Un nou studiu al Comisiei identifică centrele europene de vârf în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC)

descarcati
 Mapping the European ICT Poles of Excellence: The Atlas of ICT Activity in Europe. - 2014. - 136p.

 
Acest raport este un răspuns la strategia UE care vizează consolidarea poziției de lider industrial și tehnologic a Europei în domeniul TIC. Concluziile raportului și atlasul vor fi utilizate în elaborarea viitoarei politici a UE menite să încurajeze inovarea în UE. De asemenea, acestea vor alimenta proiectul EURIPIDIS, care se concentrează asupra politicii de inovare în domeniul TIC și a transferului pe piață a celor mai bune idei rezultate din cercetare. În plus, Centrul Comun de Cercetare (JRC) intenționează să analizeze diversitatea tehnologică a activităților TIC și evoluția acestora, fapt care va contribui la identificarea complementarităților dintre regiuni.
Un centru european de excelență în domeniul TIC este o zonă geografică de pe teritoriul UE ale cărei activități sunt cel mai performante în producția în domeniul TIC, în cercetare-dezvoltare și inovare și joacă un rol central în rețelele mondiale.

Raportul a analizat toate regiunile UE (1303 de regiuni NUTS3) în ceea ce privește activitatea în domeniul TIC și a acordat punctaje în funcție de ponderea lor; 14 % din regiuni au obținut peste 20 de puncte. Primele 34 de regiuni au obținut între 41 și 100 de puncte.

Raportul a analizat trei elemente :


 (activitatea economică, cercetarea-dezvoltarea și inovarea în sectorul TIC) în funcție de intensitatea acestora (de exemplu, cifra de afaceri, creșterea cifrei de afaceri, numărul de angajați), caracterul lor internațional (de exemplu, numărul lor de parteneri internaționali în rândul întreprinderilor/al centrelor de cercetare/al universităților) și prezența lor în rețele (care este rolul fiecărei regiuni în rețele: care dintre ele sunt puncte nodale și se conectează direct cu numeroși parteneri, care dintre ele au legături care permit doar câteva schimburi).

Concluziile s-au bazat pe un indicator sintetic, care a reunit 42 de indicatori pentru evaluarea activităților TIC. Au fost utilizate mai multe surse și baze de date pentru a elabora indicatorii și măsurătorile: clasamentul universităților, indecșii de citare, informațiile privind colaborările la proiecte de cercetare europene, numărul de societăți internaționale de vârf în domeniul TIC care investesc în C&D și care sunt prezente în fiecare regiune, finanțarea cu capital de risc sau date privind ocuparea forței de muncă și informații privind cifra de afaceri a întreprinderilor.