Instituirea Serviciului Unic de Urgenţă 112

Guvernul a aprobat  proiectul de lege cu privire la instituirea Serviciului Unic de Urgenţă 112

Numărul unic de urgență 112 va spori nivelul de siguranţă şi de protecţie a populației și a bunurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prin crearea Serviciului 112 și aplicarea Sistemului Informațional Automatizat se va asigura apelarea unui singur număr pentru apelurile de urgență și interconectarea dispeceratelor Serviciilor Specializate de Urgență pe o platformă informațională unică, a accentuat Pavel Filip.

Numărul 112 va putea fi apelat gratuit din toate rețelele de telefonie fixă și mobilă. Informația va fi transmisă operativ Serviciilor Specializate de Urgenţă competente din raza respectivă. Datele asociate fiecărui caz în parte vor fi păstrate în istoricul intervențiilor efectuate și astfel va fi redus considerabil numărul apelurilor de urgență false.

Pentru estimarea cheltuielilor pentru procurarea și aplicarea soluției tehnice 112 va fi angajată o companie internațională de consultanță. În statele membre UE costurile pentru acest serviciu variază între 3-4,5 euro per persoană. Acoperirea cheltuielilor de creare a Serviciului 112 se va efectua din contul bugetului de stat, granturilor, asistenței externe și din alte surse.

 În prezent, numărul 112 este folosit în toate ţările Uniunii Europene, unde costul aplicării serviciului raportat la numărul populaţiei constituie aproximativ 3,5 - 4 euro per persoană. Pentru estimarea cheltuielilor pentru procurarea și aplicarea soluției tehnice 112 va fi angajată o companie internațională de consultanță. Acoperirea cheltuielilor de creare a Serviciului 112 se va efectua din contul bugetului de stat, granturilor, asistenței externe și din alte surse.

Experienţa europeană şi cea internaţională demonstrează că aplicarea numărului unic 112 a permis reducerea timpului de chestionare a apelului la 15-25 secunde. Acest fapt a dus la reducerea considerabilă a pierderilor de vieţi omeneşti și a celor materiale în situaţiile de urgenţă.
 
Aplicarea Serviciului Unic de Urgență este o prevedere a Acordului de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova. În prezent, acest serviciu este folosit în toate statele membre ale Uniunii Europene.