Lansarea proiectului-pilot de versionare a actelor normative din Registrul de stat al actelor juridice al RM

 Acest lucru presupune publicarea online nu doar a versiunii inițiale și a textului actual al documentului, dar și a versiunilor intermediare ale actelor, cu modificările operate pe parcurs. În prezent, în cazul căutării textului la o dată anterioară, utilizatorii nu au acces la textul integral al versiunilor intermediare.

Proiectul vine să satisfacă unele necesități specifice ale comunății juridice și societății civile prin asigurarea accesului la textul actului normativ valabil la o anumită dată. Printre actele versionate și disponibile în prezent sunt Codul Civil, Codul Contravențional, Codul Muncii, Codul Penal.

Până la sfârșitul anului 2014, Ministerul Justiției și-a propus versionarea a 13 mii de acte normative, optimizarea motorului de căutare a acestora, precum și punerea în aplicare a unei noi interfețe de utilizare a textelor actelor normative. 

Scopul final al proiectului este versionarea integrală a conținutului Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (peste 66 mii de acte normative) pe parcursul anului 2015, asigurarea legăturii între documente și implementarea îmbunătățirilor solicitate la Registrul respectiv.

Proiectul-pilot este disponibil pe pagina lex1.justice.md.