Siguranţă şi securitate în spaţiul cybernetic: consolidarea încrederii în UE

Scopul conferinței a fost promovarea înțelegerii privind cooperarea în domeniul securităţii în spaţiul cibernetic, vizibilitatea riscurilor care apar în fiecare zi în legătură cu toate formele de atacuri și tehnologiile dezvoltate pentru soluţionarea problemelor în legătură cu utilizarea maliţioasă a internetului și atacurile asupra aplicaţiilor comerciale, guvernamentale și de apărare.

Un alt obiectiv-cheie al conferinței a fost promovarea cooperării și schimbul de experienţă și bune practici la nivel de stat, UE și internațional pentru a face față riscurilor tot mai mari din spaţiul cibernetic..
Principalele teme de discuție pe agenda conferinței sunt:

·         Spațiul cibernetic și amenințările contemporane
·         Aspecte legale în domeniul cibernetic
·         Încredere și Securitate
·         Securitate cibernetică
·         Dezvoltarea capabilităților în mediul cibernetic
·         Securitatea rețelelor și a informațiilor