UE: Măsurile pentru combaterea eficientă a conținutului online ilegal

Uniunea Europeană a răspuns provocării reprezentate de conținuturile online ilegale luând măsuri cu caracter atât obligatoriu, cât și facultativ în cadrul unor inițiative sectoriale și orizontale. Se conturează rezultate pozitive în urma lucrărilor în curs din cadrul dialogurilor sectoriale cu companiile. De exemplu, pe baza Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, companiile din domeniul internetului elimină în prezent, în medie, 70 % din discursurile ilegale de incitare la ură care le-au fost notificate, iar, în peste 80 % dintre aceste cazuri, eliminarea a avut loc în termen de 24 de ore. Conținutul online ilegal rămâne însă o problemă gravă care are consecințe mari asupra securității și siguranței cetățenilor și a companiilor și care subminează încrederea în economia digitală. 
Ca urmare a concluziilor Consiliului European din iunie 2017 și pe baza diverselor dialoguri cu industria, în septembrie 2017, Comisia a oferit orientări și a definit o serie de instrumente comune pentru detectarea, eliminarea și împiedicarea reapariției conținutului ilegal care incită la ură, la violență și la terorism în mediul online într-un mod rapid și proactiv. Cu această ocazie, Comisia a indicat că ar putea fi necesare și alte măsuri pentru a scoate conținutul ilegal de pe internet, inclusiv măsuri legislative. De atunci, Comisia a tot îndemnat platformele online să își intensifice și să își accelereze cât mai curând eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal online, în special a celui legat de terorism.
  Ce este considerat conținut online ilegal?
Ceea ce este ilegal în afara internetului este, de asemenea, ilegal pe internet. Conținutul ilegal înseamnă orice informație care nu este în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern al unui stat membru. Aceasta include
Conținutul cu caracter terorist se referă la orice material care reprezintă infracțiuni de terorism în temeiul Directivei UE privind combaterea terorismului sau în temeiul legislațiilor naționale - inclusiv materialele produse sau care pot fi atribuite organizațiilor teroriste de pe listele UE sau ONU.

Comisia recomandă la 1 martie 2018 un set de măsuri operaționale, secondate de măsurile de protecție necesare, care să fie luate de companii și de statele membre pentru a accelera aceste eforturi. Recomandările formulate se aplică tuturor formelor de conținut ilegal, de la conținut cu caracter terorist, incitare la ură și violență, materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la produse contrafăcute și încălcarea drepturilor de autor.
Recomandările se bazează pe activitățile derulate în prezent împreună cu industria în cadrul mai multor inițiative voluntare menite să asigure absența de pe internet a conținutului ilegal, consolidând acțiunile întreprinse în cadrul diferitor inițiative.


Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Platformele online au început să devină principalul nostru punct de acces la informații, drept care ele au răspunderea de a oferi un mediu sigur utilizatorilor lor. Ceea ce este ilegal în afara internetului este ilegal și pe internet. Deși în ultimul timp unele platforme au eliminat mai mult conținut ilegal ca oricând, demonstrând astfel că autoreglementarea poate funcționa, trebuie să reacționăm chiar mai rapid pentru a combate propaganda teroristă și alte tipuri de conținut ilegal care amenință grav securitatea, siguranța și drepturile fundamentale ale cetățenilor noștri.”
Răspândirea conținutului online ilegal subminează încrederea cetățenilor în internet și creează amenințări la adresa securității. Deși s-au înregistrat progrese în privința protejării europenilor în mediul online, este necesar ca platformele să își intensifice eforturile pentru a scoate conținutul ilegal de pe internet într-un mod mai rapid și mai eficient. S-au obținut rezultate prin măsurile voluntare luate de industrie și încurajate de Comisie prin Forumul UE pentru internet pe tema conținutului online cu caracter terorist, prin Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online și prin Memorandumul de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute. Cu toate acestea, se pot întreprinde și alte acțiuni mai eficiente, în special în privința celei mai urgente probleme reprezentate de conținutul cu caracter terorist, care prezintă riscuri grave la adresa securității.

Proceduri mai stricte pentru eliminarea mai eficientă a conținutului ilegal
Recomandarea de astăzi prezintă o serie de măsuri operaționale menite să asigure detectarea și eliminarea cu mai mare rapiditate a conținutului online ilegal, să intensifice cooperarea dintre companii, notificatorii de încredere și autoritățile responsabile cu aplicarea legii, dar și să sporească transparența și protecția oferită cetățenilor:
 • Proceduri de „notificare și acțiune” mai clare: Companiile ar trebui să stabilească reguli simple și transparente de notificare a conținutului ilegal, inclusiv proceduri accelerate pentru „notificatorii de încredere”. Pentru a se evita eliminarea accidentală a conținutului care nu este ilegal, furnizorii de conținut ar trebui să fie informați atunci când se iau astfel de decizii și ar trebui să aibă posibilitatea de a le contesta.
 • Instrumente mai eficiente și tehnologii proactive: Companiile ar trebui să creeze sisteme clare de notificare pentru utilizatori. Ele ar trebui să fie prevăzute cu instrumente proactive pentru a detecta și elimina conținutul ilegal, îndeosebi în cazul conținutului cu caracter terorist și al conținutului care nu are nevoie de contextualizare ca să fie considerat ilegal, precum produsele contrafăcute sau materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
 • Măsuri de protecție mai solide pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale: Pentru a se asigura că deciziile de a elimina conținut sunt corecte și bine fondate, mai ales atunci când se folosesc instrumente automate, companiile ar trebui să dispună de măsuri de protecție eficace și adecvate, inclusiv de supraveghere și verificare efectuate de oameni, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a libertății de exprimare și a normelor de protecție a datelor.
 • O atenție specială acordată companiilor mici: Ar trebui ca, prin intermediul unor acorduri voluntare, industria să coopereze și să facă schimb de experiență, de bune practici și de soluții tehnologice, inclusiv de instrumente de detectare automată. Această împărțire a răspunderii ar aduce beneficii îndeosebi platformelor mai mici care au mai puține resurse și cunoștințe de specialitate.
 • O cooperare mai strânsă cu autoritățile: Dacă există dovada unei infracțiuni grave sau dacă se suspectează că un conținut ilegal reprezintă o amenințare la adresa vieții sau a siguranței, companiile ar trebui să informeze imediat autoritățile responsabile cu aplicarea legii. Statele membre sunt încurajate să prevadă obligațiile juridice corespunzătoare.
Aceste măsuri pot varia în funcție de natura conținutului ilegal, iar recomandarea încurajează companiile să aplice principiul proporționalității la eliminarea acestui tip de conținut.

 • Mai mult
 • Recomandarea (UE) 2018/334 a Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online C/2018/1177,   OJ L 63, 6.3.2018, p. 50–61
 • Notă de informare: Întrebări frecvente: Recomandarea Comisiei în privința unor măsuri menite să combată eficient conținutul online ilegal
 • Fișă informativă privind conținutul online ilegal
 • Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia dă curs recomandărilor în chestiunea radicalizării teroriste
 • Declarație: Eliminarea conținutului online ilegal: Comisia face apel la eforturi sporite și progrese mai rapide din partea tuturor
 • Comunicat de presă: O uniune a securității: Comisia își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet
 • Comunicare: Combaterea conținutului ilegal online – Către o responsabilitate sporită a platformelor online
 • Comunicat de presă: Societățile care gestionează platforme de comunicare socială trebuie să facă mai mult pentru a respecta pe deplin normele UE privind protecția consumatorilor
 • Recomandarea Comisiei în privința unor măsuri menite să combată eficient conținutul online ilegal