UE: Planul de acțiune privind educația digitalăCum poate UE să ajute oamenii, instituțiile și sistemele de educație să se adapteze la schimbările din lumea digitală?

Planul de acțiune privind educația digitală stabilește o serie de inițiative prin care să sprijine oamenii și organizațiile să facă față schimbărilor rapide din universul digital. Planul de acțiune se concentrează pe dezvoltarea competențelor digitale (competențe, cunoștințe și atitudini) necesare pentru a putea lucra și participa la societate în sens mai larg, pe utilizarea eficace a tehnologiei în procesul de educație și pe folosirea datelor și a previziunilor pentru a ameliora sistemele de educație. Măsurile vor include sprijinirea școlilor pentru ca acestea să aibă acces la conexiuni de mare viteză în bandă largă, folosirea mai intensă a SELFIE, un nou instrument de autoevaluare elaborat de Comisie pentru a ajuta școlile să utilizeze mai bine tehnologia destinată predării și învățării și o campanie de sensibilizare a publicului cu privire la siguranța online, la igiena cibernetică și la educația în domeniul mass-mediei.

Cum va sprijini Comisia Europeană punerea în aplicare a planului?

Planul de acțiune indică o serie de inițiative pe care le va implementa Comisia, în parteneriat cu statele membre și părțile interesate, până la sfârșitul anului 2020. Planul va fi implementat în contextul procesului Educație și formare profesională 2020 (ET 2020), cadrul UE pentru cooperarea dintre statele membre în materie de educație și formare. Comisia va colabora îndeaproape cu părțile interesate, inclusiv cu Grupul de lucru pentru ET 2020 referitor la competențele și aptitudinile digitale.

Care sunt principalele priorități ale planului?

Planul de acțiune are trei obiective-cheie:
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale necesare pentru a putea trăi și lucra într-o epocă a evoluțiilor digitale rapide;
  • o educație de calitate superioară prin intermediul unei analize a datelor și a unor previziuni mai bune.
Ce se poate face pentru ca tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și subiectele STIM să devină atrăgătoare pentru fete?

Reiese din studii că interesul pentru studii și cariere în domeniul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică ) al elevelor scade adeseori până la vârsta de 15 ani. Fetele ar dori să aibă mai multe modele de sex feminin în domeniul STIM și să poată beneficia de mai multă experiență practică în ceea ce privește subiectele STIM. În planul de acțiune, Comisia se angajează să colaboreze cu sectorul, cu ONG-uri și cu sistemele de educație pentru a se asigura că elevele stăpânesc competențele digitale și au la dispoziție modelele și mentorii pozitivi de care au nevoie pentru a contribui la asigurarea participării în egală măsură la studiile și carierele din domeniul STIM.
Comisia va încuraja organizarea unui număr mai mare de cursuri de programare pentru fete în contextul inițiativei Săptămâna UE a programării. Comisia va colabora și cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și cu alte organizații din Europa pentru a promova activități prin care fetele și femeile să fie încurajate să își dezvolte competențele digitale. Comisia va recurge la conlucrarea cu întreprinderile și societatea civilă în scopul de a elimina stereotipurile și de a se asigura că fetele sunt mai bine informate în legătură cu posibilitățile de a găsi locuri de muncă în sectorul TIC. Comisia va porni de asemenea de la inițiative de succes promovate de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), de exemplu ateliere destinate elevilor din învățământul secundar.
Cum va ajuta Comisia Europeană la modernizarea benzii largi de mare viteză în școli?
Există o diferență clară între țările UE în privința domeniului digital: în unele state, școlile sunt deja conectate la banda largă de mare viteză, iar în altele, școlile înregistrează deficiențe la acest capitol. Una dintre cauzele pentru care școlile nu sunt conectate este că o serie de școli și autorități locale nu sunt la curent cu opțiunile disponibile legate de serviciile de bandă largă, nici cu sursele posibile de sprijin și finanțare. Comisia Europeană va depune eforturi pentru ca acest lucru să se schimbe, de exemplu, prin Rețeaua UE a birourilor cu competențe în materie de bandă largă, recent înființată.
În plus, Comisia va analiza modalitățile în care poate sprijini conectivitatea de mare viteză în școli, și anume printr-un sistem de servicii publice gratuite axat pe zonele dezavantajate.

