UE: Indexul privind economia și societatea digitală 2016

25.02.2016

De la conectivitate și competențe digitale la serviciile publice, țările UE au făcut progrese față de anul trecut, care a marcat lansarea de către Comisia Europeană a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa.
Comisia Europeană a publicat astăzi rezultatele Indexului privind economia și societatea digitală (Digital Economy and Society Index - DESI) din 2016. Acestea arată că de la publicarea de către Comisie, anul trecut, a Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa, statele membre au înregistrat progrese în domenii cum ar fi conectivitatea și competențele digitale, precum și serviciile publice.
Cu toate că rezultatele publicate astăzi pun în evidență progresele realizate, acestea arată, de asemenea, că ritmul progreselor a încetinit. Sunt necesare măsuri atât la nivelul UE, cât și la nivel național pentru a elimina obstacolele care împiedică statele membre ale UE să valorifice la maximum oportunitățile oferite de sectorul digital.


 
Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei și comisar responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „Din ce în ce mai multe persoane, întreprinderi și servicii publice trec la tehnologia digitală. Totuși, prea multe dintre acestea continuă să întâmpine probleme precum lipsa accesului la internet de mare viteză sau a serviciilor de guvernare electronică transfrontaliere, precum și dificultăți legate de cumpărarea și vânzarea dintr-o țară în alta. Trebuie să remediem această situație. Strategia privind piața unică digitală pentru Europa vizează tocmai acest lucru. Primele propuneri din cadrul strategiei vor stimula comerțul electronic și conectivitatea. Toate propunerile noastre vor fi prezentate în cursul acestui an și încurajez statele membre ale UE să le susțină cât mai rapid posibil. Aceste propuneri vor contribui la îmbunătățirea performanțelor lor în domeniul digital și la impulsionarea economiilor lor”.


Principalele constatări ale Indexului privind economia și societatea digitală (DESI)
  • UE face progrese, dar într-un ritm lent: UE în ansamblu a obținut un punctaj de 0,52 din 1, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de punctajul de 0,5 obținut anul trecut. Punctajul a crescut pentru toate țările din UE, în afară de Suedia.
  • Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Finlanda continuă să se afle în fruntea clasamentului DESI.
  • Țările de Jos, Estonia, Germania, Malta, Austria și Portugalia au înregistrat cele mai rapide progrese, câștigând avans. Mai multe informații privind performanțele fiecărei țări se găsesc în profilurile de țară și în această fișă informativă.
Ce este DESI?

Indexul privind economia și societatea digitală (DESI) este un instrument on-line pentru măsurarea progreselor realizate de statele membre ale UE în direcția unei economii și a unei societăți digitale. Ca atare, acesta reunește o serie de indicatori relevanți privind mixul de politici digitale actuale din Europa.


Informații suplimentare