Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului

19.04.2016

Comisia și-a prezentat planul de acțiune privind serviciile bazate pe cloud și infrastructura de talie mondială pentru date, menit să asigure că sectorul științei, întreprinderile și serviciile publice beneficiază de revoluția în domeniul volumelor mari de date.
Europa este cel mai mare producător de date științifice din lume, dar infrastructura insuficientă și fragmentată împiedică valorificarea „volumelor mari de date” la întregul lor potențial. Prin consolidarea și interconectarea infrastructurii de cercetare existente, Comisia intenționează să creeze un nou cloud european destinat științei deschise care va oferi unui număr de 1,7 milioane de cercetători și de 70 de milioane de profesioniști din sectoarele științei și tehnologiei din Europa un mediu virtual pentru stocarea, schimbul și reutilizarea datelor lor între diverse discipline și la nivel transfrontalier. Acest cloud se va baza pe infrastructura europeană de date, care va asigura rețele de bandă largă, echipamente de stocare pe scară largă și capacități de calcul intensiv necesare pentru a accesa și a prelucra cu eficacitate seturile mari de date stocate în cloud. Această infrastructură de talie mondială va asigura participarea Europei la cursa mondială pentru tehnica de calcul de înaltă performanță, corespunzător potențialului său economic și de cunoaștere.


Inițial, baza de utilizatori va fi alcătuită în mod preponderent din membrii comunității științifice (din Europa și din țările partenere din întreaga lume), dar, în timp, aceasta se extinde pentru a include sectorul public și cel industrial. Această inițiativă face parte dintr­un pachet de măsuri care urmărește consolidarea poziției Europei în ceea ce privește inovarea bazată pe date, îmbunătățirea competitivității și a coeziunii și sprijinirea creării unei piețe unice digitale în Europa (comunicat de presă).

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Scopul nostru este să creăm un cloud european destinat științei deschise în vederea unei eficiențe și productivități sporite a științei și să permitem milioanelor de cercetători să facă schimb și să analizeze date din domeniul cercetării într-un mediu sigur în care tehnologiile și disciplinele se întrepătrund și traversează frontierele. Am ascultat argumentele comunității științifice în favoarea unei infrastructuri în serviciul științei deschise și grație acestui plan cuprinzător putem să începem demersurile necesare. Beneficiile datelor deschise pentru Europa în domeniul științei, al economiei și al societății vor fi enorme”.
Günther H. Oettinger, comisar pentru Economie digitală și societate digitală, a declarat, la rândul său: „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului va permite valorificarea potențialului volumelor mari de date prin furnizarea unor capacități de calcul intensiv de talie mondială, a unei conectivități de mare viteză și a unor servicii de vârf în domeniul datelor și programelor informatice pentru știință, industrie și sectorul public. Prin această inițiativă, ambiția noastră este de a ne poziționa, până în 2020, pe unul din primele trei locuri în clasamentul la nivel mondial în ceea ce privește tehnicile de calcul de înaltă performanță. De asemenea, vom examina potențialul tehnologiilor cuantice care promit să rezolve problemele de calcul care depășesc capacitatea supercalculatoarelor actuale.”

Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului va facilita accesul la date al cercetătorilor și inovatorilor, precum și reutilizarea lor de către aceștia și va reduce costurile stocării datelor și al analizelor de înaltă performanță. Accesul liber la datele de cercetare poate contribui la sporirea competitivității Europei, prin favorizarea întreprinderilor nou-înființate, a IMM-urilor și a inovării bazate pe date, inclusiv în domeniile medicinii și sănătății publice. Acesta ar putea chiar să impulsioneze noile industrii, astfel cum a demonstrat proiectul „Genomul uman.”

Comunicarea privind inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa 

Comisia va pune în aplicare inițiativa în domeniul cloud computingului în mod progresiv, printr-o serie de acțiuni care includ:
  • începând cu 2016: crearea unui cloud european destinat științei deschise pentru cercetătorii europeni și colaboratorii lor științifici din întreaga lume, prin integrarea și consolidarea platformelor de infrastructuri electronice, prin gruparea cloudurilor științifice și a infrastructurilor de cercetare existente, precum și prin dezvoltarea unor servicii bazate pe cloud;
  • în 2017: deschiderea implicită a tuturor datelor științifice produse de viitoarele proiecte din cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020, care beneficiază de o finanțare în valoare de 77 de miliarde EUR, astfel încât comunitatea științifică să poată reutiliza volumul foarte mare de date generate.
  • în 2018: lansarea unei inițiative emblematice în vederea accelerării procesului emergent de dezvoltare a tehnologiilor cuantice care stau la baza viitoarei generații de supercalculatoare;
  • până în 2020: dezvoltarea și instalarea unei infrastructuri europene pe scară largă de calcul de înaltă performanță, de stocare de date și de rețele, inclusiv prin achiziționarea a două prototipuri de supercalculatoare din următoarea generație, dintre care unul va fi printre primele trei din lume, crearea unui centru european pentru volumele mari de date și modernizarea rețelei de bază pentru cercetare și inovare (GEANT).
Pe lângă comunitatea europeană de cercetare, cloudul european destinat științei deschise și infrastructura europeană de date vor fi accesibile și vor aduce beneficii și altor utilizatori:
  • întreprinderile vor beneficia de un acces eficient din punctul de vedere al costurilor și ușor la infrastructurile de date și de calcul de nivel înalt, precum și la numeroase date științifice care să permită inovarea bazată pe date. Acest lucru va avantaja în special IMM-urile, care, de obicei, nu au acces la astfel de resurse;
  • industria va beneficia de crearea unui ecosistem cloud la scară largă, care sprijină dezvoltarea unor noi tehnologii europene, cum ar fi cipurile cu consum redus de putere pentru calculul de înaltă performanță;
  • serviciile publice vor beneficia de un acces sigur la resurse de calcul puternice, precum și de crearea unei platforme pentru un acces deschis la datele și serviciile lor, ceea ce poate avea drept rezultat servicii publice interconectate mai puțin costisitoare, mai bune și mai rapide. Cercetătorii vor beneficia, de asemenea, de acces online la patrimoniul de date creat de serviciile publice.
Se estimează că investițiile publice și private necesare pentru a pune în aplicare inițiativa europeană în domeniul cloud computingului sunt de 6,7 miliarde EUR. Comisia preconizează că, la nivel global, în cadrul programului Orizont 2020 se va aloca o finanțare de 2 miliarde EUR pentru inițiativa europeană în domeniul cloud computingului. Estimarea investițiilor publice și private suplimentare necesare este de 4,7 miliarde EUR pe o perioadă de 5 ani.