De ce propune Comisia un cadru pentru calificările certificate digital? 

Tehnologiile digitale oferă modalități noi de sporire a credibilității și transparenței calificărilor și de protecție împotriva falsificării documentelor. Calificările digitale sunt mai mobile decât certificatele „pe suport de hârtie” și pot fi stocate pe mai multe servere sau în mai multe instituții. Acestea pot include metadate cuprinzătoare, pot fi mai ușor de afișat în CV-uri, pe platforme de comunicare socială și pe pagini web personale și pot fi văzute de părțile interesate.
Crearea unui Spațiu european al învățământului înseamnă că și calificări obținute de la prestatori de mici dimensiuni sunt recunoscute și pot fi fiabile, în special într-un context transfrontalier. Un cadru pentru calificări semnate digital va permite o mai mare coerență și va oferi sprijin pentru asigurarea calității, va spori transferabilitatea și comparabilitatea și va veni în sprijinul mobilității, al cooperării și al realizării de schimburi.

Cum va promova Comisia Europeană programarea?

Obiectivul Comisiei este de implica, până în 2020, cel puțin jumătate din școli în Săptămâna UE a programării. Săptămâna UE a programării este o acțiune dinamică la nivel local care urmărește să aducă programarea și alfabetizarea digitală în atenția tuturor europenilor într-un mod distractiv și antrenant, lăsându-i pe participanți să facă cunoștință cu programarea, hardware-ul, imprimarea 3D, roboții, etc.
Deoarece acest lucru se face prin intermediul școlilor, poate implica toți tinerii, fete și băieți în egală măsură. Totodată, întrucât cadrele didactice pot explora programarea în diverse domenii împreună cu elevii lor, acestea își îmbunătățesc competențele cu privire la utilizarea programării ca instrument pentru predarea competențelor digitale.
Pentru a promova și mai mult programarea, Comisia va colabora cu ambasadorii Săptămânii UE a programării, cu statele membre, cu rețeaua eTwinning, cu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, cu campionii digitali și cu alte organisme și organizații interesate.

Cu ce riscuri se confruntă elevii când folosesc tehnologiile și ce poate face UE pentru a-i proteja și a le oferi toate instrumentele de care au nevoie?

În această lume tot mai conectată, riscurile includ vulnerabilitatea datelor personale, amenințările la adresa securității cibernetice și frauda, știrile false, hărțuirea online și radicalizarea violentă. Trebuie abordate toate aspectele siguranței online și ale igienei cibernetice, iar oamenii trebuie să înțeleagă, de exemplu, cum trebuie să își gestioneze prezența online, să își țină conturile, informațiile și dispozitivele în siguranță.
Este esențial să se stimuleze gândirea critică și să se sporească gradul de educație în domeniul mass-mediei ale copiilor și tinerilor. Tehnologiile digitale vor continua să se integreze în viețile noastre fizice și mentale și cetățenii din toate generațiile trebuie să stăpânească competențele digitale, să poată profita de posibilitățile puse la dispoziție de tehnologia digitală și totodată să fie conștienți de riscurile implicate de digitalizare și să se protejeze de acestea.
UE va promova activitățile educative și de sporire a gradului de conștientizare care urmăresc să le ofere tuturor cetățenilor UE toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să devină utilizatori activi, responsabili și critici ai tehnologiilor și care să fie în siguranță atunci când le folosesc. O astfel de acțiune va fi lansarea unei campanii la nivelul întregii UE pe tema igienei cibernetice, a educației în domeniul mass-mediei și al platformelor de comunicare socială și a unor modalități eficace de a aborda riscurile prezente online precum hărțuirea online, știrile false sau conținutul deranjant. Campania va include toate părțile interesate relevante și îi va avea ca public-țintă pe copii, pe tineri, pe părinți și pe educatori. Mai mult, acțiunea îi va sprijini pe educatorii din toată Europa să înțeleagă și să predea securitatea cibernetică prin crearea și predarea de cursuri online și față în față pentru profesori.
Mai mult