Europa digitală: Ambiţiile digitale ale Franţei

Consiliul Europei a găzduit, la 9 ianuarie 2015, o dezbatere organizată de Consiliul francez pentru digitizare (Le Conseil national du numérique - CNNum) cu privire la loialitatea între actorii economici - Asigurarea unui echilibru între relaţiile economice şi mediul digital. 
Evenimentul este parte dintr-o consultare publică şi a reunit peste 200 de participanţi: reprezentanţi ai guvernului, întreprinderilor şi societăţii civile.

Consiliul francez pentru digitizare este un comitet consultativ independent care emite avize şi recomandări independente cu privire la orice problemă referitoare la impactul tehnologiilor digitale asupra economiei şi societăţii. Guvernul francez poate face apel la consiliu cu privire la noua legislaţie sau proiecte de regulamente.În acest context, Consiliul naţional pentru digitizare coordonează o concertare masivă privind mediul digital, care a început în octombrie 2014 odată cu lansarea oficială a unei platforme online de dezbateri deschisă pentru toţi contribuez.cnnumerique.fr. şi urmăreşte evaluarea aspectelor politice, economice şi sociale ale mediului digital. Această iniţiativă ambiţioasă are drept scop transformarea digitalului într-o prioritate a politicii guvernamentale şi europene în anii următori.