.
  • Serviciile mobile 4G acoperă 84 % din populația UE.
Însă aceste progrese nu sunt suficiente pentru a răspunde exigențelor viitoare din ce în ce mai mari în materie de viteză, calitate și fiabilitate a conexiunilor. Traficul pe internet este în creștere cu 20 % pe an și cu mai mult de 40 % pe an în rețelele mobile. Parlamentul European și Consiliul discută în prezent propunerile Comisiei referitoare la revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor și la încurajarea investițiilor în rețelele de foarte mare capacitate, pentru a răspunde nevoilor tot mai sporite de conectivitate ale cetățenilor europeni. De asemenea, pe agenda discuțiilor figurează și aspecte legate de obiectivele strategice ale unei societăți a gigabiților, la orizontul 2025. Statele membre ar trebui, de asemenea, să-și intensifice eforturile pentru a îndeplini obiectivele în termeni de asignare a frecvențelor radio armonizate, care în prezent includ banda de 700 MHz, astfel încât viitoarea generație de rețele de comunicații (5G) să poată fi utilizată pe scară largă începând din 2020. Coordonarea spectrului radio la nivelul UE este esențială pentru a asigura acoperirea wireless și furnizarea de noi servicii transfrontaliere. Mai mult, municipalitățile din toată Europa vor putea în curând să solicite finanțare pentru a instala Wi-Fi gratuit în spațiile publice, în cadrul inițiativei WiFi4EU a Comisiei.

UE are mai mulți specialiști în sectorul digital decât înainte, dar persistă un decalaj în termeni de competențe.
  • În UE sunt mai mulți absolvenți în domeniul științelor exacte, al tehnologiei, al ingineriei și al matematicii decât înainte (19 absolvenți la 1000 de persoane cu vârsta între 20 și 29 de ani).
  • Se înregistrează un număr mai mare de specialiști TIC în populația activă (3,5 % în 2015, față de 3,2 % în 2012).
  • Aproape jumătate (44 %) din cetățenii europeni încă nu au competențe digitale de bază care să le permită, de exemplu, să utilizeze poșta electronică sau instrumente de editare ori să instaleze noi dispozitive.
În colaborare cu statele membre, industria și partenerii sociali, Coaliția pentru competențe digitale și locuri de muncă în sectorul digital, lansată în decembrie 2016 în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, ia măsuri în vederea dezvoltării unui rezervor important de talente digitale, pentru a garanta că cetățenii și forța de muncă din Europa dispun de competențe digitale adecvate.

Cetățenii europeni dobândesc din ce în ce mai multe competențe digitale.
  • 79 % din cetățenii europeni se conectează la internet cel puțin o dată pe săptămână, o creștere cu 3 puncte procentuale față de 2016:
o 78 % din utilizatorii de internet navighează on-line pentru a se juca sau descărca muzică, filme, fotografii ori jocuri
o 70 % din utilizatorii europeni de internet citesc știri on-line (64 % în 2013)
o 63 % utilizează rețelele sociale (57 % în 2013)
o 66 % fac cumpărături on-line (61 % în 2013)
o 59 % utilizează serviciile bancare on-line (56 % în 2013)
o 39 % utilizează internetul pentru a efectua apeluri telefonice (33 % în 2013)
În cadrul strategiei privind piața unică digitală, Comisia face eforturi pentru a întări încrederea în mediul on-line. Noile norme ale UE privind protecția datelor vor intra în vigoare în mai 2018 și vor fi însoțite de noi norme privind protecția vieții private în comunicațiile electronice. De asemenea, Comisia are în vedere măsuri pentru a crește volumul de conținut disponibil pe internet la nivel transfrontalier. Și, deja la începutul anului 2018, cetățenii europeni își vor putea utiliza abonamentele on-line la filme, muzică, jocuri video și cărți electronice atunci când vor călători într-o altă țară din UE. Comisia a propus, de asemenea, măsuri menite să faciliteze pentru radiodifuzori punerea la dispoziție on-line de programe în alte state membre ale UE.

Tehnologiile digitale sunt mai prezente în întreprinderi și comerțul electronic progresează, dar lent.
  • Întreprinderile din Europa utilizează din ce în ce mai mult tehnologiile digitale, cum ar fi software-urile dedicate întreprinderilor pentru schimbul de informații pe cale electronică (de la 26 % din întreprinderi în 2013 la 36 % în 2015) sau trimiterea de facturi electronice (de la 10 % în 2013 la 18 % în 2016).
  • De asemenea, implicarea IMM-urilor în comerțul electronic a crescut ușor (de la 14 % din IMM-uri în 2013 la 17 % în 2016). Cu toate acestea, mai puțin de jumătate dintre aceste întreprinderi fac vânzări către un alt stat membru al UE.
În 2016 Comisia a propus noi norme pentru stimularea comerțului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin sporirea accesibilității ca preț și a eficienței serviciilor transfrontaliere de livrare a coletelor și prin promovarea încrederii consumatorilor printr-o mai bună protecție a intereselor acestora, precum și o mai bună punere în aplicare a legii. Comisia a propus, de asemenea, simplificarea taxei pe valoarea adăugată pentru întreprinderile care operează în sectorul comerțului electronic în UE. Aceste inițiative, odată ce vor fi adoptate de Parlamentul European și de statele membre, vor facilita pentru cetățeni și întreprinderi cumpărarea și vânzarea peste hotare.

Cetățenii europeni utilizează într-o mai mare măsură serviciile publice on-line.
  • 34 % din utilizatorii de internet au trimis formulare completate on-line către administrația publică, în loc să le completeze manual pe hârtie (în creștere față de 27 % în 2013).
Este în creștere numărul de servicii din ce în ce mai sofisticate care sunt disponibile on-line, de exemplu servicii care le permit cetățenilor să le comunice autorităților informații despre schimbarea reședinței, nașterea unui copil sau alte evenimente importante. În cadrul Planului de acțiune privind guvernarea electronică, Comisia va lansa un portal digital unic pentru a garanta un acces on-line ușor la informații privind piața unică, o inițiativă pentru digitalizarea mai avansată a dreptului societăților și a guvernanței corporative, precum și o actualizare a Cadrului european de interoperabilitate.

 Mai mult