UE:e-publicaţii: Reţelele sociale şi hărţuirea online printre tineri


Social Networks and Cyber-­‐bullying among Teenagers / Caroline Rizza and Ângela Guimarães Pereira; European Commission; Joint Research Centre; Institute for the Protection and the Security of the Citizen. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. - 184 p.
DESCARCATI
În societatea digitală, cu toate că TIC oferă tinerilor noi oportunităţi şi avantaje, aceştia deseori se confruntă şi cu noi provocări. Tot mai mulţi tineri devin victime ale agresiunilor prin intermediul utilizării TIC. În Europa, printre participanţii de 9-16 ani la sondajul EU Kids Online (2011), 33% au fost deranjaţi de materiale cu conţinut neadecvat expuse online, 12% au fost deranjaţi de faptul că au întâlnit în viaţa reală persoanele întâlnite online, şi 80% au fost deranjaţi destul de des de situaţii de hărţuire online. Hărţuirea online nu respectă hotarele, dar percepţia problemei depinde de foarte multe aspecte, inclusiv cultura, istoria, contextul social sau istoria politică a ţării sau regiunii în cauză. În Europa, în scopul de a preveni hărţuirea online au fost luate decizii politice, au fost definite şi implementate numeroase programe. Cu toate acestea, impactul acestui fenomen arată că instituţiile europene trebuie în continuare să efectueze cercetări, să legifereze şi să încurajeze acţiunile colective şi individuale, în scopul de a-l soluţiona.Institutul pentru Protecţia şi Securitatea Cetăţenilor (IPSC) şi Centrul Comun de Cercetare au organizat un atelier privind “Reţelele sociale şi hărţuirea online printre populaţia tânără.”, în scopul de a sprijini politicile Comisiei Europene în acest domeniu şi de a explora provocările etice generate de reţelele sociale pentru anumite sectoare ale populaţiei, şi anume persoanele cu capacitate juridică limitată. Împreună cu experţii invitaţi la acest ateliar, au fost propuse mai multe recomandări. După cum a demonstrat atelierul există probleme foarte urgente care trebuie soluţionate, pe lângă actuala concentrare asupra vieţii private în măsura în care sunt vizate probleme etice cu privire la TIC. Ce varoi doresc să păstreze diferite generaţii? Cum sunt reformulate drepturilor digitale în contextul actual al tehnologiei? Este oare datoria de îngrijire o valoare etică care va exista şi va fi cultivată adecvat?